Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar klassombudsmöte 2015-02-11

  Större delen av mötet ägnades åt information från skolans representant var Inga-Lill Ankerhag, biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet. Hennes punkter:

  • Influensatider och många är sjuka, framförallt bland fritidspersonalen. Vikariepoolerna har mycket ont om personal att hyra ut.
  • Nationella provet har inletts i åk 6. Det är tuffa prov med strikta krav på genomförande vilket ställer stora krav på såväl barn som lärare. Åk 3 gör nationella prov under längre tid vilket gör att proven kan integreras i undervisningen. De börjar vecka 11.
  • Inför antagningen till förskoleklassen är det mycket ovisst hur många som kan tas emot på grund av den besvärliga lokalsituationen (se nedan).
  • Det gick bara någon vecka och sedan återtog staden beslutet om att beställa en evakueringslösning för B-huset. Arbetsmiljöverket har krävt åtgärder med hot om vite och först efter detta tycks det nu som att man från stadens sida börjar ta frågan på allvar. Från skolans håll upplever man stor stress, frustration och besvikelse.
   Personalen uppmanas att anmäla i alla lokalrelaterade besvär i RISK-systemet och detta tar mycket tid.
   Skolan söker nu en egen lösning på lokalfrågan eftersom tiden är knapp. På Vinstagård står två inredda våningsplan oanvända och sannolikt kommer de att behöva tas i anspråk vid en evakuering. Eventuell evakuering sker först nästa läsår och de klasser som måste utlokaliseras kommer att ha sina lärare med sig. Det finns i nuläget inga signaler från lärarna om att de kommer att säga upp sig.
   Vi diskuterade huruvida det är dags att gå till media men bestämde att avvakta stadens handlingsplan som skall komma ”inom kort”.
   Rektor Håkan Wiklund kommer att skriva ett informationsbrev med den information som finns för stunden.
  • Man har jobbat med verksamhetsplanen för 2015 och Håkan kommer till vårt nästa möte (10/3) och presenterar den.
  • Skolan har tagit fram regler och riktlinjer för skolresa/klassresa och lägerskola. Dessa skall förankras hos facket och föredras för jurist och sedan kan reglerna göras tillgängliga. Frågor om detta har tidigare varit uppe på klassombudsmöten så det är mycket bra att skolan gör klart vad som gäller.

  Föräldrafrågor vi diskuterade med Inga-Lill:

  • Har det skett någon förändring av maten i matsalen? Flera barn upplevs vara hungrigare än tidigare. Inga-Lill tycker att det är som vanligt.
  • Det är kaotiskt i förskoleklassen. Många barn mår dåligt och även de lugna barnen går igång. Personalen tycker att det är ett ovanligt jobbigt läsår och föräldrar upplever inte att de får stöd från rektor eller biträdande rektor. Elevhälsoteamet är inkopplat och vi från föräldraföreningen tryckte på vikten av återkoppling till föräldrarna.
  • Årskurs 4 har också varit mycket stökigt detta läsår. Delvis beroende på sjukdom hos personalen, men även upplägget i detta nya lärarlag har sannolikt bidragit mycket. Fram tills nu har det enligt Inga-Lill varit upp till de olika lärarlagen hur man organiserar sig och undervisningen, men nu tycks avsikten vara att man skall ensa arbetsmetodiken så att det inte blir ett lotteri med födelseår om vilken modell barnen får.

  När Inga-Lill gick hem var det dags för oss att stänga mötet. Vi informerade dock om att Björnbodaskolans kväll är flyttad till den 27 maj. Anledningen till bytet av dag är att det planerade datumet krockade med en inspirationsdag för hela stadens fritidspersonal.

  Published on februari 18, 2015 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar klassombudsmöte 2015-02-11
 
false