Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 2014-03-11

  Skolans representant Cecilia Grahn, biträdande rektor med ansvar för fritidshemmen

  • I årskurs 4 har man undar dagen diskuterat olika obehagliga kedjebrev som går runt bland barnen i sociala medier (denna gång KIK), mail, SMS osv. Dessa brev har hotfullt innehåll om att olika olyckor skall drabba mottagaren om denna inte skickar vidare brevet till x antal av sina kontakter. Minst en av klasslärarna har skickat info via mail till föräldrarna i klassen angående detta. Kedjebrev av denna typ har tidigare förkommit även i årskus 5 och årskus 6.
   Det är viktigt att vi som föräldrar pratar med våra barn om dessa brev och hur de skall hanteras!
  • Lärarna i de praktisk-estetiska ämnena kommer att ordna temadagar för åk 4-6 med rubriken ”Mot alla odds”. Det kommer handla om hur det är att ha ett funktionshinder. Olika gäster med anknytning till temat kommer till skolan och alla barnen kommer att tilldelas olika funktionshinder som de får prova att leva med under en halvdag. Temadagarna infaller veckan efter påsklovet. Planen är att upprepa dessa temadagar med treårsintervaller så att samtliga barn får vara med om dem en gång under mellanstadiet.
  • En vädjan från skolan inför påsklovet gällande fritids: ange omsorgsbehov så exakt som möjligt, skriv inte att barnen skall vara på fritids för säkerhets skull. Och om det visar sig att barnen trots anmäld närvaro inte skall vara på fritids, meddela fritids omgående! Genom att efter bästa förmåga följa detta kan vi som föräldrar hjälpa skolan att spara pengar (tex för mat) samt att personalbehovet kan beräknas bättre. Om barnen bara uteblir måste personalen på fritids sitta och ringa runt efter de barn som saknas!
  • Idrottslärarna undrar om det går att ordna skridskobyte på Björnbodaskolans kväll. Mötet kom fram till att skridskointresset kanske inte är så stort i maj men vi tog raskt fram en arbetsgrupp för att ordna en sportbytardag/kväll i oktober.
   I samband med detta ställdes även frågan om skolan vill ta emot urväxta skridskor, då det enligt brev inför skridskoveckan finns mycket få skridskor att låna för den som inte har. Cecilia sa ja till detta.
  • Vi diskuterade kulspelet som kommit igång på skolgården. Killarna i åk 6 undrar var de får spela kula. Generellt gäller att åk 4-6 får spela på matsalssidan medan de yngre får spela på andra sidan skolan. Åk 1 har dock sina klassrum på matsalssidan och det gäller förstås att de skall få möjlighet att spela de med utan att äldre barn lurar/spelar av de yngsta deras kulor. En påminnelse också om att i åk F-3 gäller att barnen får ta med sig högst 10 kulor per dag!
  • Angående morgonomsorgen så blir det ingen förändring denna termin. Vi har påtalat att föräldrar som anmält behov av morgonomsorg inte tillfrågats i den utvärdering av morgonomsorgen som gjordes när Galaxens lokaler var färdigrenoverade och att föräldragruppen kanske hade gjort en annan bedomning än den som personalen gjort. Terminen ut gäller alltså uterast för alla barn utom 6-åringarna efter kl 7.30 (eller 7.45). Hur det blir till hösten är inte bestämt.
  • Rekrytering av fritidspedagog eller lärare i fritidshem till Tellus pågår för att ersätta Sara. Saras gamla tjänst är tillfälligt tillsatt av Camilla som är kvar terminen ut. Man försöker att öka på andelen pedagoger i personalgruppen och efter att facket sagt ja söker man alltså en fritidspedagog till den som tidigare var en barnskötartjänst.
  • Pluto är inte längre en montessoriverksamhet då de inte har någon personal kvar med monterssorikompetens.

  Möte med rektorn

  Styelsen har inte haft något möte med rektor sen senaste klassombudsmötet.

  Isbana

  Många föräldrar har anmält sig för att hjälpa till med att spola isbana, detta är förstås mycket glädjande! Kung Bore har dock varit annorstådes så denna vinter blev det ingen is. Men nästa läsår! Namnen på anmälda sparas och vi hoppas att ni väll hjälpa till då.

  Kultur

  Varje verksamhet får själv boka kulturupplevelse för barnen så betalar föräldraföreningen.

  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll är i år den 21 maj och vill ni tjuvkika på hur det brukar gå till så kolla på sidan för evenemanget. Dokumenten är inte uppdaterade men det är alltid samma årskurs som ansvarar för samma del.

  Styrelseuppdrag till nästa läsår

  Det är dags att fundera på vilka som skall sitta i styrelsen för föreningen nästa år! I år är vi fem i styrelsen men i stadgarna framgår att det finns plats för nio! Kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller önskar kandidera! Styrelsen väljs på årsmötet i september.

  Kommande möten

  • Tisdag 18/2 styrelsen har möte om lokaler med Agneta Brandelius (rektor Björnbodaskolan), Gunnar Wohlin (utbildningsförvaltningen) och Magnus Johansson (rektor Vinstagårdsskolan).
  • Torsdag 26/2 styrelsen har möte med Agneta.
  • 23/4 Klassombudsmöte
  • 14/5 styrelsen har möte med Agneta.
  • 20/5 Klassombudsmöte
  Published on mars 11, 2014 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2014-03-11
 
false