Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 27 september 2017

  Närvarande: Tom Fermbo (biträdande rektor), föräldrar (8 st) och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Inledning: Ordförande i föräldraföreningens styrelse hälsade alla närvarande välkomna.

  Frågor till skolledningen

  En mängd frågor hade kommit in i förväg och de flesta av dessa hade Tom svar på.

  1. Elevledda utvecklingssamtal

  Flera föräldrar tycker att det är toppen med elevledda samtal men undrar lite över själva formen. Läraren är med en väldigt kort stund vilket gör att det är föräldern och eleven som formar målet/målen vilket ställer stora krav på att föräldern är insatt i läroplanen. Någon förälder nämnde också att det inte känns bra att prata om barns utveckling när det är många samtal som pågår samtidigt. En annan reflektion är att det försvinner väldigt mycket lektionstid eftersom eleverna har raster istället för lektioner. Det blir också stökigt för många barn som har behov av samma morgonrutiner för att resten av dagen ska bli bra.

  SVAR:

  De andra barnen har uppdrag ute när samtal pågår inne i klassrummen. Dock är det fortfarande lite brist på personal vilken kan ha lett till att det inte har fungerat klockrent. Men grundtanken är att de andra eleverna ska ha lektion. Tanken är att eleven kommer att ta ansvar för sitt eget lärande om eleven får möjlighet att vara med och påverka. Tom tar med sig budskapet att vissa föräldrar gärna vill att lärarna ska vara med mer på utvecklingssamtalet och att det är svårt med sekretessaspekten när det är en massa andra föräldrar och elever där. Vidare tar Tom med sig feed-backen att föräldrar har farhågor att det inte ger så mycket för de yngsta barnen. Tom ska säkerställa att föräldrarna får ordentlig information innan om hur det ska gå till så att föräldrarna kan stötta barnen. Tom förklarade att denna metod är relativt ny och måste utvärderas.

  1. Skolgården

  a) Föräldrar uttrycker oro inför vintern med is på stora vattenpölar, samt över stora vattenpölar vid ingångarna.

  SVAR:

  Dagvattenbrunnarna kommer att slamspolas. Tom tar med sig frågan med dagvattenbrunnar som saknas eller som är felinstallerade.

  b) Kommer F-klasserna att kunna nyttja de nya lekställningarna?

  SVAR:

  Ja! Men personalen kommer att följa med.

  c) När är lekställningarna klara?

  SVAR:

  Klätterställningen ska vara klar v 40. SISAB:s upphandlade entreprenad har inte fungerat. Sanden ligger på asfalten vilket gör underlaget halt, stor mängd gyttja runt gropen som barnens skor fastnar i. Skolledningen håller detta under uppsikt. Det är oklart om lekinstallationerna är besiktigade eller inte. Alla föräldrar kan höra av sig till SISAB och begära besked. (Telefon: 08-508 460 00, E-post: diarie@sisab.se ) Använd också gärna Stockholms stads felanmälan via mobilappen ”Tyck till”! Ju fler som anmäler desto större tryck på SISAB. Förklara i felanmälan att det är barnens hälsa som riskeras.

  d) Äldre barn som vistas på skolgården kvällstid

  Hässelby – Vällingbys fältassistenter har gått från två stycken till tre. Tom hoppas att det kan komma att göra skillnad.

  1. Personalsituationen

  a) Några föräldrar upplever att det inte finns tillräckligt med morgonpersonal för åk 1. Ibland rörigt med listorna vid lämning.

  SVAR:

  Det har varit problem med flera sjukskrivna fritidspedagoger. Vikarierna har inte varit utbildade i hur rutinerna ser ut på Björnbodaskolan. Vad gäller närvarolistan på morgonen så ska föräldrarna ska checka in barnen till fritidspersonal som är i klassrummet från tidig morgon fram till 7:30, och från 7:30 står med listan på skolgården nedanför trappen. En fritidspersonal kontrollerar att inga barn är kvar på skolgården kl 08:10. Det finns inga vakanser vad gäller fritidspersonal längre utan alla tjänster är tillsatta.

  b) Uppmaning att hämta barnen kl. 16.00 på måndagar.

  (Undertecknad har inte noterat något svar på denna fråga, vi får fråga igen)

  1. Mobiltelefoner

  En förälder upplever att det är otydligt vilka regler som gäller för mobilanvändandet i åk 3. Får man ha mobilen innan skolan börjar, samt på fritidstid?

  SVAR:

  Mobiltelefonerna samlas in i början av skoldagen, när eleven går hem får eleven den tillbaka, helst ska man sätta på telefonen igen utanför skolområdet. Eleverna ska inte använda mobilen på fritidstid. Tom tar kontakt med personalen om vad som ska gälla på morgonfritidstid innan skolan börjar.

  1. Råttor

  Råttor har setts utanför matsalen

  SVAR:

  Skolan har felanmält det flera gånger. Så fort man gräver någonstans så kommer råttorna fram.

  1. Skolfotografering

  När blir det av för klasserna där det blev inställt?

  SVAR:

  Fotografering sker på måndag och tisdag nästa vecka.

  1. Fritidsmusik

  En föräldrar undrar om det är möjligt att ha musik på fritids, alltså på samma sätt som ”fritidsgympa”.

  SVAR:

  Björnbodaskolan har inte riktigt den kompetensen hos pedagogerna. Dock kan barnen få uppträda med musik osv. Rytmikutbildad personal finns däremot att tillgå.

  1. Nya skolbyggnaden

  Vad är status?

  SVAR:

  Projektledare Gustav Widström har gett besked att nya skolan kommer att stå färdig 2025.

  Övrigt

  Tom frågade om det fanns intresse av att skolan anordnar Husdjurens dag: 25/5 8:10-9:50 2018, alla deltagande föräldrar uppmuntrade initiativet.

  Nicole tackade biträdande rektor och föräldrarna för samrådet och påminde om föräldraföreningens årsmöte den 4 oktober 2017 kl 18:30 i matsalen.

   

  //Vid pennan,

  Liselott Lindberg

  Published on september 29, 2017 · Filed under: Föräldrasamrådsmöte;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 27 september 2017
 
false