Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar klassombudsmöte 2016-02-15

  På mötet deltar nya intendenten Anne Silega Savallampi som senast kommer från en skola i Rinkeby, hon tar med sig frågor och svarar så gott hon kan på våra frågor.

  Håkan är sjukskriven och kommer ersättas av Mikael Kaspar (som tidigare vikarierat då Håkan varit borta).

  Paviljongerna kommer ha inflyttning i två olika omgångar en direkt i anslutning till skolstarten i augusti och den andra blivande årskurs tre kommer något senare. Ritningar finns och bygglov återkommer Anne med. 1/4 kommer de att börja gräva för VVS till paviljongerna.

  Funderingar kring lärarsituationen på Vinsta Västra – kommer det arbetslaget att vara kvar – Anne återkommer. En lärare i klass 3D slutar inom kort och rekrytering pågår. Föräldrar upprörda för denna klass har bytt lärare varje år och detta kommer att ske mitt i de nationella proven. Barnen oroliga och tycker inte m detta.

  Gällande skolgården på Vinsta Västra så är ett möte planerat nästa vecka.

  Kommer alla elever hålla ihop på våningarna till hösten, hur ser planeringen ut för blivande årskurs 4 – Anne kollar och återkommer. Kommer blivande årskurs 4 att gå kvar i sina klasser eller kommer de att blandas?

  Mellanmålet – många barn säger att det är för lite och att de är hungriga när de kommer från skolan och fritids – Anne återkommer.

  Fritids på Stora Bas – det är 66 elever och endast 4 personal och det är lite utflykter som t.ex. skridskoåkning.

  Inlägg på hemsidan saknar datum så det är svårt att avgöra hur aktuella dessa är. Önskar vecko-/månadsbrev från rektor – fortfarande saknas information och återkoppling.

  From augusti 2016 kommer skolwebben att bytas ut och Stockholm kommer att använda sig av skolportalen istället.

  Nästa möte blir den 16/3

  Väl mött

  Svar från Anne kom 2/3 2016, och publiceras nedan.

  1. Paviljongen på Björnbodaskolan följer den tidsplan som är lagd. Beslut om bygglov tas i mitten på mars.
  2. Planeringen för hösten har precis börjat. Jag har lämnat ert önskemål om placeringen av blivande årskurs 4 i lokalerna på Vinsta. Ni kommer att bli inbjudna till att besöka Vinsta Västra under våren. Enligt planen brukar lärarna i årskurs 6 vara de som tar blivande årskurs 4. Det har inte diskuterats någon förändring av detta dock sker alltid förändringar i skolverksamheterna mellan läsåren.
  3. Det har anställt en ny tillsvidareanställd 1-7 lärare i klass 3D. Liselotte Andrén som börjar den 25 mars.
  4. Arbetet är beställt när det gäller skolgården på Vinsta Västra. Det kommer igång så fort tjälen är ur marken.
  5. Alla Fritidshemmens aktiviteter ska synliggöras mer för vårdnadshavare. Mål och syfte ska vara tydliga för de olika aktiviteterna.
  6. Det mellanmål som serveras är enligt Stockholm stads riktlinjer för måltider. Det ska vara ”ett litet smart mål mellan huvudmålen”.
  Published on mars 2, 2016 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2016-02-15
 
false