Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar klassombudsmöte 2015-01-21

  Terminens första klassombudsmöte dominerades helt av samtal med och information från rektor Håkan Wiklund som åter är på plats.

  • Håkan jobbar nu intensivt med verksamhetsberättelse för 2015, samt budget, verksamhetsplan osv för 2016. Man budgeterar för lite färre elver än tidigare men skolpengen ökar en smula.
  • 2015 förbättrades skolans resultat på nationella proven jämfört med året innan
  • Verksamhetsmålen 2016 i stort desamma som för 2015, med extra satsning på läs- och skrivutveckling i de yngre åldrarna
  • Genom lågstadiesatsningen har skolan anställt två nya lärare, och man annonserar också efter ytterligare två lärare. Dessa nya lärare skall fokusera på läs- och skrivutveckling.
  • Håkan hade tidigare under dagen möte om paviljonger. Ett uppdrag har gått till Sisab men något beslut är inte fattat i frågan. Förarbeten inför beslutet skall vara klart 2 april och förhoppningsvis tas beslut i april. Den bygglovsansökan som är inlämnad är endast en preliminär ansökan och de ritningar som finns där stämmer inte med vad skolan vill ha. Håkan säger att de tidplaner som finns än så länge verkar hålla men ifrågasätter delar av den, tex att man skulle börja med markarbeten redan i april då eleverna ju fortfarande är i lokalerna.
  • Resonemanget kring lokaler till höstterminen 2016 ser just nu ut såhär, med risk för att omflyttning kan ske först en bit in på terminen:
   • Årskurs 1-3 i paviljonger som ställs på fotbollsplanen samt där C-huset (tvåvåningspaviljongen) står idag
   • Förskoleklasserna kvar i D- och E-husen där de är idag
   • Årskurs 4-6 i Vinsta Västra
   • Övriga verksamheter i F-huset (lilla huset vid förskolan), H-huset (på andra sidan Skogsnävegränd) samt A-huset (matsal och tidigare fritidsgården)
   • Träslöjden kan ev flyttas till A-huset
   • Syslöjden kan ev flyttas till Sörgården (om årskurs 4-6 kan ha syslöjd på Vinsta Västra)
  • Rörande ombyggnaden av skolan ansåg man att det förslag som lagts fram ej uppfyllde krav, då flera funktioner saknades. Frågan har återremitterats till SISAB som gör ännu en volymstudie. Ev kommer man att göra om detaljplanen för området.
  • En konsult från Tyréns har fått i uppdrag att utreda trafikmiljön runt Vinsta Västra. Från föräldraföreningens har vi ju till exempel önskat trafikljus i korsningen Skattegårdsvägen/Krossgatan för att mellanstadiebarnen säkrare skall kunna korsa vägen.
  • Tjänsten som socialpedagog eller kurator har fått många sökande men antalet som kan bli aktuella att anställa är få. Processen pågår.
  • Bengt Olsson från utbildningsförvaltningen har tagit över frågan om skolgården på Vinsta västra. ingen rapport från honom. Föräldrarådet på Vinsta västra har fått info om att arbeten på skolgården skall påbörjas vecka 12. Vi har bett vår informant att ta reda på mer i frågan och hoppas förstås att det blir mer skolgård åt barnen till våren.
  • En ny vaktmästare är på plats, som är på Vinsta västra två förmiddagar per vecka, i övrigt på Björnboda. Föräldrar kan anmäla sådant som behöver åtgärdas på skolans område till expeditionen.
  • Övriga rekryteringar på gång: lärare i svenska som andra språk (SVA) samt ev en barnskötare.

  Styrelsen uppmanade Håkan att gå ut med tydlig information om skolvalet för årskurs 6. Samtliga elever måste göra ett val av skola, även de som önskar gå på Vinsta västra till hösten. Rektor var snabb ut med information så nu hoppas vi att alla föräldrar och barn i årskurs 6 har koll.

  Kassör Sara meddelar att årskurs 2 har begärt kulturpengar av föreningen för att gå på konsert i Kulturhuset i februari. Kul tycker vi!

  —-

  Styrelsemöte: Beviljat kulturpengar till årskurs 2.

  Published on januari 25, 2016 · Filed under: Meddelanden;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2015-01-21
 
false