Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                        Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson

  Samt fem representanter från föräldraförening och sex föräldrar/klassrepresentanter

  • Rektorer presenterade sig.

  Christina har ansvar för årskurs 2 och 3.
  Hans ansvarar för förskoleklass och åk 1. Hans är ny på skolan.
  Tanken är att biträdande rektor följer sina klasser, nästa läsår har Christina årskurs 3 samt förskoleklass.

  Information från skolledning

  • Arbetet med digitalisering fortsätter.
  • Arbetet som påbörjades under höstterminen med ämneskonferenser fortsätter nu under vårterminen. Några av frågorna som väcks är; arbeta med inkludering samt ökad måluppfyllelse – eleverna ska veta vart de är på väg.

  Skolan arbetar med att gå in på djupet med detta arbete och gör verksamhetsbesök, pedagogerna besöker varandra för att utveckla undervisningen och för att se vad som fungerar bra och vad som går att utveckla.

  • Skolplattformen. Fortfarande under utveckling, ambitionen är självklart att den ska fungera som det är tänkt och skolan är inte nöjd med dagens funktionalitet.
   • Veckobrev – önskemål om aviseringar när de läggs in framfördes.
   • Boka utvecklingssamtal fungerar inte i dagsläget
   • Frånvaro, sjukanmälan – fungerar som det ska rapporterar föräldrar.
   • Planering för respektive ämne ska kunna ses under Planering.
   • Några klasser har fått hem en lapp från skolan där föräldrar ombeds fylla i vad som fungerar.
  • Utvecklingssamtal
   Planerande till vecka 7-8. Tiderna är förlagda till skoltid, tidigare försök med andra tider blev för stressigt för lärarna. Samtalen är som tidigare elevledda.

  Frågor från föräldraförening och föräldrar

  • Sandningen av skolgården är inte fullgod. Skolledningen informerar att sandningen ligger på SISAB, akutsandning görs av vaktmästare. Skolan är i kontakt med SISAB för förbättring men välkomnar också föräldrar att göra felanmälan: https://sisab.se/sv/fel-skadeanmalan/felanmalan/

  Det är en läcka på taket i en av byggnaderna, SISAB har varit här och förhoppningsvis är det snart åtgärdat.

  • Elever har sagt att det fortfarande luktar illa i omklädningsrummen/duscharna samt att vattnet är kallt. Tobias säger att de sett över städningen men tar med sig att undersöka detta vidare. Föräldrar rapporterar att det blivit bättre på toaletten utanför matsalen.
  • Föräldrar framför att det var stökigt i vissa klasser på Planeringsdagen vid terminsstart. Den vikarierande personalen hade inte riktigt struktur på ankomstlappar, skolan har noterat detta sedan tidigare och tar med sig det.
  • Föräldrar framför att det fortfarande är rörigt vid lämning hos förskoleklasserna. Ofta saknas en vuxen i kapphallen vilket gör att det blir stojigt och medför också att föräldrar dröjer sig kvar vilket resulterar i mycket människor på liten plats. Tobias tar med sig detta och betonar att det är viktigt att skoldagen startar bra.
  • Ofta saknas varselvästar på fritidspersonalen när de är ute. Svårigheter att veta vem man ska vända sig till. Tobias ska undersöka varför så är fallet.
  • Frågor runt ny skolbyggnad

  Inga nyheter och Tobias väntar på ytterligare information som han kan gå ut med till personal och föräldrar. Den 30/1 ägde ett samrådsmöte rum, se mer info här:

  http://xn--vxer-loa.stockholm/nyheter/2019/01/samrad-om-detaljplan-for-bjornbodaskolan-i-vinsta/

  • Skolan arbetar med rörelseaktiviteter som är styrda och schemalagda. Tekniska hjälpmedel i form av appar ger ökad rörelse genom olika uppgifter eleverna ska utföra. Fritids arbetar också med aktiviteter som främjar rörelsen hos barnen.
  • Lärarna har möjlighet att använda appen Too loud som avger ljud när ljudnivån i klassrummet är för hög. Den kopplas upp mot projektorn för att visualisera för eleverna när det är för hög ljudnivå
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00 är nästa Föräldraföreningsmöte.

  Nästa termin avgår minst två personer i föräldraföreningen och vi ser gärna att fler deltar.

  Är du intresserad av att ansluta till styrelsen är du mer än välkommen att kontakta oss:
  ordförande: nicole.medin@bjornbodaff.se alternativt lisa.davidsson@bjornbodaff.se .

  Vi ser fram emot att höra av dig!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-01-22
 • Närvarande: Tom Fermbo, biträdande rektor, föräldrar och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Biträdande rektor berättade vad som är på gång

  • Inget nytt vad gäller bygge av nytt skolhus, vi vet inte mer nu än vad vi visste förut
  • Finns ett löfte om att riva b-huset, men vi är beroende av gymnastiksal och elcentral som är lokaliserad där
  • Skolgården kommer att ordnas i sommar
  • Rekrytering på framför allt fritids fortgår, många av de äldre är på väg att studera vidare och det betyder att det kommer att bli stor omsättning på personal efter sommaren – skolan har även haft problem med förskollärare som rör på sig mitt i terminen
  • Anki, skolsjuksköterskan, kommer att gå i pension, dock är rekrytering klar
  • Vad gäller skolledningen får den förstärkning då personal är på väg tillbaka från sjukskrivning
  • Fyra förskoleklasser kommer att gå i ettan på paviljongen, en klass kommer att gå kvar i de gamla lokalerna i Solen

  Föräldrar och styrelsen hade några frågor till biträdande rektor

  • Skolgården, det skulle behövas en översyn frågar en av föräldrarna, men mötet beslutade att vi ser hur det ser ut efter sommaren då Sisab har lovat göra åtgärder, efter sommaren skulle föräldrar kunna gå samman en kväll för att piffa upp skolgården med färg etc
  • Helgens vandalisering av skolan, biträdande rektor meddelade att det uppskattas kosta skolan 80- 90 000 kronor då 32 fönsterrutor är trasiga. En av föräldrarna tipsade att det går bra att kontakta fältassistenterna i Hässelby/Vällingby om föräldrar ser ungdomar som hänger kring skolan, kontaktuppgifter nedan
   • Eva Wenner
    • Mobil: 076-12 05 255
    • Telefon: 08-508 05 255
    • E-post: eva.wenner@stockholm.se
   • John Österberg
    • Mobil: 076-12 05 256
    • Telefon: 08-508 05 256
    • E-post: john.osterberg@stockholm.se
  • Kristin meddelande avseende hastighetshöjningarna kring skolan att 18 maj beslutar man hur det ska göras med Spånga, men det lutar att ta tillbaka hastigheten till 30 runt skolor, och det diskuteras även fartkameror och andra fartdämpande åtgärder

  Samrådet övergick till att planera inför Björnbodaskolans kväll 18 maj kl 17-19, biträdande rektor lovade många roliga aktiviteter och föräldraförening kommer att ta hand om kaffeserveringen.

  Samrådet avslutades

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 10 maj 2017
 
false