Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Totalt 12 föräldrar närvarade varav 4 från styrelsen

  Möte med rektorn 18:00 – 18:40
  Carina (Rektorn) pratade om följande punkter:
  1. Statusen gällande rivningen av gamla skolan och bygget av nya skolan:
  a. Ärendet har nu hamnat hos en projektledare och ny handläggare hos Utbildningsförvaltningen. Projektledaren (PL) verkar vara på hugget att få till ett möte med Stadsbyggnadskontoret (SBK). Vi Föräldraföreningen och rektorn skall försöka få till ett möte med PL samt handläggaren för att förstå de olika faser som återstår, eventuell tidsplan, hur vi kan hjälpa till/påverka ett snabbare beslut. Vore bra att se till att gamla byggnaden rivs så snart som möjliggt till att börja med.
  b. Rektorn har presenterat en plan för hur gården runt paviljongen kan se ut om det byggs under 2017. Det är en kompensation för den förlorade fotbollsplanen. Kostar inte skolan några pengar.
  2. Inga planer att göra något åt skolgården mot Solen & Orion lokalerna. Det skulle belasta skolbudgeten.
  3. Belysningen på skolgården: Har blivit ännu sämre och SISAB agerar inte trots felanmälan och påminnelse från skolan.
  4. Sandning: SISAB är ansvariga på helger för sandning. Verkar ha varit obefintligt. Men under skoldagen skolan/vaktmästaren är ansvariga.  Sandlådor till den sanden är beställda men har inte kommit.
  5. Lukten runt Orion verkar fortfarande inte ha blivit lokaliserad.
  6. Trasig klocka på idrottshallen: För dyrt att laga. Rektorn vill satsa på klockor som ställs in automatisk via radiovågor. Billigare och mera praktisk.
  7. Vi han inte fråga om statusen på IPAD:s till barnen. Styrelsen kommer att maila rektorn i frågan.

  Samtal med de föräldrar som kom till mötet

  Ekonomisk information från föreningen till föräldrarna:

  123 st betalande föräldrar. 23% bättre än budget. En påminnelse kommer att gå ut inom kort.

   

  Pernilla förklarade vad man brukar göra med pengarna:

  1. Kulturbidrag
  2. Inköp av rastleksaker

   Mer information av vad föreningens pengar används till finns i våra verksamhetsberättelser.

   

  Information från arbetsgruppen gällande stadens planerade hastighetshöjning runt skolan. Det tycks inte som att något beslut är på gång just nu.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamråd 2017-01-25
 • På mötet deltog utöver klassombud, styrelsen och övriga föräldrar även Fredrik Boström (ny rektor på Vinsta grunskola), Cecilia Grahn.

  Fredrik Boström informerade om planerna för hösten. De fixar mycket med det praktiska nu när de skall ta över årskurs 4-6 från Björnbodaskolan.

  Nästa vecka är det informationsmöten för blivade åk 4 och 5-6.

  Till hösten kommer det vara ca 600 elever på Vinsta Västra.

  Årskurs 4-6 kommer att vara på de 2 översta våningarna. Det kommer bli 6 st klasser i årskurs 6, 3 st klasser i årskurs 5 och 3 st klasser i årskurs 4.

  VV kommer att sköta rekryteringarna inför hösten. De har anställt en ny lärare och två till tjänster skall läggas ut.

  Cecilia Grahn är tf rektor på Björnboda nu när Håkan är fortsatt sjuksriven. Hon är det fram till sista augusti.

  Ny tf biträdande rektor heter Sara Herre. Hon tar över Cecilias gamla arbetsuppgifter årskurs f-2.

  Cecilia tackade för hjälpen med att alla hämtade sina barn på torsdagen när alla fritidspedagoger fick åka till Waterfront på det stora fritidseventet.

  Till hösten kommer blivande förskoleklasserna husera i Hus D och E. Syslöjden kommer att flyttas till Sörgårdsskolan.

  Björnbodaskolan har anställt två lärare via lågstadiessatsningen. De hjälper till i alla klasser med läs och skriv.

  Skolan kommer att fortsätta anlita Svenskt Skolfoto.

  Cecilia Moberg heter den nya socialpedagogen som kommer att börja i augusti på 100% Hon kommer att vara både på Björnboda och på Sörgården.

  Markarbetet på skolan pågår. Paviljongen ska vara på plats nu till skolstart i augusti, så alla klasser som skall vara där kommer att kunna flytta in i tid. Även för barnen som nu går på sörgården.

  Nu ska snart satelliten rivas och då kommer de behöva ta bort klätterställningen. De hoppas att den skall finnas på plats igen sen till skolstart.

  Årskurs 6 kommer att ha sin avslutningslunch den 8/6.

  Skolavslutningen är den 9/6 kl 10:00 för Björnboda. Alla klasser, även de på VV kommer att ha sin skolavslutning på Björnboda. Den kommer att vara på andra sidan skolan.

  Då skolan har väldigt begränsat utrymme på skolgården nu när ena sidan är helt avspärrad kommer sommarfritids att vara på Sörgården. Detta gäller from fredag den 10/6.

  Skolstart för hösterminen är den 18/8.

  Den 11-12 augusti håller skola & fritids stängt för planering.

  Information från styrelsen

  Då det framkommit att föreningen inte får sponsra skolans aktiviteter som vi gjort tidigare beslutade styrelsen att de pengar som budgeterats till sexornas avslutningslunch istället skall gå till en avslutningsfest för barnen i årskurs 6.

  Styrelsen har godkänt kulturbidrag till F-klassen för ett besök på fjärilshuset samt till årskurs 2.

  Styrelsen kommer att till årsmötet ta fram ett förslag för hur föreningens medel skall fördelas mellan F-3 och 4-6 nästa år, med anledning av att mellanstadiet organisatoriskt flyttar till Vinsta grundskola. Vi anser det rimligt att föreningens pengar som ju delvis samlats in av föräldrarna till blivande mellanstadiebarnen också kommer dem tillgodo.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2016-05-16
 • Grundskolechef Gunnar Wohlin var inbjuden och hade en hel del information med sig.

  • Håkan är fortsatt sjukskriven och kommer så vara minst fram till sommaren. Gunnar kommer genast ta tag i situationen och finna en ny lösning, som troligen varar fram till augusti. Cecilia är tf denna vecka ut. Gunnar och fackliga representanter träffar personalen på skolan på fredag. De kommer få information och möjlighet att ställa frågor om personal- och byggsituationen.
  • Arbetet med skolgården på Vinsta Västra är påbörjad.
  • Ärendet om att flytta årskurser 4-6 till Vinsta Västra till hösten, kommer att tas upp med facket i slutet av april. Det är ett beslut som tas av Grundskoledirektören. Björnbodaskolan skulle då bli F-3, tills dess att ny skola finns på plats. Riskbedömning har gjorts på Björnbodaskolan och det är intendenten (Anne Silega Savallampi) som håller i det.
  • Alla paviljongerna kommer att vara på plats vid skolstart i höst. Det kommer ej byggas i två etapper, som det först har sagts. Grävningarna skulle ha påbörjats 1 april, men är ej ännu igång. Detta kan även påverkas av byggstrejken.
  • Lokaler vid Basgränd och Sörgårdsskolan kommer att behållas. Ev. kommer blivande 3:or fortsatt gå i de lokaler de är i idag. Exakt hur det kommer se ut till hösten vet inte Gunnar idag.
  • Volymstudien som gjordes inför ombyggnad av ny skola tog väldigt lång tid. Finns bygglov för 8,5 meter, vilket motsvarar 2 våningar. Ny volymstudie har gjorts för F-9, 1200 elever och 4-parellellig kräver 3 våningar, vilket betyder 12 meter. Handläggningstiden för nytt bygglov kan kortas ner till 6 månader istället för 3 år om man ansöker om en mindre ändring av detaljplanen. Ansökan skall göras snart och beslut ska i så fall finnas i augusti.

  Gunnar fick även svara på lite frågor från klassombuden.

  • Vad händer med skrotupplaget vid Vinsta Västra? Gunnar säger att de jobbar för att det ska bort, men att även vi kan hjälpa till att trycka på. Det är gatukontoret som har hand om frågan.
  • När blir kuratortjänsten tillsatt? Detta är inget Gunnar visste något om.
  • När ska obehöriga lärare bli ersatta? Finns inga annonser ute. Gunnar kollar detta.
  • Uppdateringar på hemsidan? Den blev bra uppdaterad när Mikael Kaspar var tf, men nu uppdateras den inte längre. Ny rektor kommer att få tid att gå igenom detta med Mikael. Viktigt att information kommer ut till föräldrar i god tid.

  Vi påminner om att anmäla intresse att vara med i styrelsen kommande läsår! Som ni vet planerar utbildningsförvaltningen att organisatoriskt flytta elever och lärare i åk 4-6 till Vinstaskolan inför höstterminen. För föräldraföreningen innebär detta att fyra av sju nuvarande styrelsemedlemmar inte längre har barn i Björnbodaskolan från höstterminen 2016. Intresse kan anmälas till ordförande Åsa Lundborg: asa.lundborg@bjornbodaff.se.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-04-11
 • Skolans representant på mötet var Mikael Kaspar, tillförordnad rektor till och med 31/3. Mikael hade mycket information att komma med, först några kortpunkter:

  • Utannonserade kuratorstjänsten: Finns två kanonbra kandidater, dock ingen anställd ännu
  • Förstärkning i elevhälsoteamet med ytterligare en skolsköterska (ej heltid), annonsering inleds efter påsk
  • Arbete pågår med att få in en flyttorganisatör så att skolans ledning och personal kan ägna sig åt sitt arbete
  • Paviljonglösningen är i fas med planeringen och sannolikt blir det inflyttning i två omgångar under hösten
  • Man har säkerställt att lokalerna på Basgränd är tillgängliga för skolan hela nästa läsår. Även om de elever som går där idag flyttar in i den nya paviljongen så kan skolan ha behov av lokalerna på Basgränd.
  • Det är många 6-åringar som söker och sannolikt kommer skolan att tvingas ta in minst en klass mer än tidigare, ca 140 elever enligt Mikael. För sklans ekonomi betyder det tillskott då man får extrapengar för nyetablering av elevplatser.
  • Förra årets bokslut färdigt och det blev i princip nollresultat. Man har dock tagit av fonderade medel för att köpa in Ipads.
  • Mikael har haft möte med en konsult som kommer att arbeta fram ett förslag på säkrare trafiklösning vid korsningen Skattegårdsvägen/Krossgatan, där många av våra elever går för att komma till Vinsta Västra.
  • Björnbodaskolans kväll utgår, vilket vi ju meddelat tidigare. Varje enhet kommer att ha eget öppet hus istället.
  • En lärare har bett att skolan och föräldraföreningen köper in två uppsättningar av spelet Fun Battle. Styrelsen fick Mikael att lova två uppsättningar och föräldraföreningen matchar detta och köper också två. Så det blir två uppsättningar på Vinsta Västra och två på Björnboda! Trovärdiga källor säger att spelet jättekul för barnen.
  • Talangjakten uteblir detta år.
  • Förstelärartjänsten för SVA är utlyst men i dagsläget är det svårt att hitta. Tjänsten är bemannad terminen ut av vikarie.
  • Man är på gång att starta upp elevrådet igen.
  • Efter påsk kommer en omfördelning av fritidspersonal att ske mellan Sörgården och årskurs två Björnbodaskolan (det är de som håller till på Basgränd samt i Sörgårdsskolan). Resurserna är mycket ojämnt fördelade idag.

  Den största nyheten från Mikael Kaspar var att man nu jobbar för att mellanstadiet från nästa läsår inte bara kommer att ha sina lokaler på Vinsta Västra, utan att de även organisatoriskt ingår i Vinstaskolan till dess att den nya Björnbodasklan är färdigbyggd. Beslut i frågan kommer att tas av grundskoledirektören Inger Pripp och man jobbar för att beslutet skall bli klart så snart som möjligt.

  Styrelsen kan konstatera att föreningens intäkter detta år blir klena. Björnbodaskolans kväll är ju förutom en trevlig händelse också en av våra två inkomstkällor. Utöver detta är antalet betalande medlemmar hittills i år lågt. En påminnelselapp var planerad men i ljuset av nyheten ovan om mellanstadiet känns det rätt onödigt att ta in mer pengar. Vi är dock glada för de medlemsavgifter som betalats in! Hur föreningens medel skall användas eller fördelas om/när skolan till hösten blir en F-3-skola är något vi behöver fundera och resonera kring så att det blir bra.

  Nästa möte är den 11 april och då kommer Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen (grundskolechef och alltså chef över vår rektor Håkan Wiklund).

  Styrelsebeslut: Föräldraföreningen betalar 2 uppsättningar av spelet Fun Battle, totalt ca 9.000 kr

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-03-16
 • På mötet deltar nya intendenten Anne Silega Savallampi som senast kommer från en skola i Rinkeby, hon tar med sig frågor och svarar så gott hon kan på våra frågor.

  Håkan är sjukskriven och kommer ersättas av Mikael Kaspar (som tidigare vikarierat då Håkan varit borta).

  Paviljongerna kommer ha inflyttning i två olika omgångar en direkt i anslutning till skolstarten i augusti och den andra blivande årskurs tre kommer något senare. Ritningar finns och bygglov återkommer Anne med. 1/4 kommer de att börja gräva för VVS till paviljongerna.

  Funderingar kring lärarsituationen på Vinsta Västra – kommer det arbetslaget att vara kvar – Anne återkommer. En lärare i klass 3D slutar inom kort och rekrytering pågår. Föräldrar upprörda för denna klass har bytt lärare varje år och detta kommer att ske mitt i de nationella proven. Barnen oroliga och tycker inte m detta.

  Gällande skolgården på Vinsta Västra så är ett möte planerat nästa vecka.

  Kommer alla elever hålla ihop på våningarna till hösten, hur ser planeringen ut för blivande årskurs 4 – Anne kollar och återkommer. Kommer blivande årskurs 4 att gå kvar i sina klasser eller kommer de att blandas?

  Mellanmålet – många barn säger att det är för lite och att de är hungriga när de kommer från skolan och fritids – Anne återkommer.

  Fritids på Stora Bas – det är 66 elever och endast 4 personal och det är lite utflykter som t.ex. skridskoåkning.

  Inlägg på hemsidan saknar datum så det är svårt att avgöra hur aktuella dessa är. Önskar vecko-/månadsbrev från rektor – fortfarande saknas information och återkoppling.

  From augusti 2016 kommer skolwebben att bytas ut och Stockholm kommer att använda sig av skolportalen istället.

  Nästa möte blir den 16/3

  Väl mött

  Svar från Anne kom 2/3 2016, och publiceras nedan.

  1. Paviljongen på Björnbodaskolan följer den tidsplan som är lagd. Beslut om bygglov tas i mitten på mars.
  2. Planeringen för hösten har precis börjat. Jag har lämnat ert önskemål om placeringen av blivande årskurs 4 i lokalerna på Vinsta. Ni kommer att bli inbjudna till att besöka Vinsta Västra under våren. Enligt planen brukar lärarna i årskurs 6 vara de som tar blivande årskurs 4. Det har inte diskuterats någon förändring av detta dock sker alltid förändringar i skolverksamheterna mellan läsåren.
  3. Det har anställt en ny tillsvidareanställd 1-7 lärare i klass 3D. Liselotte Andrén som börjar den 25 mars.
  4. Arbetet är beställt när det gäller skolgården på Vinsta Västra. Det kommer igång så fort tjälen är ur marken.
  5. Alla Fritidshemmens aktiviteter ska synliggöras mer för vårdnadshavare. Mål och syfte ska vara tydliga för de olika aktiviteterna.
  6. Det mellanmål som serveras är enligt Stockholm stads riktlinjer för måltider. Det ska vara ”ett litet smart mål mellan huvudmålen”.
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2016-02-15
 • Håkan är sjukskriven fram till Jul. Tfo rektor är Anders Sjöberg.

  Med på möte var också Mikael Kaspar, han är från utbildningsförvaltningen. Han är även rektor för Grimstaskolan. Han är istället för Gunnar Wohlin som också är sjukskriven. Mikael håller på och sätter sig in i vår situation och håller på och går igenom alla de mail som kommit till Gunnar.

  Bengt Olsson var också med på mötet. Han är samordnare för grundskolan. Han hjälper till på flera olika sätt.

  Lotta Högberg, var också med från skolledningen. Hon berättade att Inga-Lill nu är tillbaka i tjänst på Sörgårdsskolan.

  Mikael berättade att årskursen 4-6 kommer att fortsätta vara kvar på Vinsta Västra i framtiden. När det kommer till skolgården så har det gjorts en plan. Det är skolorna, personalen och barnen som kommit överens om vad som måste göras.

  Problemet är att Stockholms Stad äger marken, Atlasmuren har tomträtten. Så de ska göra saker som inte kräver markarbeten. Nu väntar dem på en offert.

  Paviljongerna är beställda. Det kommer att bli årskurs 1-3 som skall husera i dessa. F-klasserna kommer att vara kvar i sina respektive hus. Paviljongerna kommer att placeras på fotbollsplanen. Det kommer bli 2 st 2-våningshus. 12 st stora klassrum, stort personalrum och lite andra utrymmen. Fritids kommer att bli integrerat i paviljongerna.

  Paviljongerna har beställts från Expandia. Det är paviljonger som återanvänds, men som målas upp, fräschas till och byggs om lite efter våra behov.

  Volymstudien är klar

  Inriktningsbeslut är klart, Genomförande beslutet ligger nu hos arkitekten. Sen tar Utbildningsnämnden beslut om pengar till skolbygget.

  Bengt tog upp att han tittat på 4-ornas situation i Vinsta Västra. Så nu är det beslutat att de kommer att flytta upp till 5-orna och 6-orna. De kommer att ta över 7-ornas rum. Då kommer Björnbodaeleverna vara mer samlade. Deta börja från om med VT 2016. De kommer också att få plats i matsalen. De kommer att förstärka köket med personal. Ventilationen skall ses över så det anpassas till antalet barn som nu kommer att gå där. De kommer även att vara gemensam skolhälsovård för hela skolan.

  Frågan om Förbifart Stockholm kom upp. Vad innebär detta för Vinsta Västra?

  Kommer den skolan också att evakueras? Då det inte är helt bestämt hur detta skall gå till så kunde vi inte få några riktiga svar. Skolan och utbildningsförvaltningen får återkomma när de har fått fler svar själva.

  Lotta återkommer i frågan om tillfälliga trafikljus som kom upp på det stora infomötet som var i höstas. Då det är Håkan som drivit detta måste hon ta ta fram information om hur långt han kommit.

  6-orna kommer att få sina betyg i pappersform. Det är vissa skolor i Stockholm som inte kommer att få det. Men Björnboda har beslutat att våra barn ska få det.

  Att vissa skolor beslutat att inte ge ut betyg i pappersform grundar sig i att systemet som används till detta skall ses över under den veckan betygen skall registreras.

  Det kommer i framtiden komma nya informationskanaler. Skolwebben skall ses över.

  På onsdag vecka 51 kommer det vara ett SVG-möte (samverkansgruppsmöte) i Björnbodaskolan. Då kommer Lotta att ge personalen information. Efter det kommer de att gå ut med mer information till alla föräldrar.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 9/12-2015
 • Tyvärr var det ingen från skolledningen som kom till dagens möte.

  Styrelsen har mailat till Gunnar Wohlin angående vår situation. Gunnar har mailat tillbaka och han säger att de förstår oss och de gör så gott de kan.

  Efter mötet i matsalen så ska vi ha fokus på två områden

  1: Namninsamlingen för att få upp paviljonger snabbare. Vi behöver få media att skriva om vår situation.

  2: Skogården på Vinsta västra är bedrövlig. Vi ska försöka kontakta media även här.

  Vi tycker alla att det är väldigt dålig feedback från skolledningen. När vi frågar någonting så får vi inga svar.

  2: orna på Stora Bas är rätt nöjda nu. De tycker att det kan vara olyckligt att byta till paviljonger mitt i vårterminen. De kanske är bättre att byta till höstterminen.

  2:orna kommer att få sin mat caterad. Just nu äter de i Sörgårdsskolan.

  4:orna äter för tillfället lunch i klassrummet vid bänkarna. Det levereras mat i plastlådor till eleverna. En dag har de fått gå till Björnbodaskolan för att äta. De hoppas att de snart skall få plats i matsalen på Vinsta Västra.

  Frågan om tillfälligt rödljus har kommit upp. Så de barn som går till Vinsta Västra kan känna sig tryggare. Vad gör Håkan åt detta? En förälder hade pratat med Trafikkontoret och de sa att de samarbetar med skolan om dessa frågor så Håkan måste driva detta.

  Många tog upp frågan om hur våra pedagoger egentligen mår nu efter evakueringen. Har pedagogerna börjat säga upp sig?

  Angående paviljongerna, kommer de att hålla ända fram till 2021? Kommer de att bli tillräckligt stora så alla klasser får plats?

  Vad är det som har beslutats under åren. Finns det beslutpapper att få tag på så vi kan få se hur turerna har gått.

  Vi kom överens om att styrelsen skall lägga ut alla mail vi har skickat till ledningen på hemsidan.

  Det är lite ordningsproblem i F-klassen (Solen). Barn slåss och beter sig illa. När en förälder hade frågat vad skolan gör åt detta så hade hon/han blivit hänvisad till Föräldrarföreningen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från Klassombudsmöte 9/11 2015
 • Information från skolan – Håkan Wiklund (rektor)

  Lotta Högberg har börjat som ny biträdande rektor och kommer vara ansvarig för åk 2-4. Cecilia Grahn ansvarar för F-1, Ingalill Ankerhag ansvarar för Sörgårdsskolan och Håkan Wiklund för Vinsta Västra. Informationbrev kommer enligt Håkan. Ingalill är tillsvidare sjukskriven och det är ej bestämt med vikarie. Lotta/Cecilia/Håkan delar på det tillsvidare.

  Skolgården på Vinsta Västra har blivit ett moment 22 enligt Håkan. Skolan blev lovad 500 000 kr, men ännu har inga pengar synts till. Arbetet med ett nytt staket där det är brant är påbörjat. Vi som föräldrar kan maila till Gunnar Wholin för att skynda på processen.

  Brukarundersökning gjordes i våras. Bekymras över att det visar lågt på samma punkter som tidigare. Håkan vill ha feedback från föräldraföreningen på varför det är lika lågt som förra året. Undersökningen kommer att gås igenom mer genomgående på nästa klassombudsmöte den 9 november.

  I åk 3 + 6 klarar de flesta av de nationella proven.

  Flyktingsituationen gör att det kan komma att bli många nyanländningar. En våg väntas i Stockholms skolor. Hur ska det fungera?

  • Introduktion Start Stockholm (språkkunskaper osv)
  • några veckor i förberedelseklass
  • utslussning till klasser (snabbast sättet att lära sig språk)

  5 nyanlända i en klass just nu. Åk 2-4 är redan fulltaliga och kan ej ta emot.

  Frågor från klassombuden till Håkan

  Upplevelsen från föräldrar är att det efter omflyttningen i skolan och till Vinstra Västra har ökat arbetsbelastningen enormt för pedagoger och fritidspersonal. Det har blivit rörigt. Har hänt att fel barn skickats hem från Galaxen. Även åk 2 har det mycket trassligt på fritids. Föräldrar mailar, men får inget svar. Personal har slutat, men inte ersatts. Håkan vill rekrytera fler fritidspedagoger, men säger att det är svårt. Personal har flyttats runt för att fylla upp. Håkan är medveten om att Galaxen inte fungerar. Det är två personalgrupper som ska sammarbeta, men som inte gjort det tidigare + att personal har slutat. Han säger vidare att det är svårt att få pengar. Har fått pengar till 2 tjänster, som de egentligen inte skulle ha.

  Hemsidan är inte uppdaterad. Har blivit lite mer uppdaterad sista tiden, men det är inte bra. Håkan säger att det inte är prioriterat pga personalbrist. Huvudkanalen är veckobreven som lärarna skickar ut.

  Väntar på svar om lågstadiesatsning. Har sökt för 4 st, men blir glad om det blir 2 st. Detta ska leda till mindre barngrupper. Vet inte när besked kommer, men det ska gälla detta kalenderår + nästa.

  Dåligt med info från rektor. Önskemål finns att brev skickas om förändringar och nyheter. Håkan säger att han påbörjat ett brev om organisationen och lokalfrågan.

  Hur har det gått med vitet? Förbättring av ventilationen i B-huset har gjorts av Sisab som ökat ventilationsflödet. Personal har fått ändå fått allergiska reaktioner och det bullrar mer. De är trötta på huset som haft vattenläckage och det är mycket som inte fungerar. Värmen är avstängd under helgen.

  När blir det ny skola? I bästa fall är byggnationen klar 2020. Alla planeras evakuera 2018, vilket är en framflyttning av 2 år. Information har tidigare gått ut att evakuering ska ske från 2016, men det har inte gått ut information om att planen har ändrats. Inriktningsbeslutet är taget i nämnden. Genomförandebeslutet ej taget i nämnden, utan ska ske i höst. Finns en liten grupp på skolan som tittar på ritningar. Under projekteringstiden önskar Håkan att även representanter från föräldraföreningen kan ingå i gruppen. Gärna någon som vet något om byggnationer.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2015-10-13
 • Årsmötet som föregick klassombudsmötet kunde inte avslutas pga bordlagda frågor. Årsmötet avslutas kommande klassombudsmöte. Några punkter som är klara trots bordläggning av andra frågor:

  • En (delvis) ny styrelse har valts, se sidan om föreningsinformation.
  • Medlemsavgifter för läsåret har beslutats till 100 kr per familj, detta är en sänkning från 110 kr som vi haft under flera år. Avier för detta kommer att gå ut framöver.
  • Nya stadgar för föreningen antogs.
  • Styrelsens förslag om en föreläsning för Björnbodaskolans föräldrar och skolpersonal antogs. Föreläsningen handlar om  maktlekar och kommer att äga rum den 14/10 kl 18.30. Information om detta kommer förstås att delas ut men skriv in datumet redan nu! Och tipsa gärna föräldrar som inte läser här!

  —-

  Till klassombudsmötet fanns tyvärr inte så mycket ny information. När vi har årsmöte brukar skolans representanter inte komma och styrelsen hade heller inte lyckats få kontakt med skolledningen innan mötet, så informationen från skolan var obefintlig.

  Under sommarmånaderna har representanter från styrelsen varit med på två möten på Vinsta Västra, angående skolgården och lokalerna. Information från det första mötet återfinns här. Det andra mötet direkt efter skolstarten var dessvärre informationsfattigt på grund av sjukfrånvaro, så vi vet inte mycket om tidplan för förändringsarbete. När vi har ny information i ärendet lägger vi upp den på hemsidan.

  Eleverna i årskurs 5 och 6 trivs i sina nya lokaler och älskar maten i matsalen. Lärarna fick dock börja läsåret med olika slags vaktmästarjobb och man kan skönja en besvikelse över att för lite var förberett i lokalerna. Styrelsen kommer att återkoppla detta till skolan.

  Ett staket ovanför basketplanen på Vinsta Västra är trasigt/löst och detta är nu anmält på kommunens hemsida, liksom ett hål i staketet bredvid fotbollsplanen. Kommer också att återkopplas till skolledningen.

  Fritids i årskurs 2 och 3, där finns en oro bland föräldrar över att personalsituationen är mycket ansträngd. Årskurs 2 som ju har flyttat in i stora huset saknar torkskåp, vilket ju behövs nu till höst och vinter.

  Politikerna har sagt att de vill satsa på fritids. Kommer våra fritids att få mer resurser? Fråga till skolans representant nästa gång, eller direkt till Gunnar Wohlin.

  En i personalen från fritidsklubben är ute med våra barn på Vinsta Västra under rasterna tisdag till torsdag. Detta är uppskattat och välbehövligt men tydligen bara tillfälligt. Behovet kommer inte att upphöra så vi önskar att detta permanentas och att verksamheten kan omfatta även måndagar.

   

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 16/9 2015
 • Skolans representant för kvällen var Inga-Lill Ankerhag, biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet.

  Björnbodaskolans kväll: Förfrågan om att delta i den avslutande fotbollsmatchen kommer ut omgående. Svar på fredag. Föräldraföreningen utlyser en belöning på 500 kr till klasskassan för den klass som skrapar ihop flesta deltagande föräldrar.

  Mer om fotbollen: Tidigare år har det förekommit att barn, främst fjärdeklassare, blivit omkullsprungna under fotbollsmatchen. Därför har vi bestämt att det blir avblåst och straffspark om detta händer. Fotbollen skall vara rolig för alla! Ruffe har anmält sig som domare i matchen.

  Representanter från Vinsta Västra kommer att finnas på plats på Björnbodaskolans kväll. Ta chansen och fråga om det du undrar över!

  Ännu mer fotboll: Ruffe och Tom har ordnat fotbollsturnering på rasterna för årskurs 4-6, det har varit bland annat mixade lag och matcher där olika åldrar spelat mot varandra. Ett mycket uppskattat inslag på rasten och riktigt glädjande att höra för oss föräldrar.

  Årskurs 4 och 5 kommer att besöka Vinsta Västra den 4 juni då årskurs 7 har lådbilsrally. Efter avslutat race kommer barnen att få se skolan från insidan, de lokaler där de kommer att hålla till i höst, matsalen, gympasalen. Vi föräldrar kommer att få besöka Vinsta Västra och se lokalerna efter sommaren när de har fått möbler och annan inredning.

  Efter rektorsbrevet som kom med posten förra veckan har det blivit en del protester, främst från föräldrar i Sörgårdsskolan. Rektor har idag meddelat att vissa förändringar kommer att göras jämfört med det som stod i brevet. Det som påbörjas nu är ju en stor omorganisation och många berörs på olika sätt.

  Såväl Vinsta Västra som Björnbodaskolan skall ha fått en summa pengar för att göra en bättre skolgård vid Vinsta Västra. Oklart om det är samma pengar eller om man faktiskt fått varsin pott. Rundfrågning bland barnen pågår om vad de vill ha på sin blivande skolgård. Kommunen har en förvaringsplats för traktorer och diverse ”bråte” precis vid skolan, om de kan flyttas någon annanstans vore det möjligt att göra en riktigt trevlig skolgård. Vi föräldrar ställer gärna upp och försöker påverka makthavarna.

  Vinsta Västra håller på och rekryterar skolsköterska och kurator. Bra om Björnboda kan vara med och dela på dessa så att de kan bli heltidstjänster.

  Skolavslutningen är den 10 juni kl 10.00 vid flaggstången. Fritids och fritidsklubben stänger kl 14 denna dag för att all personal skall få möjlighet till gemensam avslutningslunch.

  Skolstart vid flaggstången som vanligt för alla Björnbodaskolans elever, även de som sen skall ha sina lokaler i Vinsta Västra.

   

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2015-05-18
 
false