Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 •  

  Vällingby 2012-01-19

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan några frågor som vi vill ha svar på så snart som möjligt.

  Under året (2011) har även lekredskap plockats bort pga. säkerhetsrisken men de har inte ersatts av något nytt … hur tänker man här med tanke på att lekytor behövs på Björnbodaskolan eftersom vi vill att barnen ska kunna leka och återhämta sig under rasterna. Vintern 2011 tog man bort lokalen Bikupan och gjorde en grusplan där … hur är det tänkt att den ska användas??

  Det finns ytterligare bygglov som går ut inom några år. Det är mycket viktigt att elever och personal har förutsättningar för att arbeta på ett bra och utvecklande sätt i trevliga, kreativa miljöer även i framtiden.

  I våra samtal med rektor Agneta Brandelius har det framkommit att planeringen utgår från att Björnbodaskolan ska bibehålla den lokalytan som skolan hade innan Bikupan revs och att paviljongerna därmed ska ersättas med permanent bebyggelse. Det har även beslutats att skolorna i Hässelby/Vällingby behöver renoveras och byggas ut med tanke på slitage och antalet elever på skolorna.

  Vi är angelägna om att ta del av de planer som finns för skolbyggnaderna i framtiden och vilka planer som finns för att säkerställa att undervisningen även fortsättningsvis kan bedrivas tillfredsställande.

  Vi önskar därför svar på följande frågor:

  • Kan utbildningsförvaltningen bekräfta att Björnbodaskolan ska behålla storleken som skolan hade innan Bikupan revs även i framtiden?
  • Vilka alternativ finns för att tillgodose skolans lokalbehov även i framtiden?
  • Hur ser processen ut från och med nu och fram till att beslutet fattas?
  • Vilken tidplan arbetar ni efter och när ser ni att lokalfrågan måste vara löst och byggnaderna på plats?

  Finns det möjlighet för er att komma till oss vid något möte och presentera ert arbete och svara på de frågor som vi har, ta kontakt med ordförande Åsa Lundborg för planering av detta, <mailadress utelämnad i webbversion>.

  Hälsningar lokalgruppen som är en del av Björnbodaskolans Föräldraförening

   

   

  Kommentarer inaktiverade för Brev mailat till ansvariga på utbildningsförvaltningen
 • Ämne: Lokalsituationen – Björnbodaskolan, Vällingby

  Till: Christer Oja, Utbildningsförvaltningen
  christer.oja@stockholm.se

  Kopia: Agneta Brandelius, Rektor, skolenhet Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan
  agneta.brandelius@stockholm.se

  Med anledning av lokalsituationen på Björnbodaskolan i Vällingby har vi i Föräldraföreningen för Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan några frågor som vi vill ha svar på så snart som möjligt. Vi oroas av det faktum att en av paviljongernas bygglov går ut redan till nästa läsår och att ytterligare bygglov går ut inom några år. Det är mycket viktigt att elever och personal har förutsättningar för att arbeta på ett bra och utvecklande sätt i trevliga, kreativa miljöer även i framtiden. I våra samtal med rektor Agneta Brandelius har det framkommit att planeringen utgår från att Björnbodaskolan ska behålla nuvarande storlek på lokalerna och att paviljongerna därmed ska ersättas med permanent bebyggelse.

  Vi är angelägna om att ta del av de planer som finns för skolbyggnaderna i framtiden och vilka planer som finns för att säkerställa att undervisningen även fortsättningsvis kan bedrivas tillfredsställande.

  I denna skrivelse fokuserar vi på skolbyggnaderna som ingår i Björnbodaskolan och önskar därför svar på följande frågor:

  • Kan utbildningsförvaltningen bekräfta att skolan får behålla nuvarande storlek på lokalerna?
  • Är beslut fattat att ombyggnad ska ske? Om inte, hur ser processen ut från och med nu och när förväntas sådant beslut tas?
  • Vilken tidplan arbetar ni efter och när ser ni att lokalfrågan måste vara löst och byggnaderna på plats?

  Vällingby 2011-01-10
  Anders Richert
  Ordf. Björnbodaskolans föräldraförening

  Jan Sahlberg
  Ordf. Sörgårdsskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Brev till Christer Oja angående skolans lokaler
 • Kommentarer inaktiverade för Arkiverade dokument om trafiksituationen runt skolan
 
false