Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar möte 2019-05-13

  Närvarande: Biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm samt sju föräldrar.
  Ordförande: Christina Rudhe
  Sekreterare: Åsa Westling

  Återkoppling på punkter som togs upp vid förra mötet

  • Engångsförpackningar av smör i matsalen ses över. Rektor Tobias återkommer.
  • Björnbodaskolan kommer träffar Vinstaskolan för överlämning inför årskurs 4.
  • Möte för föräldrar till blivande förskoleklass sker 27/5, skolbesök sker 28/5.
  • Skolan har följt upp angående mottagandet på morgonomsorgen för förskoleklass. Oklart om det har blivit förändring. Fortsatt vanligt att pedagog sitter vid datorn.
  • Skolan har kontinuerlig uppföljning med personalen kring den fria leken och raster. Personalen går kurser bland annat inom lågaffektivt bemötande. Under skoldagen pågår styrda rastaktiviteter som både är valbara och icke valbara.

  Information från skolan

  • Organisationen inför hösten ses över. Från och med höstterminen kommer arbetslagen ha morgonmöte på torsdagar kl.7:50-8:50. Morgonomsorg sker som vanligt till 7:50, från 7:50 kommer alla elever vistas utomhus med aktiviteter. Klockan 9:00 börjar skoldagen. Morgonmötena införs för att gynna eleverna, då fritidspersonal och skolpersonal får gemensam planeringstid. Det blir ett bättre samarbete och ger ett mer helhetsperspektiv på elevernas skoldag. Ordinarie personal kommer ta emot eleverna ute på skolgården enligt ett rullande schema. Modersmålsundervisning kommer i största möjligaste mån läggas mellan kl.8-9 på torsdagar.
  • Personal: Bertil Trä- och metallslöjdslärare går i pension, ny personal har rekryterats. Lotta F-3-lärare går i pension, rekrytering pågår till FA inför årskurs 1. Rekrytering pågår även gällande fritidspedagog. Stommen i arbetslagen kommer finnas kvar, men viss personal kommer få byta arbetslag för att sprida kompetensen och få till fungerande arbetslag.
  • Lokaler: Blivande förskoleklasser kommer vistas på Solen (två klasser) och på Orion (en klass). Årskurs 3 blir kvar på övre plan i paviljongen, Årskurserna 1-2 kommer vara på nedre plan i paviljongen.
  • Björnbodaskolans kväll: Schema för kvällen håller på att sättas ihop. Kommer pågå kl.17-19. Nytt för i år är att musiksalen kommer stå öppen så att elever kan prova på. Andra aktiviteter som kommer finnas under kvällen är bland annat: Prova-på-slöjd, karaoke, problemlösningar och loppis. Eleverna har möjlighet att i klassvis sjunga på scenen. Föräldraföreningen håller i fiket i matsalen. Det finns fortfarande platser kvar för att hjälpa till i fiket under kvällen. De som har möjlighet att baka till kvällen kan lämna in sina bakverk onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 samt mellan kl.16-17 vid matsalen. OBS alla bakverk ska vara utan Nötter och Mandlar. Ingredienslista ska medföras med bakverken.

  Frågor från föräldrarna

  • Finns det planer på att riva B-huset (gamla skolbyggnaden med gympasalen) under sommaren? Svar: Nej, det finns ingen plan på att riva B-huset.
  • Skolpersonal slänger fimpar på marken vid fritidshuset/musikhuset, när de står där bakom och röker. Önskemål från föräldrarna är att slänga dessa fimpar i papperskorg/askkopp.
  • Fortsatt önskemål om att fritidspersonalen har på sig de gula västarna (vid lämning(hämtning) så att det blir tryggare för eleverna och lättare för de som ska hämta barnen att se vilka som arbetar på skolan.
  • Hur ser tidsplaneringen ut för skolavslutningen? Svar: Det är inte spikat än, planering pågår gällande de personal som ska delta på både Sörgårdsskolan och Björnbodaskolan så att schemana går ihop. Avslutningen kommer ske på förmiddagen, troligen start runt kl.10. Vidare information kommer inom kort.
  Published on maj 16, 2019 · Filed under: Okategoriserade;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-05-13
 
false