Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Styrelsen har haft möte om skolans framtida lokaler med Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen och rektor Agneta Brandelius. Representanter från styrelsen var Åsa Lundborg och Katarina Stenqvist.

  Det har inte framkommit så mycket nytt i ärendet sedan förra mötet. En fördjupad volymstudie har gjorts och nu diskuterar man en skola med fem eller sex parallella klasser (950 respektive 1140 elever). I denna rejält utökade skola kommer även Sörgårdsskolans barn att gå och Sörgårdsskolan kommer alltså att upphöra som egen skola. På mötet klargjorde vi från styrelsens sida att vi inte representerar Sörgårdsskolans föräldrar eller elever i detta ärende.

  Hela skolområdet är 22 000 kvadratmeter stort och skolan beräknas bli 9 500 kvadratmeter. Man planerar också en angöringsplats som är 2 000 kvadratmeter.

  Det som kommer ske nu är att utbildningsförvaltningen kommer lämna förslag på inriktningsbeslut gällande ombyggnaden. Detta är ett politiskt beslut som fattas för att denna ombyggnad ska ingå i verksamhetsplanen för år 2014. Förutsatt att detta beslutas kommer man ha ett uppstartsmöte under 2014 för planering av ombyggnaden. Efter detta sker ett beslut av nämnden då det gäller ekonomin och detta väntas kosta så pass mycket att ekonomiutskottet måste titta på det.

  Under ombyggnaden blir det ofränkomligen så att elever måste evakueras från skolan. Det lämpligaste är att elever i årskurs 5 och 6 evakueras tillsammans med sina lärarlag till Vinstagårdsskolan. Styrelsen passade på att framföra önskemål om att stärka upp relationerna mellan skolorna så att Vinstagårdsskolan blir ett det naturliga valet för elever från Björnbodaskolan inför årskurs 7.

  Vi talade även om att de prioriterade lokalåtgärderna som tagits fram under hösten av en konsult måste genomföras (något mer om dessa står i protokollet från torsdagens klassombudsmöte).

  Det känns positivt och att bollen verkligen är i rullning! Vi tror på att vi kommer att få igenom detta inriktningsbeslut och det låter även så på Gunnar Wohlin.

  Tidigare inlägg i ärendet:

  Möte med utbildningsförvaltningen december 2012

  Möte med utbildningsförvaltningen maj 2012

  Klassombudsmöte maj 2012

   

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsförvaltningen om lokaler 2013-03-18
 • Närvarande: Åsa Lundborg, Katarina Stenqvist, Pernilla Fernberger,  Sara Wickert, Ulla Boman, Malin Öhrn, Cecilia Spångare, Kina Westergren, Jenny Winquist Papageorgudus, Kicki Steen, Eva Taaler

  Mötet blev kort så skolan inte hade någon representant på plats och styrelsen inte hade så mycket nytt att komma med sen sist.

  Ordförande Åsa Lundborg informerade om senaste nytt i lokalfrågan. Före jullovet skickade styrelsen ett julbrev till samtliga elever, i vilket bland annat fanns en kortkort sammanfattning av mötet 11 december med Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen. Samtidigt fick eleverna rett brev från rektor Agneta Brandelius, i vilket stod att Sörgårdsskolan och Björnbodaskolan kommer att slås ihop efter ombyggnaden av Björnbodaskolan. Åsa har idag torsdag 17 januari 2013 varit i kontakt med Gunnar Wohlin för att bringa klarhet i frågan och några sådana planer på en sammanslagning finns för närvarande inte. Det som pågår just nu är en fördjupad volymstudie där man utreder elevunderlaget för kommande år. Denna studie är förhoppningsvis klar till nästa möte med Gunnar som är inplanerat till den 18 mars 2013.

  Vidare kom vi överens om att nästa stora fokusområde för föräldraföreningen kommer att bli hur högstadiefrågan skall lösas. Idag finns det gott om skolor som tar emot elever från årskurs 4 och ännu fler som tar emot elever från årskurs 7. Många köar till alla möjliga skolor men få väljer den högstadieskola som ligger närmast Björnbodaskolan, dvs Vinstagårdsskolan. Denna skola är enligt en förälder på vårt möte väldigt bra, hon har själv barn som går på Vinstagård och är nöjd med skolan. Vi kommer att ta tag i denna fråga när beslutet om ombyggnaden av Björnbodaskolan är klart. Om någon utanför styrelsen vill sätta igång arbetet innan dess går det förstås bra, men styrelsen mäktar inte med fler arbetsgrupper i nuläget.

  I övrigt diskuterades om försäljning av skolkläder som återkommer igen till hösten (och kanske genom en annan firma).

  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2013-01-17
 • Efter ordförande Åsa Lundborgs mail angående lokalsituationen gick det rasande fort att få till stånd ett möte med utbildningsförvaltningen, denna gång representerad av Gunnar Wohlin. Representanter från föräldraföreningens styrelse var Åsa Lundborg och Pernilla Fernberger. Närvarande var även rektor Agneta Brandelius samt biträdande rektor Cecilia Grahn. Malin Johansson som var med vid ett tidigare möte jobbar endast internt och istället för henne kommer Gunnar att jobba med Bengt Nilsson som skall bistå med hjälp i lokalfrågor.

  Gunnar W spillde ingen tid utan inledde direkt mötet med att berätta om en utredning av skolan som gjorts under hösten. Han visade också upp arbetsmaterial med förslag om skolans framtida utformning. Vi fick snabbt klart för oss att den tidigare tilltänkta utbyggnaden som skulle ersätta alla småhusen inte var aktuell, utan det enda tänkbara är att bygga upp en helt ny skola från grunden.

  Något beslut i frågan om en ny skola har ännu ej fattats utan allt måste följa den politiska tågordningen. Gunnar Wohlin har dock sagt att detta är en viktig fråga som han kommer att jobba för, och vi från föräldraföreningen kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att påverka. Härnäst kommer Gunnar att begära en fördjupad utredning och när den är klar skriver han ett inriktningsärende och sedan en uppdragsbeskrivning. Efter detta blir det äntligen dags för politikerna att säga ja och detta kan bli aktuellt någon gång under våren.

  Några av de förutsättningar som man jobbar med nu för den nya skolan:

  • 4-parallellig skola (dvs fyra klasser per årskurs)
  • Förskoleklass och årskurs 1-6
  • Totalt ca 750 elever
  • Man bygger på höjden och det kan bli två våningar (ev med källare)
  • Skolgården är 22.000 kvm och fördelaktig att bygga på. Man behöver inte ändra i detaljplanen

  Vi fick även frågan om hur vi ställer oss till att lyfta in förskolan på Skogsnävegränd i skolbyggnaden. Principiellt ser vi inga hinder för detta om man kan lösa frågan om samarbete mellan två huvudmän. Det vi däremot sa är att om det försenar bygget av en ny skola är svaret nej.

  Utredningen hade sett fem problemområden gällande trafiken vid skolan, vilka vi från skolan och
  föräldraföreningen bara kunde instämma i:

  1. Bilisterna kör för fort, inte minst på Skattegårdsvägen. Ca 4.600 fordon per dygn passerar skolan på Skattegårdsvägen och ca 4.300 på Björnmossevägen.
  2. Trafiken på Skogsnävegränd är besvärlig.
  3. Det saknas gång- och cykelväg från Björnbodahallen till skolan (dvs såväl parkering som trafikerad gata måste passeras).
  4. Det finns skolbyggnader på båda sidor om Skogsnävegränd.
  5. Leveranser till matsalen och till förskolan vid vändplanen.

  Vad gäller tidplan för ombyggnaden har vi inga besked att ge idag. Den vaga tidplan som efter påtryckningar nämndes vid förra mötet var att den nya skolan kunde stå på plats ca tre år från nu, om allt flyter på utan överklaganden och liknande. Huruvida detta håller eller ej låter vi vara osagt men vi återkommer förstås i frågan så snart vi vet något.

  En så här stor omdaning av skolan kommer naturligtvis inte att kunna ske utan stor påverkan på skolans verksamhet. Vi pratade lite om lösningar för evakuering av barnen och vi sa att naturligtvis måste vi säga ja till evakuering (annars blir det ju ingen ny skola). Vi var mycket tydliga med att vi vill att man håller samman arbetslagen så att en hel årskurs flyttar tillsammans och kan fortsätta arbeta ihop. Beroende på vilken byggnadslösning man landar i kan det också finnas möjlighet att under byggtiden behålla vissa byggnader som då kan användas ungefär som idag.

  Gunnar Wohlin säger att det är utbildningsförvaltningens inriktning att ombyggnaden skall bli av. ”Det ser gynnsamt ut”. Så från föräldraföreningen vågar vi oss på att vara försiktigt hoppfulla.

  Ett nytt möte med utbildningsförvaltningen än inplanerat till den 18 mars 2013.

   

  Andra inlägg i ärendet:

  Möte med utbildningsförvaltningen maj 2012

  Klassombudsmöte maj 2012

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsförvaltningen 2012-12-11
 • Styrelsen har idag skickat ett mail till de tjänstemän på utbildningsförvaltningen som vi träffade i våras för diskussion om lokalsituationen. Anledningen till mailet är att vi inte hört någonting alls från dem, utom att det möte vi hade inplanerat i september ställdes in.

  Mottagare av mailet:

  Gunnar Wohlin, utbildningsförvaltningen
  Malin Johansson, lokalstrateg
  Inga-Lill Ankerhag, biträdande rektor Björnbodaskolan
  Agneta Brandelius, rektor Björnbodaskolan

  Mailets innehåll:

  Vällingby 2012-11-07

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan skapat en arbetsgrupp som arbetar med lokalsituationen på skolan. Vi hade möte med er under våren 2012 där vi kom överens om att träffas igen efter sommaren. Det mötet sköt ni upp med hänvisning till att inget hänt under sommaren på grund av sjukdom hos er medarbetare som skulle vara ansvarig för bla paviljonginventering.

  Fram till idag har vi inte fått någon ny information angående Björnbodaskolans lokalsituation. Den enda information som vi fått från rektor Agneta Brandelius är att beslutsfattandet skjutits fram till januari 2013.

  Under våren 2012 anmäldes skolan till arbetsmiljöverket och följden har blivit att SISAB tagit in konsulter som gjort en inventering och kartläggning av inomhusmiljön i byggnader A, B, C, D, E, F och H. Vi hoppas att ni känner till detta och att ni arbetar med att förbättra arbetsmiljön för eleverna och personalen på Björnbodaskolan.

  Vi önskar nu få information om vad som hänt och vad som kommer att hända och ha ett nytt möte med er, ta kontakt med ordförande Åsa Lundborg för planering av detta,
  asa.lundborg@bjornbodaff.se

  Hälsningar
  lokalgruppen som är en del av Björnbodaskolans Föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Brev till utbildningsförvaltningens tjänstemän angående lokaler
 • Styrelsen har tillsammans med rektor ikväll haft ett möte med representanter från utbildningsförvaltningen för att diskutera lokalfrågan. Från utbildningsförvaltningen deltog Gunnar Wåhlin, grundskolechef, samt Malin Johansson, lokalstrateg.

  Som underlag för mötet hade styrelsen sammanställt en mängd observationer och ögonvittnesskildringar insamlade med hjälp av barn, personal och föräldrar i skolans olika byggnader. Denna sammanställning kan ni läsa i PDF-format här: Sammanställning skolans lokaler.

  Information från mötet kommer att ges på nästa klassombudsmöte, den 10 maj 2012.

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsnämnden
 • Den 4 april har styrelsen möte med ansvariga på utbildningsförvaltningen. Därför kommer nästa klassombudsmöte, den 8 mars, att fokusera på just lokalerna.

  Alla föräldrar är välkomna på mötet den 8 mars, oavsett om man är klassombud eller inte. Ta chansen att diskutera och komma med idéer och argument som vi kan ta med oss till mötet med utbildningsförvaltningen! Platsen är som vanligt personalrummet. Välkomna!

  Har du inte möjlighet att komma men har något du vill säga? Lämna gärna en kommentar till detta inlägg!

  Återkoppling från mötet med utbildningsförvaltningen sker på klassombudsmötet 17/4 då vi även fokuserar på Björnbodaskolans kväll.

  Kommentarer inaktiverade för Lokalfrågan i fokus kommande klassombudsmöte
 • Här kan man läsa om vad DN skriver om skolbaracker i Stockholms skolor: http://www.dn.se/sthlm/baracker-ersatter-klassrum-i-flera-ar

  Kommentarer inaktiverade för Dagens Nyheter rapporterar om skolbaracker
 • Ämne: Lokalsituationen – Björnbodaskolan, Vällingby

  Till: Christer Oja, Utbildningsförvaltningen
  christer.oja@stockholm.se

  Kopia: Agneta Brandelius, Rektor, skolenhet Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan
  agneta.brandelius@stockholm.se

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan några frågor som vi vill ha svar på så snart som möjligt. Vi oroas av det faktum att en av paviljongernas bygglov går ut redan till nästa läsår och att ytterligare bygglov går ut inom några år. Det är mycket viktigt att elever och personal har förutsättningar för att arbeta på ett bra och utvecklande sätt i trevliga, kreativa miljöer även i framtiden. I våra samtal med rektor Agneta Brandelius har det framkommit att planeringen utgår från att Björnbodaskolan ska behålla nuvarande storlek på lokalerna och att paviljongerna därmed ska ersättas med permanent bebyggelse.

  Vi är angelägna om att ta del av de planer som finns för skolbyggnaderna i framtiden och vilka planer som finns för att säkerställa att undervisningen även fortsättningsvis kan bedrivas tillfredsställande.

  I denna skrivelse fokuserar vi på skolbyggnaderna som ingår i Björnbodaskolan och önskar därför svar på följande frågor:

  • Kan utbildningsförvaltningen bekräfta att skolan får behålla nuvarande storlek på lokalerna?
  • Är beslut fattat att ombyggnad ska ske? Om inte, hur ser processen ut från och med nu och när förväntas sådant beslut tas?
  • Vilken tidplan arbetar ni efter och när ser ni att lokalfrågan måste vara löst och byggnaderna på plats?

  Vällingby 2011-01-10
  Anders Richert
  Ordf. Björnbodaskolans föräldraförening

  Jan Sahlberg
  Ordf. Sörgårdsskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Brev till Christer Oja angående skolans lokaler
 
false