Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2014-11-12

  Denna kväll hade vi hela två rektorer med på vårt klassombudsmöte! Utöver Björnbodaskolans rektor Håkan Wiklund hade vi också finbesök av Magnus Johansson som är rektor på Vinstagårdsskolan. Vi var tolv föräldrar som närvarade.

  Först ut var vår gäst Magnus Johansson:

  Magnus besökte oss förra året i december och nu inför stundande skolval ville vi gärna att han skulle komma tillbaka. Han har jobbat på Vinstagårdsskolan i 4,5 år, varav de senaste tre åren som rektor. Han beskriver sin skola som en lugn och stabil skola där eleverna är trygga. Magnus är sedan ett tag tillbaka tillförordnad rektor även för Vinstaskolan och från och med nyår kommer Vinstagård och Vinstaskolan att tillsammans bilda Vinsta Grundskola.

  Vid Skolinspektionens tillsyn av Stockholms skolor förra året klarade sig Vinstagårdsskolan som en av få skolor helt utan anmärkningar. (Tillsynsrapporter: Björnbodaskolan, Vinstagårdsskolan). Vinstagårdsskolan har ingen uttalad profil men jobbar mycket med entreprenörsskap. Man vill också att skapa en ”vi”-känsla bland elever och lärare. Under flera år har antalet elever från Björnbodaskolan varit försvinnande få, men till detta läsår har man fått in nästan en hel klass bara från Björnboda! Från föräldraföreningen ser vi förstås detta som en framgång i vårt arbete med attitydförändring.

  Frågor för föräldrar till Magnus Johansson:

  • Vilka möjligheter finns att hålla ihop en hel klass från Björnbodaskolan?
   Magnus vill inte lova något men ambitionen är att inte slå sönder fungerande grupper i onödan.
  • När är det öppet hus?
   Torsdag den 4 december är det öppet hus på dagen för barn i närloggande skolor och på kvällen får vem som helst komma och titta. Det är eleverna som visar upp terminens projektarbeten.
   Informationsträffar inför skolvalet blir det i början av vårterminen.
  • Hur jobbar ni mot droger?
   På Vinstagårdsskolan upplever man sig inte ha några större drogproblem men det som uppkommer hanterar man enligt samma rutiner som andra problem. Personalen utbildas i att lära sig se riskbeteenden och man jobbar nära fältassistenterna i området. Ett klassombud med barn även på Vinstagård flikar in att skolan har bra rutiner för att ta tag i saker.
  • Hur är bemanningen i elevhälsan?
   Det finns personal på deltid. Se Vinstagårdsskolans sajt.
  • Vad hände med språklektionerna som Björnbodaskolans elever hade på Vinstagård?
   Pga lågt elevantal har Vinstagård inte egna anställda språklärare. De som hyrdes in höll inte måttet och man vill inte erbjuda en bristfällig tjänst.

  Aktuellt och övrigt om Vinstagård:

  • Öppet hus 4 december, inbjudan kommer här på sajten inom kort.
  • Elever i åk 6 har hemkunskap där, detta är mycket uppskattat.
  • ”Tisdagshäng” nytt för i år med kvällsaktiviteter för skolans elever på tisdagar. Hittills mycket lyckat med 40-45 elever som kommer varje gång.
  • Pluggverkstad (läxhjälp) tre dagar i veckan i anslutning till skoltidens slut.
  • Hyresavtal för lokalerna till och med 2018. Avsikten är att verksamheten flyttar till Vinstaskolan efter tillbyggnad där.

  Förslag för ett fördjupat samarbete mellan skolorna och en bättre attityd:

  • Se till att Björnbodaskolans elever får möjlighet att besöka Vinstagård när de blir inbjudna.
  • Samarbete kring betygssättning mellan lärare på de två skolorna.
  • ”Förälder till förälder” om hur positivt det är att ha sitt barn på Vinstagård.
  • Även om man inte har en specifik inriktning kan man marknadsföra/synliggöra det som är utmärkade för skolan, tex projektveckor och olika event.

  Björnbodaskolans rektor Håkan Wiklund:

  Denna gång berättade Håkan om vad personalen gjort under studiedagarna vecka 44. Med utgångspunkt i aktuell forskning började de arbeta mot att bli en lärande organisation. Några exempel på faktorer som i undersökningar visat sig ha stor betydelse för undervisningens resultat är formativ bedömning/återkoppling, studiero och kommunikativ/ömsesidig undervisning. Exempel på forskare vars material kommer att användas på Björnbodaskolan framöver är John Hattie, Vygotskij och Dylan William. Det är glädjande att skolan fått en rektor som tar sitt pedagogiska ledarskap på allvar!

  Håkan har inga nya besked att lämna i frågan om evakuering. Tidigare har meddelats att den evekuering av B-huset (huvudbyggnaden) skall ske till sommaren 2015. Anledningen till detta är den trots åtgärder dåliga inomhusmiljön. Skolan har i ett svar till Arbetsmiljöverket sagt att man skall evakuera byggnaden och det finns en handläggare inkopplad för att planera detta. Så snart som skolan får klara besked kommer ett rektorsbrev med information att delas ut.

  I ombyggnadfrågan finns inte heller några nya besked. Beräkningar visar att området (oklart hur stort geografiskt område som avses) kommer att behöva ytterligare två skolor fram till 2040. Håkan påminner om att det bästa sättet att påverka är att kontakta politikerna.

  Frågor till Håkan:

  • Frågan lyftes om torkskåp till Galaxen och Håkan lovade ta tag i frågan. Enligt uppgift som framkommit senare skall det dock redan finnas torkskåp på Galaxen så kanske frågan är utagerad där.
  • Hur ser det ut med hjälp till barn i behov av särskilt stöd?
   För lågstadiet finns Lilla Björn och för de som börjat mellanstadiet finns Bryggan som skall vara en verksamhet för att stötta de barn som integrerats i klasserna. Håkan bedömer att fördelningen av specialpedagoger är normal. Utöver dessa finns socialpedagog Gun-Marie samt en konsult som handleder specialpedagogerna.

  Isbanan

  Fram till mötesdagen hade det kommit in 35 anmälningar om att hjälpa till med isbana när kylan kommer! Jätteroligt att intresset är så stort, hoppas nu bara att Kung Bore också vill vara med!

  Kultur

  Årskurs 5 och 6 kommer att få uppleva Tidsmaskinen under terminen. Övriga årskurser har inte bokat in något ännu men vi från föräldraföreningen hoppas förstås att alla elever får chansen utnyttja vårt kulturbidrag!

  Ekonomi

  Kassör Sara var inte på plats så någon information om status för medlemsavgifter fick vi inte denna gång. Inbetalningskorten kom ut lite sent på terminen så den sedvanliga påminnelsen kommer först i januari denna gång.

  Övrigt

  Årskurs 4 hade många föräldrar på plats denna kväll och vi diskuterade läget i barngruppen som tyvärr inte är rakt igenom harmoniskt. Kontakt kommer att tas med skolan i frågan.

  Published on november 16, 2014 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2014-11-12
 
false