Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • En julklapp från Trafiknämnden

  Hösten 2016 föreslogs nya hastighetsgränser i delar av staden. Runt Björnbodaskolan skulle tillåten hastighet höjas, från 30 till 40 på Skattegårdsvägen och från 50 till 60 på Björnmossevägen. Föräldraföreningen lämnade in ett remissvar där vi klargjorde olämpligheten i detta. Skolans rektor lämnade också syna synpunkter till Trafiknämnden och några driftiga föräldrar ordnade en namninsamling mot höjningen.

  På Trafiknämndens sammanträden den 23 november 2017 antogs ett förändrat förslag till förändrade hastighetsgränser. Man har tagit till sig av våra synpunkter och det kommer vid omskyltningen att bli 30 såväl på Skattegårdsvägen som på Björnmossevägen.

  Dokumentation från sammanträdet finns här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/protokoll?date=2017-11-23. Mest intressant är punkt 14 bilaga 2 (från sidan 54): http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1911270.

  Det viktigaste för Björnbodaskolan ser ni nedan.

  Björnmossevägen

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim
  • Förslag ny hastighetsgräns: 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Björnmossevägen trafikeras av kollektivtrafik. Fyra övergångsställen finns i plan längs vägen och separata gång- och cykelvägar finns utanför vägområdet. Den norra delen av Björnmossevägen saknar bebyggelse i anslutning till vägen och där föreslås en hastighetsbegränsning på 40 km/ tim. Den södra delen av vägen ligger i anslutning till Björnbodaskolan och Björnbodahallen, där föreslås en hastighetsgräns på 30 km/tim.

  Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim (30 km/tim vid skola nära Skogsnävegränd)
  • Förslag ny hastighetsgräns: 60 och 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Gatans karaktär skiljer sig åt mellan olika delar. Ofta är bebyggelsen långt indragen men det finns också delar där bostäder och verksamheter finns nära vägbanan. Många passager för oskyddade trafikanter är planskilda men det finns även flera placerade i plan. En skola (Björnbodaskolan) finns nära Skogsnävegränd och ett av övergångsställena vid skolan är hastighetssäkrat genom upphöjning.

  Gatan ingår i cykeltrafikens huvudnät och trafikeras även av omfattande busstrafik. Hastigheten föreslås till 60 km/tim mellan Björnmossevägen och Daltorpsvägen. Längs denna sträcka är bebyggelsen långt indragen, övergångsställen planskilda och korsningsavstånden stora. För att öka acceptansen av hastighetsgränserna föreslås den lokala hastighetsgränsen på 30 km/tim i anslutning till Björnbodaskolan att kortas ned något. Längs övriga delar föreslås 40 km/tim vilket är en avvägning mellan trafiksäkerhetskraven för oskyddade trafikanter samt framkomlighetskrav för bil- och busstrafik.

  Published on december 23, 2017 · Filed under: Meddelanden; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för En julklapp från Trafiknämnden
 
false