Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 2013-02-12

  § 1 Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Åsa öppnar mötet och dagordningen godkändes

  § 2 Skolans punkter – info från IngaLill Ankerhag

  • Många barn är sjuka. Lärarna har klarat sig bättre, men många av fritidspersonalen är sjuka.
  • Det har varit ovanligt mycket löss denna vinter, men nu verkar det var aunder kontroll. Skolan ska förbereda sig bättre till nästa höst.
  • Hela skolan har skridskovecka denna vecka (vecka 7).
  • Årskurs 1 hade ett fantastiskt uppträdande med Alfabetssånger förra veckan.
  • Nationella prov har påbörjats för åk 6. Åk 3 har senare i vår. Mycket arbete för lärarna och nervöst för eleverna.
  • Bandlarm har utlösts ett flertal gånger pga problem åtgärder har gjorts och fler åtgärder behövs.

  Lokalerna:

  Skolans lokaler har inventerats av Arbetsmiljöverket. På tisdag (19 feb) träffar styrelsen rektor Agneta Brandelius för en genomgång av resultaten och den handlingsplan som tagits fram. Alla byggnader har fått anmärkningar av högsta allvarlighetsgrad, dvs  Prio 1. Det innebär att åtgärder ska vara vidtagna inom 2 månader för att ine riskera vite. SISAB har frånsagt sig ansvaret för Hus C (Loftet/Paven), vilket innebär att de inte tar de kostnader åtgärderna innebär.

  Hus C (Loftet och Paven) har drabbats hårt denna vinter med både fruset  avlopp och frusna vattenledningar.

  Vid en eventuell nybyggnation av Björnbodaskolan så planerar den att ha plats för 740 elever.

  Skolweben

  Har varit bekymmer. Hur upplever föräldrarna det?

  • Fritidsplaneringen blir inte uppdaterad för alla.
  • Problem har funnits med att 14 inte synts.
  • Finns det tid avsatt för fritidspersonalen att arbeta med skolweb?

  Det finns generellt ett stort missnöje med IT-lösningen inom staden.

  Nästa läsår

  De blir fler barn i årskurs tre än de barn som slutar åk6. Hur hanterar skolan detta? Föräldraförerningen undrar varför skolan inte presenterar sin verksamhet inför valen till 4:an?

  § 3Föregående protokoll – gås ej igenom men fråga om det var något som var oklart

  § 4 Kort info från möte med rektorn

  Ingen möte har ägt rum sedan sist.

  § 5 Ekonomisk information

  Ser bra ut.

  § 6 Status i arbetsgrupperna

  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll blir den 23 maj. OBS! Ändrat till onsdag den 22 maj då det var det datumet skolan hade planerat för.

  $7 Övrigt

  • Kontakta Åsa med synpunkter på städningen så mailar hon vidare till skolans intendent som har ansvar för städningen. Det saknas tvål och papper på toaletter, duscharna är ofräscha. Vilka hygienrutiner finns på skolan?
  • Ska vi fixa skridskobana till barnen på grusplanen under nästa säsong? Åsa kollar vad det innebär för arbetsinsats.

   

  Närvarande: Åsa Lundborg, Pernilla Fernberger, Eva Gunnarsson, Eva Taaler, Kristin Andersson, Kina Westergren, Bella Tisjö, Kicki Steen, Cecilia Spångare, Anika Madeby Elfring, Åsa Melinder

  Vid protokollet

  Eva Gunnarsson

  Published on februari 12, 2013 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2013-02-12
 
false