Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Korta punkter från möte med rektor 2014-05-25

  Avslutningslunch för årskurs 6. Inga-Lill ansvarar för detta och Agneta kände inte till detaljerna.

  Rekrytering av ny lärare till lärarlaget i nuvarande årskurs 5. På klassombudsmötet ventilerades en oro att skolan skulle ta in en obehörig lärare/vikarie istället för Christoffer som slutar i juni. Tjänsten är nu utannonserad och man söker en behörig NO-lärare för fast anställning.

  Medarbetarenkäter har genomförts och handlingsplaner har upprättats.

  Smartboard som varit trasig länge. Skolan har i flera års tid haft bekymmer med projektorerna då firman som levererat dem inte agerat skyndsamt. Upphandling via staden har tagit lång tid varför skolan nu gjort en egen upphandling. Ny utrustning och reservdelar skall levereras innan skolstarten.

  Oro över resursfördelningen. Lärarresurserna kommer nästa år att vara fördelade över årskurserna på samma sätt som detta läsår. För barn med särskilda behov kommer en halvtidstjänst att utgå men uppgifterna och timmarna kommer att gå till en annan pedagog. Fritids nämndes inte och det är oklart om antalet specialpedagogtimmar blir detsamma.

  Skolan saknar handlingsplan för att fånga upp och utmana högpresterande barn.

  I början av höstterminen kommer styrelsen att gå ut med ett brev till skolans personal angående vårt arbete med att sprida en positiv bild av vår högstadieskola Vinstagård. Avsikten är att stötta Agneta i detta viktiga arbete och att kommunicera att det är angeläget för oss föräldrar.

  Tid för avslutningen blir kl 10.00 vid flaggstången.

  Rektor har i ett brev till skolans föräldrar meddelat att hon går vidare till andra uppgifter efter denna termin.

  Published on juni 8, 2014 · Filed under: Meddelanden;
  Kommentarer inaktiverade för Korta punkter från möte med rektor 2014-05-25
 
false