Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Årsmöte 2015-09-16

  Protokoll från årsmöte 2015-09-16

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande – sittande ordförande dvs Åsa Lundborg
  • sekreterare – Cecilia Spångare
  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Cina Westergren och Maria Bertilsson

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  • Det beslutades att de nya stadgarna godtas. Extramöte hades i maj.

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Medlemsavgiften beslutades enligt budgetförslaget, dvs den sänks från 110 kr till 100 kr per familj och år .

  Budgetförslaget antogs.

  §8 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Åsa Lundborg – ordförande (1 år)

  Sara Wickert – kassör (1 år)

  Pernilla Fernberger (2 år)

  Cecilia Spångare (1 år)

  Jenny Nilsson (2 år)

  Anders Green (suppleant)

  Nicole Medin (suppleant)

  §9 Val av revisor och revisorssuppleant

  Jenny Henningsohn (revisor)

  Veronika Pettersson (revisorssuppleant)

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §11 Övriga frågor

   

  (Sen publicering av årsmötesprotokollet beror på en miss i kommunikationen.)

  Published on april 12, 2016 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2015-09-16
 
false