Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll klassombudsmöte 2012-12-06

  § 1Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Åsa öppnar mötet och dagordningen godkändes


  § 2Skolans punkter – info från IngaLill Ankerhag

  • Avloppsproblem i hus C (Paviljongen och Loftet). Avloppsvatten rann över verksamheterna och storlarm utlöstes, alla barnen (ca 150) evakuerades. Lokalerna är grov- och finsanerade. Under denna händelse informerade pedagogerna mycket bra till föräldrarna.
  • Brandlarmet har gått två eftermiddagar i rad denna vecka och detta berodde på en smutsig branddeckare i matsalen som nu är utbytt.
  • Det har varit och är ett stort fokus på betygen som gäller årskurs 6. Det finns behöriga lärare och elever har under hösten fått betygsstegen tydliggjord.
  • På måndag 10/11 kommer skolan sedvanligt at ha en Nobelsamling för årskurs 4-6. Där utnämns en i varje årskurs till pristagare efter att ha lämnat in en berättelse som ingått i undervisningen under hösten.
  • Lucia kommer att firas på skolan och varje årskurslag får välja själva hur de vill genomföra detta.
  • Städingen är ett problem som påpekats x flera och även togs upp med Rektor Agneta Brandelius under mötet den 5/12. Städningen måste bli bättre – storstädning görs en gång per år och den genomförs under sommarlovet. Det ska vara städat varje morgon och städningen äger rum efter kvällsaktiviteterna.
  • Ett klassombud har fått mail angående att de upplever att likabehandlingsplanen inte följs. Vidar samtal med Inga Lill kommer att genomföras. Om det är fler föräldrar som hör av sig om detta så ska vi hänvisa att de tar kontakt med Inga Lill. Varje läsår genomförs en lokaltrygghetsenkät (vanligtvis i oktober) och denna kartläggning visar generellt att eleverna trivs och känner sig trygga på Björnbodaskolan. Det har varit årskurs 1 som är lite otrygga – men det kan relateras till att de känner sig osäkra efter flytt från 6-årsverksamheten.
  • Ett klassombud tog upp Bregott frågan – varför har vi inte bara detta och Inga Lill tar frågan vidare, vi vill gärna ha Bregott till våra barn och inte något annat.

   

  § 3Föregående protokoll – gås ej igenom men fråga om det var något som var oklart

  § 4 Kort info från möte med rektorn

  Mötet med Agneta handlade om avloppsskadan i hus C, samt lokalfrågan (för mer info se under § 6), vi diskuterade även elevernas IUP och den frågan kommer att fortsätta diskuteras samt städningen – den är inte bra och en inspektion gjordes tillsammans med Agneta i duscharna på skolan. Möten för vårterminen har bokats.

  § 5 Ekonomisk information

  Saldot på kontot är just nu 93 180 kronor och det är 165 familjer som betalat medlemsavgiften. Målet för året var att 150 familjer betalade. Vi lyckade alltså!! Bra jobbat!!


  § 6 Status i arbetsgrupperna

   

  •  Lokalsituationen (Åsa & Pernilla)
   Uppdatering i ämnet – styrelsen medverkar på mötena under verksamhetsåret. Ett mail är idag skickat till ansvariga på utbildningsförvaltningen, svaret blev att ett möte skulle bli av i slutet av november eller i början av december. Ett nytt mail skickades 3/12 och ett nytt möte är planerat den 11/12. Vi kommer att informera på hemsidan efter detta möte och följa upp det på kommande klassombudsmöte.

   En inventering av skolgården är på gång. Vi inventerar de lekredskap som finns och dokumenterar de brister vi upptäcker.

   

  • Björnbodaskolans kväll (Katarina& Åsa)
   Slutet på maj månad 2013, var god se info på hemsidan, samarbete med Inga-Lill.

   

  • Trygghetsvandring (Sara)
   Uppdaterat schema finns på hemsidan, viktigt att skriva i loggen hur många som vandrar eftersom det är där vi tittar när vi ska dela ut vinsterna.

   

  • Skolkläder (Åsa)
   Såldes under oktober – liten försäljning. Vi kan inte öppna denna webbutik igen innan jul men eventuellt till våren.

   

  • Trafiksituationen
   Arbetsgrupp behövs och en ansvarig från styrelsen.

   

  • Kultur (Åsa)
   Mitt i prick teatern har varit här och de har även fått betalt. Underläsåret kommer även årskurs F-3 att få se föreställningen Kompis – oklart när men frågan lämnades till inga Lill som får återkoppla detta.

   

  § 7 Övrigt/ övrig information från klassombuden

  På förra mötet kom frågan gällande TV på morgonfritids upp och ett svar har kommit från Cecilia Grahn:

  ”Det gjordes lite olika på morgonomsorgen och vi fick många negativa föräldrareaktioner angående TV tittandet. Vi hade en stor diskussion runt detta på ett av våra gemensamma personalmöten för fritids där beslut togs att vi inte skulle titta på TV. Undantag under lovverksamheten.”

   

  En fråga från personalen på skolan gällande kvarglömda kläder, skulle man kunna ha loppis och pengarna går till eleverna? Ja absolut,  Åsa kommer att höra av sig till dem för att undersöka hur det skulle gå till.

   

  § 8 Kommande möten

  17/1, 12/2, 14/3, 10/4 och 20/5 (fokus Björnbodaskolanskväll)

  Inför ett par av dessa har vi bokat möten med rektor Agneta Brandelius.

   

  § 9 Mötet avslutas och alla önskas en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År

  Published on december 7, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 2012-12-06
 
false