Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-04-11

  Grundskolechef Gunnar Wohlin var inbjuden och hade en hel del information med sig.

  • Håkan är fortsatt sjukskriven och kommer så vara minst fram till sommaren. Gunnar kommer genast ta tag i situationen och finna en ny lösning, som troligen varar fram till augusti. Cecilia är tf denna vecka ut. Gunnar och fackliga representanter träffar personalen på skolan på fredag. De kommer få information och möjlighet att ställa frågor om personal- och byggsituationen.
  • Arbetet med skolgården på Vinsta Västra är påbörjad.
  • Ärendet om att flytta årskurser 4-6 till Vinsta Västra till hösten, kommer att tas upp med facket i slutet av april. Det är ett beslut som tas av Grundskoledirektören. Björnbodaskolan skulle då bli F-3, tills dess att ny skola finns på plats. Riskbedömning har gjorts på Björnbodaskolan och det är intendenten (Anne Silega Savallampi) som håller i det.
  • Alla paviljongerna kommer att vara på plats vid skolstart i höst. Det kommer ej byggas i två etapper, som det först har sagts. Grävningarna skulle ha påbörjats 1 april, men är ej ännu igång. Detta kan även påverkas av byggstrejken.
  • Lokaler vid Basgränd och Sörgårdsskolan kommer att behållas. Ev. kommer blivande 3:or fortsatt gå i de lokaler de är i idag. Exakt hur det kommer se ut till hösten vet inte Gunnar idag.
  • Volymstudien som gjordes inför ombyggnad av ny skola tog väldigt lång tid. Finns bygglov för 8,5 meter, vilket motsvarar 2 våningar. Ny volymstudie har gjorts för F-9, 1200 elever och 4-parellellig kräver 3 våningar, vilket betyder 12 meter. Handläggningstiden för nytt bygglov kan kortas ner till 6 månader istället för 3 år om man ansöker om en mindre ändring av detaljplanen. Ansökan skall göras snart och beslut ska i så fall finnas i augusti.

  Gunnar fick även svara på lite frågor från klassombuden.

  • Vad händer med skrotupplaget vid Vinsta Västra? Gunnar säger att de jobbar för att det ska bort, men att även vi kan hjälpa till att trycka på. Det är gatukontoret som har hand om frågan.
  • När blir kuratortjänsten tillsatt? Detta är inget Gunnar visste något om.
  • När ska obehöriga lärare bli ersatta? Finns inga annonser ute. Gunnar kollar detta.
  • Uppdateringar på hemsidan? Den blev bra uppdaterad när Mikael Kaspar var tf, men nu uppdateras den inte längre. Ny rektor kommer att få tid att gå igenom detta med Mikael. Viktigt att information kommer ut till föräldrar i god tid.

  Vi påminner om att anmäla intresse att vara med i styrelsen kommande läsår! Som ni vet planerar utbildningsförvaltningen att organisatoriskt flytta elever och lärare i åk 4-6 till Vinstaskolan inför höstterminen. För föräldraföreningen innebär detta att fyra av sju nuvarande styrelsemedlemmar inte längre har barn i Björnbodaskolan från höstterminen 2016. Intresse kan anmälas till ordförande Åsa Lundborg: asa.lundborg@bjornbodaff.se.

  Published on april 12, 2016 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-04-11
 
false