2019-09-19 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.

2019-10-09 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.

2019-11-04 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.

2019-12-03 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.

___________________________
Instruktioner:
Det som står ovanför linjen blir indata till automatiska funktioner på sidan. Om dessa skall fungera krävs noggrannhet vid inmatning! Regler: