Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                        Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson

  Samt fem representanter från föräldraförening och sex föräldrar/klassrepresentanter

  • Rektorer presenterade sig.

  Christina har ansvar för årskurs 2 och 3.
  Hans ansvarar för förskoleklass och åk 1. Hans är ny på skolan.
  Tanken är att biträdande rektor följer sina klasser, nästa läsår har Christina årskurs 3 samt förskoleklass.

  Information från skolledning

  • Arbetet med digitalisering fortsätter.
  • Arbetet som påbörjades under höstterminen med ämneskonferenser fortsätter nu under vårterminen. Några av frågorna som väcks är; arbeta med inkludering samt ökad måluppfyllelse – eleverna ska veta vart de är på väg.

  Skolan arbetar med att gå in på djupet med detta arbete och gör verksamhetsbesök, pedagogerna besöker varandra för att utveckla undervisningen och för att se vad som fungerar bra och vad som går att utveckla.

  • Skolplattformen. Fortfarande under utveckling, ambitionen är självklart att den ska fungera som det är tänkt och skolan är inte nöjd med dagens funktionalitet.
   • Veckobrev – önskemål om aviseringar när de läggs in framfördes.
   • Boka utvecklingssamtal fungerar inte i dagsläget
   • Frånvaro, sjukanmälan – fungerar som det ska rapporterar föräldrar.
   • Planering för respektive ämne ska kunna ses under Planering.
   • Några klasser har fått hem en lapp från skolan där föräldrar ombeds fylla i vad som fungerar.
  • Utvecklingssamtal
   Planerande till vecka 7-8. Tiderna är förlagda till skoltid, tidigare försök med andra tider blev för stressigt för lärarna. Samtalen är som tidigare elevledda.

  Frågor från föräldraförening och föräldrar

  • Sandningen av skolgården är inte fullgod. Skolledningen informerar att sandningen ligger på SISAB, akutsandning görs av vaktmästare. Skolan är i kontakt med SISAB för förbättring men välkomnar också föräldrar att göra felanmälan: https://sisab.se/sv/fel-skadeanmalan/felanmalan/

  Det är en läcka på taket i en av byggnaderna, SISAB har varit här och förhoppningsvis är det snart åtgärdat.

  • Elever har sagt att det fortfarande luktar illa i omklädningsrummen/duscharna samt att vattnet är kallt. Tobias säger att de sett över städningen men tar med sig att undersöka detta vidare. Föräldrar rapporterar att det blivit bättre på toaletten utanför matsalen.
  • Föräldrar framför att det var stökigt i vissa klasser på Planeringsdagen vid terminsstart. Den vikarierande personalen hade inte riktigt struktur på ankomstlappar, skolan har noterat detta sedan tidigare och tar med sig det.
  • Föräldrar framför att det fortfarande är rörigt vid lämning hos förskoleklasserna. Ofta saknas en vuxen i kapphallen vilket gör att det blir stojigt och medför också att föräldrar dröjer sig kvar vilket resulterar i mycket människor på liten plats. Tobias tar med sig detta och betonar att det är viktigt att skoldagen startar bra.
  • Ofta saknas varselvästar på fritidspersonalen när de är ute. Svårigheter att veta vem man ska vända sig till. Tobias ska undersöka varför så är fallet.
  • Frågor runt ny skolbyggnad

  Inga nyheter och Tobias väntar på ytterligare information som han kan gå ut med till personal och föräldrar. Den 30/1 ägde ett samrådsmöte rum, se mer info här:

  http://xn--vxer-loa.stockholm/nyheter/2019/01/samrad-om-detaljplan-for-bjornbodaskolan-i-vinsta/

  • Skolan arbetar med rörelseaktiviteter som är styrda och schemalagda. Tekniska hjälpmedel i form av appar ger ökad rörelse genom olika uppgifter eleverna ska utföra. Fritids arbetar också med aktiviteter som främjar rörelsen hos barnen.
  • Lärarna har möjlighet att använda appen Too loud som avger ljud när ljudnivån i klassrummet är för hög. Den kopplas upp mot projektorn för att visualisera för eleverna när det är för hög ljudnivå
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00 är nästa Föräldraföreningsmöte.

  Nästa termin avgår minst två personer i föräldraföreningen och vi ser gärna att fler deltar.

  Är du intresserad av att ansluta till styrelsen är du mer än välkommen att kontakta oss:
  ordförande: nicole.medin@bjornbodaff.se alternativt lisa.davidsson@bjornbodaff.se .

  Vi ser fram emot att höra av dig!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-01-22
 • Kvällens möte slog rekord i antal deltagare! Trots att skolan i ett slag tappat nästan hälften av eleverna var den hela 18 engagerade föräldrar som kom på föräldrasamrådsmötet – jätteroligt! Det bådar gott för vårt arbete detta läsår.

  Carina Lucas, skolans tillförordnade rektor, var med oss första halvtimmen av mötet. Det var rätt snävt med tid så till nästa möte skall vi planera in en längre stund med henne.

  Carina berättar att det är mycket för henne att sätta sig in i som ny, inte minst vad gäller ekonomin. En ny budget skall läggas i januari och hon jobbar nu med att sätta sig in i alla detaljer så att nästa års budget blir förankrad i verkligheten. Hon har ännu ej full överblick över verksamheten, men klart är att det saknas personal och då främst på fritids. Det skall finnas annonser ute för fritidspedagoger samt en förskollärare.

  Skolintendenten jobbar med att beställa möbler till de nya lokalerna.

  Rektor vill gärna att vi föräldrar läser igenom skolans likabehandlingsplan och kommer med synpunkter. Likabehandlingsplanen finns här (under ”relaterade dokument” till höger) och kontaktuppgifter till skolan här.

  Barnens älskade klätterställning ”klättris” är som vi alla sett uppsatt igen på skolgården. Den har fått anmärkningar på säkerheten men dessa brister skall vara åtgärdade inom kort och då tas staketet bort.

  Styrelsen har förhört sig om möjligheten att flytta förra läsårets nyinköpta klätterställning från lokalen på Basgränd till Björnbodaskolan, då eleverna ju flyttat tillbaka därifrån. Rektor svarar att man planerar att använda lokalen igen nästa läsår så klätterställningen blir dessvärre kvar där den står.

  Skolgården är ju ganska fattig på lekredskap. Styrelsen har föreslagit att snurr- och balansredskapen utanför matsalen skall flyttas in på skolgården så de kan användas av eleverna. Förslag från föräldrar på mötet var att vi kan hjälpas åt att måla roliga aktivetetsfrämjande former på asfalten, exempelvis ”rutor”, hopphagar eller varför inte en stor Sverigekarta? Föreningen kan stå för färgen och föräldrar för målandet. Vi köpte för några år sedan in en färgspruta för ändamålet till skolans dåvarande vaktmästare, och kommer undersöka ifall den finns kvar.

  Under höstlovet kommer det att anläggas en ”multiarena” bortanför matsalen där det idag är gräs. Multiarenan är en inhängad grusplan på 20 x 11 m.

  Angående asfaltering av ytan utanför paviljongen finns inget beslut om detta. Styrelsen har upprepade gånger under årens lopp påpekat behovet av att göra något åt ingången genom staketet nedanför Konsum. Rektor har nu begärt in offerter för att fylla upp med grus. Så kanske slipper vi klafsa runt i vattenpölar där framöver!

  Man skall ta fram en mer långsiktig plan för skolgården inför kommande läsår. Möten kommer att hållas med Bengt Olsson från utbildningsförvaltningen. Föreningen kommer att försöka få vara med i dessa diskussioner.

  Angående lån av matsalen för klassfester och annat är beskedet tills vidare att det inte kommer att godkännas, på grund av oklarheter om försäkringar osv.

  Styrelsen skall höra efter med rektor om det finns några praktiska uppgifter som vi föräldrar skulle kunna hjälpa till med.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamråd 2016-10-06
 
false