Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Vinsta grundskolas avgående rektor Magnus Johansson skriver följande om skolgården i sitt rektorsbrev för december:

  Det är flera som uttryckt besvikelse över att skolgårdsprojektet på Vinsta västra inte påbörjats. Skolgården skulle utvecklas för att gynna både våra (år 6-9) och Björnbodaskolans (år 4-6) elever, som numera inryms i fastigheten. Frustrationen har varit stor även hos mig då vår skolas ledning inte var den som skulle driva frågan. Under november/december har jag dock tillsammans med förvaltningens lokalansvarige återtagit frågan, en plan har utarbetats och en upphandling pågår just nu. Tänkt är en gradänglösning i skogspartiet där man både kan hänga på raster men också samla en klass för utomhuspedagogiska lektioner, en parkourpark, nya sittmöbler, en uppfräschning av basket- och fotbollsplanen samt en allmän uppiffning av ytan framför huvudentrén. Vintern till trots hoppas jag att det kommer hända en del rätt snart.

  Kommentarer inaktiverade för Info om skolgården på Vinsta Vänstra
 • Elever och personal i som vistas Björnbodaskolans huvudbyggnad får allergiska besvär. Lokaltidningen Mitti skrev om detta igår på sin webb. Förra veckan gick det ut ett informationsbrev från rektor till de barn som går i huvudbyggnaden och igår publicerades en text på skolans hemsida om problemen. (Länken kanske inte funkar någon längre tid då skolans hemsida är under uppdatering.)

  Lokaltidningen skrev om Björnbodaskolan redan för några veckor sedan, då med vinklingen att en ny skola är på gång.

  Kommentarer inaktiverade för Artikel i lokaltidningen Mitti om Björnbodaskolans sjuka hus
 • Styrelsen har haft möte om skolans framtida lokaler med Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen och rektor Agneta Brandelius. Representanter från styrelsen var Åsa Lundborg och Katarina Stenqvist.

  Det har inte framkommit så mycket nytt i ärendet sedan förra mötet. En fördjupad volymstudie har gjorts och nu diskuterar man en skola med fem eller sex parallella klasser (950 respektive 1140 elever). I denna rejält utökade skola kommer även Sörgårdsskolans barn att gå och Sörgårdsskolan kommer alltså att upphöra som egen skola. På mötet klargjorde vi från styrelsens sida att vi inte representerar Sörgårdsskolans föräldrar eller elever i detta ärende.

  Hela skolområdet är 22 000 kvadratmeter stort och skolan beräknas bli 9 500 kvadratmeter. Man planerar också en angöringsplats som är 2 000 kvadratmeter.

  Det som kommer ske nu är att utbildningsförvaltningen kommer lämna förslag på inriktningsbeslut gällande ombyggnaden. Detta är ett politiskt beslut som fattas för att denna ombyggnad ska ingå i verksamhetsplanen för år 2014. Förutsatt att detta beslutas kommer man ha ett uppstartsmöte under 2014 för planering av ombyggnaden. Efter detta sker ett beslut av nämnden då det gäller ekonomin och detta väntas kosta så pass mycket att ekonomiutskottet måste titta på det.

  Under ombyggnaden blir det ofränkomligen så att elever måste evakueras från skolan. Det lämpligaste är att elever i årskurs 5 och 6 evakueras tillsammans med sina lärarlag till Vinstagårdsskolan. Styrelsen passade på att framföra önskemål om att stärka upp relationerna mellan skolorna så att Vinstagårdsskolan blir ett det naturliga valet för elever från Björnbodaskolan inför årskurs 7.

  Vi talade även om att de prioriterade lokalåtgärderna som tagits fram under hösten av en konsult måste genomföras (något mer om dessa står i protokollet från torsdagens klassombudsmöte).

  Det känns positivt och att bollen verkligen är i rullning! Vi tror på att vi kommer att få igenom detta inriktningsbeslut och det låter även så på Gunnar Wohlin.

  Tidigare inlägg i ärendet:

  Möte med utbildningsförvaltningen december 2012

  Möte med utbildningsförvaltningen maj 2012

  Klassombudsmöte maj 2012

   

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsförvaltningen om lokaler 2013-03-18
 • Skolans punkter (biträdande rektor Inga-Lill Ankerhag):

  Budgetbekymmer!

  Skolan har fått nya budgetramar för år 2013. Pengapåsen är detta år betydligt mindre än föregående år (närmare 2 miljoner kronor!) och tillsammans med ökade lönekostnader pga lärarnas välförtjänta lönepåslag ger detta ett minus i budgeten på uppåt 4 miljoner kronor.

  Detta har minskat anslaget: Stadens nya sätt att beräkna ersättning för socio-ekonomiska faktorer slår hårt mot ca 70% av grundskolorna i kommunen och för Björnbodaskolans del innebär det en minskning av anslaget 2013 med 800.000 kronor. Dessutom har det blivit i det närmaste omöjligt att få extrapengar för stöd till barn med särskilda behov och jämfört med förra året får skolan en miljon mindre! Stadens politiker och tjänstemän anser nu att barn med särskilda behov skall gå i vanliga klasser som alla andra och klara sig utan särskilt stöd och därmed betalas inga extra pengar för de barnen till skolorna.

  I skolan jobbar de nu stenhårt med att försöka komma fram till hur denna snäva budget skall kunna balanseras. Oavsett var pengarna tas är det oundvikligt att nedskärningarna drabbar barnen. Beskedet vi fick idag från Inga-Lill Ankerhag är att man inte kommer att sägga upp fast anställd personal men att de som har tidsbegränsade anställningar och vikariat troligtvis inte får sina anställningar förlängda. Skolan har en i sammanhanget liten buffert på ca 3 miljoner kronor och pengar kan tas ur denna för att i någon mån mildra effekterna av budgeten.

  Lokalfrågan

  Det som hänt i lokalfrågan sen sist är att det nu för samtliga skolbyggnader finns handlingsplaner med prioriterade åtgärder som måste åtgärdas inom en viss tid. De högst prioriterade åtgärderna skall vara klara redan vecka 18 detta år. Utöver dessa listas också ett stort antal åtgärder där man får längre tid på sig, en del skall vara klart till höstterminen och andra åtgärder får mer tid ändå.

  Föräldraföreningens styrelse skall ha ett möte med rektor Agneta Brandelius och Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen nu på måndag den 18 mars. Mötet inriktas i första hand mot processen för att bygga om vår skola men vi kommer också att fråga efter utbildningsförvaltningens syn på alla dessa åtgärder, vad de kommer kosta och om det får ytterligare negativa effekter på skolans ekonomiska situation.

  Övrigt som är på gång

  • Antagningen till förskoleklassen: 88 barn har i nuläget fått plats, maxantalet är 90.
  • Kartläggning av antalet elever som blir kvar till årskurs 4 och 6 i höst.
  • Årskurs 3 har påbörjat de nationella proven som kommer att hålla till mitten av maj
  • Uppdatering i samtliga lärarlag beträffande rutiner kring frånvarorapportering och upptäckt av fråvaro.
  • I matsalen har ljudöron satts upp för att såväl barn som personal skall kunna se när ljudnivån är för hög. Förhoppningen är förstås att barnen skall lära sig när det är dags att sänka rösten.
  • Skolans 40-årsjubileum kommer att firas i höst men detaljerna är inte klara

  Frågor från föräldrar till Inga-Lill

  • Skolwebben föranledde återigen en diskussion. Systemet är trögt, flera föräldrar vittnar om svårigheter att logga in på Skolwebben eller att komma åt innehållet. Eftersom Skolwebben inte meddelar föräldrarna när det finns ny information för dem blir effekten att man får gå in massor med gånger bara för att kolla om tex veckobrevet eller fritidsplaneringen lagts in ännu. Nu när veckobreven med läxlistan flyttats in på Skolwebben har de också blivit otillgängliga för barnen och det blir svårare för barnen att själva ta ansvar för att deras läxor blir gjorda (alla har inte skrivare hemma så att man kan skriva ut veckobreven till barnen).
   Med fungerande och kända rutiner (tex att veckobrev för årskurs X eller planering för fritids Y alltid läggs upp XXXdag innan kl 18) kan viss irritation bland föräldrar förhindras men där är vi inte idag eftersom det är ganska godtyckligt när informationen läggs ut på Skolwebben. Men Skolwebbens otaliga tillkortakommanden kan i de flesta fall inte alls pareras av rutiner och systemet uppfattas av såväl personal som föräldrar som trögt, svåranvänt och omodernt.
  • Gällande förekomsten av mergarinet Becel och avsaknanden av Bregott till smörgåsarna i matsalen hänvisade Inga-Lill till Livsmedelsverket men uppmanade styrelsen att ta med frågan till möte med rektor som kan sätta ner foten i frågan. (Se notis från FISS i högerkolumnen angående skolborgarrådet Lotta Edholms uttalande att det är upp till rektor att bestämma om Bregott får serveras i skolan.)
  • Återigen har vi haft orsak att klaga på städningen. Denna gång var det en förälder som gått på den toalett som används av dotterns klass. Även om det såg rent ut så luktade det förfärligt av gammal ingrodd urin. Vi som vuxna skulle inte acceptera att toaletterna på våra arbetsplatser var så ofräscha så varför skall barnen det? Att billigaste städbolaget inte är bäst är återigen bevisat.

  Föreläsning och undervisning om barn och sociala medier

  Styrelsen jobbar för att föräldrar och barn i mellanstadiet skall erbjudas föreläsning och undervisning om sociala medier. Vi har tidigare anlitat en föreläsare vars bidrag var mycket uppskattat och vi jobbar på att få hit honom igen.

  Arbetsgrupperna

  De flesta arbetsgrupperna har viloperiod just nu. Beträffande lokaler finns ju en del information här ovanför. I övrigt är det arbetsgruppen för Björnbodaskolans kväll som jobbar mest och de har uppdaterat alla dokument (på en hemsida nära dig inom kort).

  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2013-03-14
 • Efter ordförande Åsa Lundborgs mail angående lokalsituationen gick det rasande fort att få till stånd ett möte med utbildningsförvaltningen, denna gång representerad av Gunnar Wohlin. Representanter från föräldraföreningens styrelse var Åsa Lundborg och Pernilla Fernberger. Närvarande var även rektor Agneta Brandelius samt biträdande rektor Cecilia Grahn. Malin Johansson som var med vid ett tidigare möte jobbar endast internt och istället för henne kommer Gunnar att jobba med Bengt Nilsson som skall bistå med hjälp i lokalfrågor.

  Gunnar W spillde ingen tid utan inledde direkt mötet med att berätta om en utredning av skolan som gjorts under hösten. Han visade också upp arbetsmaterial med förslag om skolans framtida utformning. Vi fick snabbt klart för oss att den tidigare tilltänkta utbyggnaden som skulle ersätta alla småhusen inte var aktuell, utan det enda tänkbara är att bygga upp en helt ny skola från grunden.

  Något beslut i frågan om en ny skola har ännu ej fattats utan allt måste följa den politiska tågordningen. Gunnar Wohlin har dock sagt att detta är en viktig fråga som han kommer att jobba för, och vi från föräldraföreningen kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att påverka. Härnäst kommer Gunnar att begära en fördjupad utredning och när den är klar skriver han ett inriktningsärende och sedan en uppdragsbeskrivning. Efter detta blir det äntligen dags för politikerna att säga ja och detta kan bli aktuellt någon gång under våren.

  Några av de förutsättningar som man jobbar med nu för den nya skolan:

  • 4-parallellig skola (dvs fyra klasser per årskurs)
  • Förskoleklass och årskurs 1-6
  • Totalt ca 750 elever
  • Man bygger på höjden och det kan bli två våningar (ev med källare)
  • Skolgården är 22.000 kvm och fördelaktig att bygga på. Man behöver inte ändra i detaljplanen

  Vi fick även frågan om hur vi ställer oss till att lyfta in förskolan på Skogsnävegränd i skolbyggnaden. Principiellt ser vi inga hinder för detta om man kan lösa frågan om samarbete mellan två huvudmän. Det vi däremot sa är att om det försenar bygget av en ny skola är svaret nej.

  Utredningen hade sett fem problemområden gällande trafiken vid skolan, vilka vi från skolan och
  föräldraföreningen bara kunde instämma i:

  1. Bilisterna kör för fort, inte minst på Skattegårdsvägen. Ca 4.600 fordon per dygn passerar skolan på Skattegårdsvägen och ca 4.300 på Björnmossevägen.
  2. Trafiken på Skogsnävegränd är besvärlig.
  3. Det saknas gång- och cykelväg från Björnbodahallen till skolan (dvs såväl parkering som trafikerad gata måste passeras).
  4. Det finns skolbyggnader på båda sidor om Skogsnävegränd.
  5. Leveranser till matsalen och till förskolan vid vändplanen.

  Vad gäller tidplan för ombyggnaden har vi inga besked att ge idag. Den vaga tidplan som efter påtryckningar nämndes vid förra mötet var att den nya skolan kunde stå på plats ca tre år från nu, om allt flyter på utan överklaganden och liknande. Huruvida detta håller eller ej låter vi vara osagt men vi återkommer förstås i frågan så snart vi vet något.

  En så här stor omdaning av skolan kommer naturligtvis inte att kunna ske utan stor påverkan på skolans verksamhet. Vi pratade lite om lösningar för evakuering av barnen och vi sa att naturligtvis måste vi säga ja till evakuering (annars blir det ju ingen ny skola). Vi var mycket tydliga med att vi vill att man håller samman arbetslagen så att en hel årskurs flyttar tillsammans och kan fortsätta arbeta ihop. Beroende på vilken byggnadslösning man landar i kan det också finnas möjlighet att under byggtiden behålla vissa byggnader som då kan användas ungefär som idag.

  Gunnar Wohlin säger att det är utbildningsförvaltningens inriktning att ombyggnaden skall bli av. ”Det ser gynnsamt ut”. Så från föräldraföreningen vågar vi oss på att vara försiktigt hoppfulla.

  Ett nytt möte med utbildningsförvaltningen än inplanerat till den 18 mars 2013.

   

  Andra inlägg i ärendet:

  Möte med utbildningsförvaltningen maj 2012

  Klassombudsmöte maj 2012

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsförvaltningen 2012-12-11
 • Styrelsen har idag skickat ett mail till de tjänstemän på utbildningsförvaltningen som vi träffade i våras för diskussion om lokalsituationen. Anledningen till mailet är att vi inte hört någonting alls från dem, utom att det möte vi hade inplanerat i september ställdes in.

  Mottagare av mailet:

  Gunnar Wohlin, utbildningsförvaltningen
  Malin Johansson, lokalstrateg
  Inga-Lill Ankerhag, biträdande rektor Björnbodaskolan
  Agneta Brandelius, rektor Björnbodaskolan

  Mailets innehåll:

  Vällingby 2012-11-07

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan skapat en arbetsgrupp som arbetar med lokalsituationen på skolan. Vi hade möte med er under våren 2012 där vi kom överens om att träffas igen efter sommaren. Det mötet sköt ni upp med hänvisning till att inget hänt under sommaren på grund av sjukdom hos er medarbetare som skulle vara ansvarig för bla paviljonginventering.

  Fram till idag har vi inte fått någon ny information angående Björnbodaskolans lokalsituation. Den enda information som vi fått från rektor Agneta Brandelius är att beslutsfattandet skjutits fram till januari 2013.

  Under våren 2012 anmäldes skolan till arbetsmiljöverket och följden har blivit att SISAB tagit in konsulter som gjort en inventering och kartläggning av inomhusmiljön i byggnader A, B, C, D, E, F och H. Vi hoppas att ni känner till detta och att ni arbetar med att förbättra arbetsmiljön för eleverna och personalen på Björnbodaskolan.

  Vi önskar nu få information om vad som hänt och vad som kommer att hända och ha ett nytt möte med er, ta kontakt med ordförande Åsa Lundborg för planering av detta,
  asa.lundborg@bjornbodaff.se

  Hälsningar
  lokalgruppen som är en del av Björnbodaskolans Föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Brev till utbildningsförvaltningens tjänstemän angående lokaler
 • Styrelsen har tillsammans med rektor ikväll haft ett möte med representanter från utbildningsförvaltningen för att diskutera lokalfrågan. Från utbildningsförvaltningen deltog Gunnar Wåhlin, grundskolechef, samt Malin Johansson, lokalstrateg.

  Som underlag för mötet hade styrelsen sammanställt en mängd observationer och ögonvittnesskildringar insamlade med hjälp av barn, personal och föräldrar i skolans olika byggnader. Denna sammanställning kan ni läsa i PDF-format här: Sammanställning skolans lokaler.

  Information från mötet kommer att ges på nästa klassombudsmöte, den 10 maj 2012.

  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsnämnden
 • Den 4 april har styrelsen möte med ansvariga på utbildningsförvaltningen. Därför kommer nästa klassombudsmöte, den 8 mars, att fokusera på just lokalerna.

  Alla föräldrar är välkomna på mötet den 8 mars, oavsett om man är klassombud eller inte. Ta chansen att diskutera och komma med idéer och argument som vi kan ta med oss till mötet med utbildningsförvaltningen! Platsen är som vanligt personalrummet. Välkomna!

  Har du inte möjlighet att komma men har något du vill säga? Lämna gärna en kommentar till detta inlägg!

  Återkoppling från mötet med utbildningsförvaltningen sker på klassombudsmötet 17/4 då vi även fokuserar på Björnbodaskolans kväll.

  Kommentarer inaktiverade för Lokalfrågan i fokus kommande klassombudsmöte
 • Här kan man läsa om vad DN skriver om skolbaracker i Stockholms skolor: http://www.dn.se/sthlm/baracker-ersatter-klassrum-i-flera-ar

  Kommentarer inaktiverade för Dagens Nyheter rapporterar om skolbaracker
 • Ämne: Lokalsituationen – Björnbodaskolan, Vällingby

  Till: Christer Oja, Utbildningsförvaltningen
  christer.oja@stockholm.se

  Kopia: Agneta Brandelius, Rektor, skolenhet Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan
  agneta.brandelius@stockholm.se

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan några frågor som vi vill ha svar på så snart som möjligt. Vi oroas av det faktum att en av paviljongernas bygglov går ut redan till nästa läsår och att ytterligare bygglov går ut inom några år. Det är mycket viktigt att elever och personal har förutsättningar för att arbeta på ett bra och utvecklande sätt i trevliga, kreativa miljöer även i framtiden. I våra samtal med rektor Agneta Brandelius har det framkommit att planeringen utgår från att Björnbodaskolan ska behålla nuvarande storlek på lokalerna och att paviljongerna därmed ska ersättas med permanent bebyggelse.

  Vi är angelägna om att ta del av de planer som finns för skolbyggnaderna i framtiden och vilka planer som finns för att säkerställa att undervisningen även fortsättningsvis kan bedrivas tillfredsställande.

  I denna skrivelse fokuserar vi på skolbyggnaderna som ingår i Björnbodaskolan och önskar därför svar på följande frågor:

  • Kan utbildningsförvaltningen bekräfta att skolan får behålla nuvarande storlek på lokalerna?
  • Är beslut fattat att ombyggnad ska ske? Om inte, hur ser processen ut från och med nu och när förväntas sådant beslut tas?
  • Vilken tidplan arbetar ni efter och när ser ni att lokalfrågan måste vara löst och byggnaderna på plats?

  Vällingby 2011-01-10
  Anders Richert
  Ordf. Björnbodaskolans föräldraförening

  Jan Sahlberg
  Ordf. Sörgårdsskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Brev till Christer Oja angående skolans lokaler
 
false