Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 9/12-2015

  Håkan är sjukskriven fram till Jul. Tfo rektor är Anders Sjöberg.

  Med på möte var också Mikael Kaspar, han är från utbildningsförvaltningen. Han är även rektor för Grimstaskolan. Han är istället för Gunnar Wohlin som också är sjukskriven. Mikael håller på och sätter sig in i vår situation och håller på och går igenom alla de mail som kommit till Gunnar.

  Bengt Olsson var också med på mötet. Han är samordnare för grundskolan. Han hjälper till på flera olika sätt.

  Lotta Högberg, var också med från skolledningen. Hon berättade att Inga-Lill nu är tillbaka i tjänst på Sörgårdsskolan.

  Mikael berättade att årskursen 4-6 kommer att fortsätta vara kvar på Vinsta Västra i framtiden. När det kommer till skolgården så har det gjorts en plan. Det är skolorna, personalen och barnen som kommit överens om vad som måste göras.

  Problemet är att Stockholms Stad äger marken, Atlasmuren har tomträtten. Så de ska göra saker som inte kräver markarbeten. Nu väntar dem på en offert.

  Paviljongerna är beställda. Det kommer att bli årskurs 1-3 som skall husera i dessa. F-klasserna kommer att vara kvar i sina respektive hus. Paviljongerna kommer att placeras på fotbollsplanen. Det kommer bli 2 st 2-våningshus. 12 st stora klassrum, stort personalrum och lite andra utrymmen. Fritids kommer att bli integrerat i paviljongerna.

  Paviljongerna har beställts från Expandia. Det är paviljonger som återanvänds, men som målas upp, fräschas till och byggs om lite efter våra behov.

  Volymstudien är klar

  Inriktningsbeslut är klart, Genomförande beslutet ligger nu hos arkitekten. Sen tar Utbildningsnämnden beslut om pengar till skolbygget.

  Bengt tog upp att han tittat på 4-ornas situation i Vinsta Västra. Så nu är det beslutat att de kommer att flytta upp till 5-orna och 6-orna. De kommer att ta över 7-ornas rum. Då kommer Björnbodaeleverna vara mer samlade. Deta börja från om med VT 2016. De kommer också att få plats i matsalen. De kommer att förstärka köket med personal. Ventilationen skall ses över så det anpassas till antalet barn som nu kommer att gå där. De kommer även att vara gemensam skolhälsovård för hela skolan.

  Frågan om Förbifart Stockholm kom upp. Vad innebär detta för Vinsta Västra?

  Kommer den skolan också att evakueras? Då det inte är helt bestämt hur detta skall gå till så kunde vi inte få några riktiga svar. Skolan och utbildningsförvaltningen får återkomma när de har fått fler svar själva.

  Lotta återkommer i frågan om tillfälliga trafikljus som kom upp på det stora infomötet som var i höstas. Då det är Håkan som drivit detta måste hon ta ta fram information om hur långt han kommit.

  6-orna kommer att få sina betyg i pappersform. Det är vissa skolor i Stockholm som inte kommer att få det. Men Björnboda har beslutat att våra barn ska få det.

  Att vissa skolor beslutat att inte ge ut betyg i pappersform grundar sig i att systemet som används till detta skall ses över under den veckan betygen skall registreras.

  Det kommer i framtiden komma nya informationskanaler. Skolwebben skall ses över.

  På onsdag vecka 51 kommer det vara ett SVG-möte (samverkansgruppsmöte) i Björnbodaskolan. Då kommer Lotta att ge personalen information. Efter det kommer de att gå ut med mer information till alla föräldrar.

  Published on december 14, 2015 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 9/12-2015
 
false