Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll klassombudsmöte 3 december 2013

  Vinstagårdsskolans rektor Magnus Johansson

  I föräldraföreningen kommer vi från och med nu att jobba hårt för att Vinstagårdsskolan skall vara den naturliga fortsättningen efter årskurs sex, och i detta vill vi samarbeta med båda skolorna. Därför var vi extra glada att få välkomna kvällens gäst, Magnus Johansson som är rektor på Vinstagårdsskolan. Magnus började som biträdande rektor för 3,5 år sedan och de senaste två åren har han varit rektor. Mycket bra har hänt med skolan under hans tid där och skolan idag är en helt annan skola än den som var för 4-5 år sedan.

  Vi började med att tala om rykten som förekommit om skolan, och som generellt kommer från tiden innan Magnus började jobba där. För att inte ytterligare sprida ryktena låter vi dem vara oskrivna men redovisar positiva förändringar istället.

  • Den tidigare indelningen i små enheter är borta. Vinstagårdsskolan är nu en skola med ca 170 elever där alla känner alla. Skolan har enligt utbildningsförvaltningen plats för 550 elever.
  • I stadens medarbetarenkät från förra året låg resultaten över medelvärdena på samtliga frågor.
  • Lokalerna är fantastiskt fina. Stora ytor och fräscht.
  • Varje år får eleverna svara på en enkät som bland annat tar upp tryggheten i skolan. På en skala mellan 1 och 5 har Vinstagårdsskolan ett snitt på över 4 för tryggheten i skolan. Se sammanställning av brukarundersökningen.
  • Skolan har duktiga lärare som är behöriga att undervisa.
  • Samtliga elever får betygsätta sina lärare en gång per år, resultatet sammanställs så att alla lärare kan jämföra sina personliga resultat med totalresultatet. Personlig uppföljning för vajre lärare för att kunna förbättra det som är mindre bra.
  • Eleverna läser efter traditionellt schema. Två veckor per termin jobbar de i projekt.
  • Skolan har god ekonomi, inför kommande år hoppas man kunna fondera ca 1.5 miljoner.

  Nytt för i år att Björnbodaskolan köper in hemkunskap från Vinstagård. Språkundervisningen som sexorna haft på Vinstagård kommer sannolikt inte att erbjudas nästa år pga strul med inhyrda lärare.

  Kommande samarbeten och förslag:

  • På torsdag har Vinstagård bjudit in årskurs fem och sex till öppet hus där eleverna visar upp terminens projekt. Årskurs sex kommer att gå dit. På mötet lämnade vi föräldrar en tydlig uppmaning till skolorna att lösa så att även femmorna får gå. Det finns ev föräldrar som kan ställa upp och följa med om det krisar då vi anser detta angeläget.
  • Förslag om att Vinstagård skall vara synliga tex på Björnbodaskolans kväll.
  • Magnus kommer gärna tillbaka till föräldraföreningen, även tillsammans med lärare.
  • Vinstagård kommer att anordna ett extra informationsmöte för föräldrar i januari, inför skolvalet. Föräldraföreningen gör vad vi kan för att Björnbodaskolans föräldrar skall gå dit.
  • Från Vinstagård finns en stark önskan om samverkan med Björnbodaskolan. Ett exempel på sådan samverkan är återkommande träffar mellan lärare på båda skolorna. Hittills har detta inte vunnit gehör hos skolledningen på Björnboda. Från föräldraföreningens sida kommer vi att göra vad vi kan för att uppmuntra denna form av samverkan som kan föra skolorna närmare varandra.

  Länk till Vinstagårdsskolans hemsida

  Skolans punkter – Biträdande rektor Inga-Lill Ankerhag

  • Åk 1 ansvarar för skolans luciafirande den 13/12.
  • Åk 4 har julspel den 20/12.
  • Lokaler, B-huset (huvudbyggnaden). Sisab har upptäckt att man måste täta i innertaket pga problem med inbyggda stuprör. Pågår tills efter nyår.
  • Avloppslukt på skolgården beror på fel i ett pumphus på skolgården. Rektor ringer varje dag som det luktar.
  • Staden har ett system som heter Risk där personalen skall anmäla minsta problem i arbetsmiljön. Senaste året krav från skolledningen att notera allt där och inte bara felanmäla.
  • Fritidsgården, målarjobben ligger i fas. Alla stora jobb är gjorda.
  • Inga-Lill jobbar för att få till stånd föreläsningar om sociala medier för barn och föräldrar i åk 4-6. Detta sker på föräldraföreningensuppdrag och bekostas av oss. Föreläsningarna kommer att gå av stapeln tidigast vecka 10.
  • Inga-Lill tackar styrelsen som drar ett stort lass samt klassombud och övriga engagerade föräldrar och önskar god jul och gott nytt år.

  Inget möte med rektorn

  Nästa möte planerat till den 15 januari, då har vi också begärt att Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen skall komma så vi får prata med honom om lokaler och högstadieskolan.

  Ekonomisk information

  Föreningen har betalat 10.000 kr som bidrag till 40-årsjubiléet.

  Status i arbetsgrupperna

  • Skolkläder 51 beställningar i år. Det var åter strul med utdelning av information om detta, något att ta tag i så det inte upprepas nästa år.
  • Lokaler inga nyheter, nästa möte 15/1
  • Trygghetsvandringen – västarna kan hämtas utanför Cecilia Grahns kontor, tider se sidan om trygghetsvandringen.
  • Isbana i vinter. Vi kan ta kontakt med brandstationen när det blivit kallt.
  • Kultur – Titti kollar upp lämpliga föreställningar.

  Övrigt

  Åsa kollar hur det går med inköp av nya rastleksaker.

  Kommande möten

  Förslag klassombudsmöten 16/1, 12/2, 11/3, 23/4, 20/5

  Förslag Björnbodaskolans kväll 21/5

  Published on december 3, 2013 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 3 december 2013
 
false