Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 15 april 2015

  Vid mötet närvarade nio föräldrarepresentanter, fyra styrelsemedlemmar samt rektor Håkan Wiklund.

  Rektor Håkan Wiklund rapporterade om status i lokalfrågan, och då i första hand om problemen med B-huset (huvudbyggnaden). Håkan har sammanställt en lista över åtgärder som gjorts sedan 1997, listan är lång. Trots alla åtgärder kvarstår problem med ventilationen och den luft som fanns vid mätningar räcker enligt dagens beräkningar för 17 personer per klassrum. Sisab har under lång tid vägrat åtgärda ventilationen med hänvisning till att skolan snart skall rivas och att ”det inte går”.

  I februari detta år kom en föreläggande från Arbetsmiljöverket om att B-huset pga den dåliga luften måste evakueras till skolstarten i augusti, görs inte detta väntar vite på 2 miljoner kronor för Sisab plus två miljoner kronor för utbildningsnämnden. Sisab har nu under våren skruvat upp hastigheten på ventilationen så att luften nu enligt beräkningar skall räcka till 23 personer per klassrum. Skolan förväntas ”anpassa organisationen” till detta men hur det skall gå till har Håkan inte fått några direktiv om och inte heller mer resurser. Om dessa åtgärder räcker till att blidka Arbetsmiljöverket gällande evakueringen i augusti återstår att se. Vad som däremot har blivit mycket tydligt när hastigheten ökats är att även bullret från ventilationsanläggningen har ökat märkbart.

  Förra året genomfördes en personalenkät om inomhusmiljön och denna har nu upprepats. Ingen förbättring av enkätresultatet har skett under året och idag har Håkan skickat ett brev till Arbetsmiljöverket som svar på frågan om miljön blivit bättre.

  Hur en eventuell evakuering skall lösas rent praktiskt är mycket oklart. Att blivande årskurs 5 och 6 flyttas till Vinsta Grundskola västra (nytt namn på Vinstagårdsskolan) är ett troligt scenario. Personalen i dessa årskurser ställer sig enligt rektor positiva till en sådan flytt. Nu på fredag skall Håkan gå på ett möte där han skall presentera sina förslag till lösningar och ambitionen är att ett brev från rektor till skolans föräldrar skall gå ut nästa vecka. Många rykten far runt och såväl barn som föräldrar undrar vad som kommer att hända, så förhoppningsvis kan rektorsbrevet bringa lite mer klarhet.

  Gällande ombyggnaden så är processen igång, men en rivning av nuvarande byggnader är inte aktuell förrän 2016.

  Håkan berättade att man har antagit 115 barn till förskoleklasserna kommande läsår, det blir en klass i Sörgårdsskolan och tre klasser i Björnbodaskolan som det ser ut just nu. En eventuell evakuering kan medföra att en klass från Björnboda flyttar till Sörgården.

  Beträffande den rapporterade stökigheten i nuvarande förskoleklasser på Orion (tidigare hus 5) svarar Håkan att han vidtagit åtgäder. Förstärkningar i personalstyrkan (fyra vuxna per grupp om 26 barn), att man samarbetar klassvis på ett annat sätt än tidigare samt att man tillämpar nya sätt att bemöta barnen.

  Ordförande Åsa Lundborg har idag mailat till det nya skolborgarrådet Olle Burell i lokalfrågan. Åsa har bjudit in Olle till vårt nästa klassombudsmöte den 18:e maj. Efter så många turer och sån stor osäkerhet om vad som skall hända önskar vi i föräldraföreningen svar av ansvarig politiker. För att hans eventuella besök skall bli meningsfullt samlar vi ihop alla frågor och funderingar som vi har och mailar honom dem tillsammans med en bakgrund av vad som hänt hittills. Har du som läser detta frågor du önskar svar på kan du maila till styrelsen, mailadresser hittar du på sidan Föreningsinformation.

  Vid ett tidigare möte pratade Håkan Wiklund om att skolgården vid Vinsta västra behöver utökas och anpassas om mellanstadiebarnen skall evakueras dit. Föräldraföreningen bör jobba för att detta vid en faktisk evakuering inte drar ut på tiden. Jenny H erbjöd sig att ta reda om om det finns regler om skolgårdar för mellanstadiebarn, styrelsen tackar för detta. Med lagar och regler i ryggen är det hoppeligen lättare att få till stånd en snabb förändring.

  Nästa möte kommer också att vara ett extra föreningsmöte (kallelse kommer i pappersform). Orsaken till detta är att styrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreningsstadgar. Avsikten med detta är att stadgarna skall stödja det sätt som vi vill arbeta på samt att de skall bli tydligare. För att ändra stadgarna krävs två beslut på föreningsmöten, varav ett på årsmötet (som vi brukar ha i september). Förhoppningen är alltså att det extra föreningsmötet skall besluta om en ändring.

  Det börjar också bli hög tid att fundera på om man vill kandidera till föreningens styrelse. Styrelsearbetet är för det mesta inte särskilt betungande och ger möjlighet till mer insyn och inflytande.

  Published on april 15, 2015 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 15 april 2015
 
false