Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Möte med utbildningsförvaltningen 2012-12-11

  Efter ordförande Åsa Lundborgs mail angående lokalsituationen gick det rasande fort att få till stånd ett möte med utbildningsförvaltningen, denna gång representerad av Gunnar Wohlin. Representanter från föräldraföreningens styrelse var Åsa Lundborg och Pernilla Fernberger. Närvarande var även rektor Agneta Brandelius samt biträdande rektor Cecilia Grahn. Malin Johansson som var med vid ett tidigare möte jobbar endast internt och istället för henne kommer Gunnar att jobba med Bengt Nilsson som skall bistå med hjälp i lokalfrågor.

  Gunnar W spillde ingen tid utan inledde direkt mötet med att berätta om en utredning av skolan som gjorts under hösten. Han visade också upp arbetsmaterial med förslag om skolans framtida utformning. Vi fick snabbt klart för oss att den tidigare tilltänkta utbyggnaden som skulle ersätta alla småhusen inte var aktuell, utan det enda tänkbara är att bygga upp en helt ny skola från grunden.

  Något beslut i frågan om en ny skola har ännu ej fattats utan allt måste följa den politiska tågordningen. Gunnar Wohlin har dock sagt att detta är en viktig fråga som han kommer att jobba för, och vi från föräldraföreningen kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att påverka. Härnäst kommer Gunnar att begära en fördjupad utredning och när den är klar skriver han ett inriktningsärende och sedan en uppdragsbeskrivning. Efter detta blir det äntligen dags för politikerna att säga ja och detta kan bli aktuellt någon gång under våren.

  Några av de förutsättningar som man jobbar med nu för den nya skolan:

  • 4-parallellig skola (dvs fyra klasser per årskurs)
  • Förskoleklass och årskurs 1-6
  • Totalt ca 750 elever
  • Man bygger på höjden och det kan bli två våningar (ev med källare)
  • Skolgården är 22.000 kvm och fördelaktig att bygga på. Man behöver inte ändra i detaljplanen

  Vi fick även frågan om hur vi ställer oss till att lyfta in förskolan på Skogsnävegränd i skolbyggnaden. Principiellt ser vi inga hinder för detta om man kan lösa frågan om samarbete mellan två huvudmän. Det vi däremot sa är att om det försenar bygget av en ny skola är svaret nej.

  Utredningen hade sett fem problemområden gällande trafiken vid skolan, vilka vi från skolan och
  föräldraföreningen bara kunde instämma i:

  1. Bilisterna kör för fort, inte minst på Skattegårdsvägen. Ca 4.600 fordon per dygn passerar skolan på Skattegårdsvägen och ca 4.300 på Björnmossevägen.
  2. Trafiken på Skogsnävegränd är besvärlig.
  3. Det saknas gång- och cykelväg från Björnbodahallen till skolan (dvs såväl parkering som trafikerad gata måste passeras).
  4. Det finns skolbyggnader på båda sidor om Skogsnävegränd.
  5. Leveranser till matsalen och till förskolan vid vändplanen.

  Vad gäller tidplan för ombyggnaden har vi inga besked att ge idag. Den vaga tidplan som efter påtryckningar nämndes vid förra mötet var att den nya skolan kunde stå på plats ca tre år från nu, om allt flyter på utan överklaganden och liknande. Huruvida detta håller eller ej låter vi vara osagt men vi återkommer förstås i frågan så snart vi vet något.

  En så här stor omdaning av skolan kommer naturligtvis inte att kunna ske utan stor påverkan på skolans verksamhet. Vi pratade lite om lösningar för evakuering av barnen och vi sa att naturligtvis måste vi säga ja till evakuering (annars blir det ju ingen ny skola). Vi var mycket tydliga med att vi vill att man håller samman arbetslagen så att en hel årskurs flyttar tillsammans och kan fortsätta arbeta ihop. Beroende på vilken byggnadslösning man landar i kan det också finnas möjlighet att under byggtiden behålla vissa byggnader som då kan användas ungefär som idag.

  Gunnar Wohlin säger att det är utbildningsförvaltningens inriktning att ombyggnaden skall bli av. ”Det ser gynnsamt ut”. Så från föräldraföreningen vågar vi oss på att vara försiktigt hoppfulla.

  Ett nytt möte med utbildningsförvaltningen än inplanerat till den 18 mars 2013.

   

  Andra inlägg i ärendet:

  Möte med utbildningsförvaltningen maj 2012

  Klassombudsmöte maj 2012

  Published on december 17, 2012 · Filed under: Lokaler; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Möte med utbildningsförvaltningen 2012-12-11
 
false