Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning läsåret 2017-2018
 • Utfall 2015-16 Budget 2015-16
  Ingående saldo PG 83518 93921
    Ingående saldo kassa 29430
    112948
  Intäkter
    Medlemsavgifter   100 kronor x 157, 110 kr x 1 5800 15000
    Björnbodaskolanskväll   – försäljning 0 20000
    Summa 118 748 128921
   
  Utgifter
    Sexornas lunch 3000 6000
    Rastleksaker 16761 7000
    Mat & dryck Björnbodaskolans kväll (VT 2015) 4550 6500
    Pris trygghetsvandring (2014-15) 2500 5000
    Alla hjärtansdag 876 1000
    Administration postgiro/hemsida 1262 1500
    Kulturpeng 19045 45000
    Föreläsning om maktlekar 10000 10000
    Utbildning vett och etikett på nätet 0 10000
    Extra till klasserna på Vinsta Västra (Fun Battle) 11361 10000
    Summa 69355 102000
         
  Resultat
    Kassa och intäkter 118748 128921
    Utgifter -69355 -102000
    Utgående saldo 49393 26921

   

  Förra året redovisades utgående saldo på 93 921 kr. I den summan ingick pengarna från PG och kontanterna från Björnbodaskolans kväll. Det fanns ytterligare en kassa på 7391 kr från året innan som inte redovisades. Dessa pengar är insatta samtidigt som kassan från Björnbodaskolans kväll på föräldraföreningens konto.

   

  Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning 2015-2016
 •   Utfall 2014/2015 Budget 2014-2015 Förslag Budget 2015-2016
    Ingående saldo PG och kassa 102 899 95 770 93921
  Intäkter
    Medlemsavgifter   110 kronor x 175 familjer 19300 20 000 15000
    Björnbodaskolans kväll, försäljning 22039 20 000 20000
    Summa 144 238 135 770   128921
   
  Utgifter
    Sexornas lunch 0 3 000 6000
    Rastleksaker 11816 5 000 7000
    Mat & dryck Björnbodaskolans kväll 6405 6 000 6500
    Ballonger Björnbodaskolans kväll 1350 0
    Pris trygghetsvandring 0 2 500 5000
    Blommor begravning Kenneth 1275
    Alla hjärtans dag 840 1 000 1000
    Administration postgiro/hemsida 1150 2 000 1500
    Kulturpeng (70 kr x 600 elever) 26015 42 000 45000
    Föreläsning om maktlekar 10000
    Utbildning vett och etikett på nätet 10000
    Trivselledarna – rastverksamhet 0 20 000
    Konsoler/hyllplan 1466 0
    Extra till klasserna på Vinsta västra 10000
    Summa 50317 81 500   102000
             
  Resultat 91 752
    Kassa och intäkter 144238 40 000 128921
    Utgifter -50317 -81 500 -102000
    Utgående PG och kassa 93921
    Utgående saldo 93921 50 252   26921

  Högre belopp för pris trygghetsvandringen och sexornas lunch i budgeten beror på att detta inte är utbetalt från förra läsåret.

  Förslag på minskad avgift till 100 kr per familj.

  Förslag på höjd kulturpeng till 75 kr per elev.

  Vad kulturpengen gick till läsåret 2014-15

  år 3 Gunnes gård 11 400 kr
  år 2 Konserthuset 2 615 kr
  år 5 och 6 Tidsmaskinen 12 000 kr
       
  summa   26 015 kr

   

  Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning 2014-2015 samt budget 2015-2016
 • Björnbodaskolans Föräldraförening  
         Utfall 2012/2013
  Kassa      
    Ingående saldo PG 99 750  
    Budgeterat resultat 2012/2013 4 750 –  
    Utgående kassa 95 000  
         
  Intäkter      
    Medlemsavgifter 110 kronor x 150 familjer 16 500
  21 560
    Björnbodaskolanskväll – försäljning 20 000
  24 500
    Summa 36 500
  46 060
         
  Kostnader      
    Sexornas lunch 3 000
  3 000
    Rastleksaker 2011/2012 5 000
  5 476
    Mat & dryck Björnbodaskolanskväll 2013 5 000
  5 309
    Pris trygghetsvandring 2013 2 500
  2 500
    Alla hjärtansdag 2013 1 000
  672
    Administration postgiro/hemsida 2 000
  1 800
    Kulturpeng (50 kr x 600 elever) 30 000
  31 700
    Summa 48 500
  50 457
         
  Resultat Kassa 99 000
  99 750
    Intäkter 36 500
  46 060
    Kostnader 48 500
  50 457
         
    Beräknat resultat 87 000
  95 353
  Kommentarer inaktiverade för Förslag till budget för läsåret 2013/2014
 •  
  Björnbodaskolans Föräldraförening
  Datum Avser Kostnad Intäkt Saldo
  2012-08-05 Ingående saldo     99 750
  2012-12-04 Mitt i prick, teater mellanstadiet -24 500   75 250
  2013-01-04 Administatration PG -1 300   73 950
  2013-01-04 Kred ebl spec   450 74 400
  2012-12-13 Medlemsavgifter – 196 styken   21 560 95 960
  2013-02-04 FISS -200   95 760
  2013-03-27 Hemsida -300   95 460
  2013-03-27 Coop, gelehjärtan -672   94 788
  2013-06-07 utlägg Björnbodaskolans kväll -499   94 289
  2013-06-07 Skoan – teater lågstadiet och förskolan -7 200   87 089
  2013-06-07 Skolan – rastleksaker -5 476   81 613
  2013-06-18 Skolan varor Björnbodaskolans kväll -5 309   76 304
    Björnbodaskolankväll   24 500 100 804
    Trygghetsvandring -2 500   98 304
    Sexornas lunch -3 000   95 304
           
    Summa -50 956 46 510 95 000
  Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning läsåret 2012/2013
 • Resultaträkningen som PDF: Resultaträkning_2007.pdf

  RESULTATRÄKNING SAMT KASSA BJÖRNBODASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 2007
  KASSA
  Årets början 5 1 290,07 kr
  Årets slut, PG 6 4 518,42 kr
  Årets slut, handkassa 3 57,50 kr
  Tillgångar vid årets slut 6 4 875,92 kr
  Summa skulder 1 4 361,00 kr
  Netto: 5 0 514,92 kr
  RESULTATRÄKNING
  Intäkter
  Medlemsavgifter (24 x 110 kr, 1 x 120 kr, 1 x 200 kr) 2 960,00 kr
  Försäljning Björnbodaskolans dag 1 8 727,50 kr
  Summa 2 1 687,50 kr
  Kostnader
  Administration (PG-avgift, kopieringsavgift, hemsidan) 4 762,75 kr
  Sponsring 6:ornas skidresa 2007, 80 % av intäkter Björnbodaskolans kväll 2006 1 0 620,00 kr
  Utlägg skolan, Björnbodaskolans Kväll 3 651,00 kr
  Utgifter Björnbodaskolans Kväll + övrigt (utlägg & matkostnader) 3 338,90 kr
  Summa 2 2 372,65 kr
  Årets förlust – 6 85,15 kr

  Kommentarer inaktiverade för Resultaträkning 2007
 • Budgeten i PDF-form: Beslutad_Budget_2008.pdf

  Björnbodaskolans Föräldrarförening
  ℅ Björnbodaskolan
  Skogsnävegränd 3
  162 45 VÄLLINGBY
  BUDGET BJÖRNBODASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 2008
  MEDEL
  Ingående kassa ca 50 515 kr
  Budgeterade intäkter 31 000 kr
  UTGIFTER
  Föreläsningar och sammankomster 10 000 kr
  Discokväll/mellanstadie, lågstadie 3 500 kr
  Skolpoliser 1 000 kr
  Sexornas skolavslutning 2 000 kr
  Uppvaktning skolpersonal 1 000 kr
  Administration 3 500 kr
  Utgifter Björnbodaskolans Dag 6 000 kr
  Sponsring av lek-/rastmaterial 7 000 kr
  Bidrag till sexornas skolaktivitet 11 000 kr (progn. 80% vinst från BS dag)
  Bidrag till soffrummet 5000 kr
  Alla hjärtans dag 800 kr
  Total 50 800 kr
  INTÄKTER
  Medlemsavgifter (100 stycken à 110kr) 11 000 kr
  Björnbodaskolans dag 20 000 kr
  Total 31 000 kr

  Kommentarer inaktiverade för Beslutat budget för 2008
 • Balansräkning 2006

  Tillgångar

  Årets början                                                                                         pg                  36 369,07 kr

  Årets slut                                                                                             pg                  52 290,07 kr

   

   

   

   

  Resultaträkning för 2006

   

  Utgifter

  Bidrag (fotbollar & basketbollar samt andra bidrag till skolan)                                3 398,00 kr

  Administration (PG månadsavgift, hemsidan, stämpelfabriken)                              5 289,00 kr

  Utgifter Björnbodaskolansdag (utlägg & matkostnader via skolan)                         7 027,00 kr

  Summa                                                                                                                       15 714,00kr

   

  Inkomster

  Medlemsavgifter (91 stycken x 110kr, 2 styck x 100kr, 1styck a 125)                    10 335,00 kr

  Försäljning Björnbodaskolans dag                                                                            20 300,00 kr

  Summa                                                                                                                       30 635,00 kr

   

  Årets överskott 14 921 kr

  Kommentarer inaktiverade för Resultaträkning 2006
 • Utgifter
  Föreläsningar och sammankomster 10 000
  Discokväll/mellanstadie, lågstadie 3 500
  Skolpoliser 1 000
  Sexornas skolavslutning 2 000
  Uppvaktning skolpersonal 1 000
  Administration 3 500
  Utgifter BS dag 6 000
  Bidrag till sexornas skolaktivitet 10 400 (progn. 80% vinst från BS dag)
  Bidrag till soffrummet 5000
  Totalt utgifter 42 400

  Inkomster
  Medlemsavgifter (150 styck a 110kr) 16 500kr
  Björnbodaskolans dag 20 000kr
  Totalt inkomster 36 500kr

  Kommentar på förslag på budget:

  Viktigt att jobba och stämma av budgeten kontra utfall på perioden på varje styrelsemöte.

  Alla hjärtans dag utgiften är borttagen då det inte blev något detta år. Kom ihåg detta event nästa år.

  Tillägg i budgeten, enligt årsmötet, bidrag för soffrummet på 5000kr.

  Vi behöver snarast stämma av behovet av stöd (d.v.s. budgeten) med skolan. Ev. korrigering kan göras. Vi hade inte de utgifter fullt ut som budgeterades för 2006, vilket gjorde att vi fick ett överskott i resultatet för 2006, trots för få medlemsavgifter i utfallet.

  Vi räknade med att få in 150 medlemsavgifter a 110kr under 2006, vi fick in ca 94 stycken. Skolan bör ha drygt 500 barn och kanske ca 250 – 300 potentiella medlemsavgifter. Vi behöver därför genomföra aktiviteter under 2007 för att säkerställa prognosen av inbetalda medlemsavgifter. Det kan vara att mer aktivt och löpande informera om syftet med medlemsavgiften och åtgärderna som föräldraföreningen bidrar med.

  Vi kan effektivisera administrationsavgiften under 2007 genom e-lösningar för kontoutdragen istället för pappersutskick. Det minimerar löpande utgifter med minst 35kr/månaden.

  Vi har utökat utgiften för hemsidan med en extra tusenlapp i budgeten 2007. Vi bör därför även informera om hemsidan så att den även används i större utsträckning av föräldrar och andra intresserade.

  / skrivet av Nicole Kuzmanovic´

  Kommentarer inaktiverade för Beslutad budget för 2007
 
false