Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande: Tom Fermbo, biträdande rektor, föräldrar och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Biträdande rektor berättade vad som är på gång

  • Inget nytt vad gäller bygge av nytt skolhus, vi vet inte mer nu än vad vi visste förut
  • Finns ett löfte om att riva b-huset, men vi är beroende av gymnastiksal och elcentral som är lokaliserad där
  • Skolgården kommer att ordnas i sommar
  • Rekrytering på framför allt fritids fortgår, många av de äldre är på väg att studera vidare och det betyder att det kommer att bli stor omsättning på personal efter sommaren – skolan har även haft problem med förskollärare som rör på sig mitt i terminen
  • Anki, skolsjuksköterskan, kommer att gå i pension, dock är rekrytering klar
  • Vad gäller skolledningen får den förstärkning då personal är på väg tillbaka från sjukskrivning
  • Fyra förskoleklasser kommer att gå i ettan på paviljongen, en klass kommer att gå kvar i de gamla lokalerna i Solen

  Föräldrar och styrelsen hade några frågor till biträdande rektor

  • Skolgården, det skulle behövas en översyn frågar en av föräldrarna, men mötet beslutade att vi ser hur det ser ut efter sommaren då Sisab har lovat göra åtgärder, efter sommaren skulle föräldrar kunna gå samman en kväll för att piffa upp skolgården med färg etc
  • Helgens vandalisering av skolan, biträdande rektor meddelade att det uppskattas kosta skolan 80- 90 000 kronor då 32 fönsterrutor är trasiga. En av föräldrarna tipsade att det går bra att kontakta fältassistenterna i Hässelby/Vällingby om föräldrar ser ungdomar som hänger kring skolan, kontaktuppgifter nedan
   • Eva Wenner
    • Mobil: 076-12 05 255
    • Telefon: 08-508 05 255
    • E-post: eva.wenner@stockholm.se
   • John Österberg
    • Mobil: 076-12 05 256
    • Telefon: 08-508 05 256
    • E-post: john.osterberg@stockholm.se
  • Kristin meddelande avseende hastighetshöjningarna kring skolan att 18 maj beslutar man hur det ska göras med Spånga, men det lutar att ta tillbaka hastigheten till 30 runt skolor, och det diskuteras även fartkameror och andra fartdämpande åtgärder

  Samrådet övergick till att planera inför Björnbodaskolans kväll 18 maj kl 17-19, biträdande rektor lovade många roliga aktiviteter och föräldraförening kommer att ta hand om kaffeserveringen.

  Samrådet avslutades

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 10 maj 2017
 • Närvarande på mötet var skolans rektor Carina Lucas samt 11 föräldrar. Samtliga årskurser F-3 var representerade.

  Information från skolan

  • Carina Lucas har tillträtt som ordinarie rektor för skolan, något hon är glad för och tycker är spännande.
  • Just nu jobbar rektor och lärare intensivt med att införa Skolverkets bedömningsstöd i verksamheten. Det tar mycket tid men är bra. Fördjupning på lärarmöten varje vecka och man samverkar också med Sörgårdsskolans lärare.
  • Arbete pågår med att bygga upp nya traditioner för skolans elever och personal. Ett exempel på detta är införandet av en ”kulturtrappa” som innebär att man återkommande varje år gör specifika kulturaktiviteter i de olika årskurserna, exempelvis besöker ett särskilt museum eller åker till Uppsala. Ett annat exempel på tradition är återskapandet av Björnbodaskolans kväll. Föräldraföreningen och skolan skall samarbeta kring denna under vårterminen för att anpassa till en skola med bara yngre elever.
  • Multiarenan skulle sättas upp under höstlovet men det fick skjutas fram till veckan efter lovet. Eftersom det den veckan kom stora mängder snö blev det inget av bygget då heller. Ny prognos för detta är vecka 49.
  • Rektor har träffat landskapsarkitekter som tittar på hur skolgården kan förbättras. Asfaltering av ytan framför paviljongen kan göras först när förslaget för skolgården är klart.
  • Föräldraföreningen har lyft frågan om belysning på skolgården. Många belysningsstolpar tycks vara ur funktion. Enligt rektor har det varit folk och tittat på belysningen men inga åtgärder har skett ännu.
  • Angående bygge av en nya skola sägs Björnbodaskolan vara ”prioriterad” inom staden men betydelsen av detta är oklar då man samtidigt säger att man i första hand prioriterar bostäder. Föreningen skulle kanske kunna påverka något genom att på nytt försöka uppvakta skolborgarrådet Olle Burell.
   (Hos stadsbyggnadskontoret ligger sedan maj ett ärende men det är oklart vad det innehåller eller när det processats färdigt. En skrivelse skall ha lämnats ut eller inkommit under veckan.)
  • På personalfronten har man anställt en förskollärare och en resurspedagog till Solen. I övrigt saknas fritidspedagoger vilket är svårt att få tag på. Det är dock full bemanning på tjänsterna med vikarier. Mycket av rektors tid går åt till rekrytering.
  • Närvarande föräldrar frågar om den bristfälliga administrationen på skolan. Rektor säger att man jobbar med att bygga upp nya administrativa rutiner. Så gott som alla inom administrationen och även husmor är nyanställda så det finns inga gamla rutiner att luta sig på.
  • Ledningsgruppen kommer att förstärkas med Tom Fermbo som idag är fritidspedagog på Satelliten. Han kommer att gå in som biträdande rektor för fritidsverksamheten.
  • Kontaktuppgitfterna på skolans hemsida skall nu vara uppdaterade.
  • Föräldrar i F-klassen lyfte frågan om morgonfritids. Det är många barn som trängs på liten yta. Det saknas plats för barn som inte går på Solen annars att hänga undan sina ytterkläder och ryggsäckar, allt hamnar i en enda hög i den lilla hallen. Rektor hade inget svar på detta just nu men föreningen tar upp frågan igen till nästa möte om inte förr.
  • Förskoleklasserna har av föräldrar upplevts som en isolerad ö som inte är del av skolans verksamhet. Rektor berättar att f-klassernas lärare nu är med på skolans lärarmöten som ett sätt för verksamheterna att närma sig varandra.

  Ekonomisk information

  Nya kassören Pernilla Fernberger meddelar att arbete med åtkomst till föreningens bankkonto har inletts. När vi fått åtkomst till kontot skall vi utreda möjligheten att sänka kostnaderna för kontot. Vi skall också försöka göra det möjligt att betala via Swish vilket sannolikt skulle öka antalet betalande medlemmar, samt minska kontanthanteringen vid Björnbodaskolans kväll.

  Status i arbetsgrupperna

  En arbetsgrupp för trafikfrågor inrättades, bestående av Kristin Stamyr och Joakim Rådström. De kommer främst att jobba med att få till en ändring av förslaget om höjda hastigheter på vägarna runt skolan. Vill du engagera dig i trafikgruppen? Kontakta styrelsen för vidarebefordrad kontakt med Kristin och Joakim (eller kontakta dem direkt om du redan känner dem).

  Till våren kommer vi att inrätta en arbetsgrupp för Björnbodaskolans kväll. Vi behöver ta fram nya aktiviteter som passar skolan nuvarande åldersgrupper, samt planera hur servering skall gå till. Du som är intresserad av att delta får gärna höra av dig redan nu till styrelsen!

  Ett förslag som kom upp på mötet är att varje årskurs/fritids ordnar med en station med roliga aktiviteter för alla.

  Övrigt/ övrig information från klassombuden / Frågor

  Vi påminner om medlemsavgiften! 100 kr per familj – man behöver alltså inte betala mer för att man har fler än ett barn i Björnbodaskolan. Pengarna går ju till barnen, tex som bidrag till kulturupplevelser. Betala till plusgiro 29 20 94-0.

  Kommande möten

  Vårens möten är planerade till nedanstående datum. OBS! Vi kommer att byta lokal och hålla mötena i det nya personalrummet i paviljongen. (Vi lovar att sätta upp skyltar.)

  2017-01-25 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00.

  2017-03-09 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00. Fokus på planering av Björnbodaskolans kväll.

  2017-05-10 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte 2016-11-24
 • Minnesanteckningar 14 november 2016
  Björnbodaskolans föräldraförenings, ”Föreningens”, styrelsemöte tillsammans med rektor Carina Lucas.

  1. Carina hälsar alla välkomna

  2. Föreningens nya styrelsen som är närvarande presenterar sig: Nicole, Pernilla, Liselott, Valentin, Sandra, Franceska (Anders är tyvärr förhindrad)

  3. Carina informerar:
  a. Skolans hemsida (http://www.bjornbodaskolan.stockholm.se/) är uppdaterad med information om Föräldrasamverkansmöte i Björnbodaskolans matsal torsdag den 24/11 klockan 18:00. Alla föräldrar är välkomna.
  b. Nya datum för föräldrasamrådsmöte tillsammans med rektor
  i. 25 januari onsdag 2017 18:00
  ii. 9 mars torsdag 2017 18:00 (Planering inför Björnbodaskolans kväll)
  iii. 10 maj onsdag 2017 18:00

  c. Björnbodaskolans kväll, datum bestämt – 18 maj 2017 kl 16-18
  d. Multiarenan (en inhägnad grusplan med möjlighet till flera olika bollsporter) – försenad – entreprenörer skulle ha kommit v 44 men då skulle de ha krockat med ventilationsarbeten – sedan skulle de ha kommit v 45 – inga nya besked om tidplan (Ventilationsarbetena kom sig av att ventilationen inte vara tillräckligt säker vid städning och därför var den tvungen att bytas ut)
  e. En landskapsarkitekt har fått i uppdrag att formge en finare skolgård till Björnbodaskolan, kan dock leda till försening av asfaltering som hör samman med uppförandet av de nya paviljongerna
  f. Angående bygget av en ny skola: Stadsbyggnadskontoret prioriterar bostäder just nu, de måste ta ställning till om skolan kan byggas lite högre, 3 våningar
  g. B-huset planeras att rivas i sommar
  h. Carina har kämpat med att se till att elevernas ipads blir preparerade med appar etc. ÅK2:s är snart klara, sedan ÅK3 och sist ÅK1. F-skoleklasserna får en klassuppsättning
  i. Sara Herre, tf biträdande rektor slutar till jul
  j. Carina Lucas är nu ordinarie rektor, styrelsen ser det som positivt med långsiktighet efter en turbulent tid
  k. Carina ber eventuellt föräldrar som inte fått återkoppling vad gäller modersmålsundervisning att höra av sig igen och stöta på, ansökningar kan ha fastnat på vägen
  l. Avloppslukt vid Pluto, mellan jumpasalen och Solen. Klockan på fasaden på jumpasalen är trasig. Carina felanmäler.
  m. Reflexvästar till rastvakterna har kommit
  n. Styrelsen förde fram att det inte är så mysigt på fritids, kanske några soffor och gardiner kunde bidra till trevnaden. Carina ska diskutera med personalen, men det finns andra mer basala behov som toalettpappershållare och att alla möbler inte har kommit etc
  o. Lucia – firande, ÅK3 står för det
  p. Julavslutning – ÅK2 står för det, obs endast för barnen
  q. Finns idéer om att eventuellt göra fritids i H-huset (huset där Lilla Björn och musiken är)
  r. Carina vill gärna att styrelsen tittar på ritningarna på skolgården, om det kommer olika förslag
  s. Carina lämnade mötet

  4. Föräldraföreningens styrelse började därefter diskutera inriktningen för året:
  a. Trygghetsvandringen avskaffas. Det har varit lågt deltagande och det blir lättare att motivera föräldrar i en framtid när skolan även har äldre elever.
  b. Kulturbidrag
  c. Jobba för skolgården – rektorn med på det
  d. Björnbodaskolans kväll – samla in idéer – lite ändrar inriktning pga nu endast F-3 skola – intresserade föräldrar får gärna vara med i en arbetsgrupp
  e. Säkerheten på skolan – trygghetsteam har bytts ut – både fysisk och psykisk trygghet – insatser för att komma till rätta med mobbning
  f. Barn som fotar barn med mobiler och lägger upp på sociala medier, främst aktuellt för 3:an

  5. Mötet avslutades

  Anteckningarna plitades ner av Liselott

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar 14 november 2016
 
false