Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll årsmöte 2012

  Protokoll för Björnbodaskolans föräldraförenings årsmöte 2012 09 19

  §1 Val för mötet av:

  Ordförande: Åsa Lundborg

  Sekreterare: Eva Taaler

  två protokolljusterare, tillika rösträknare Cina Westergren & Peter Ellvin

  §2 Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst

  Ja, enligt stadgar ska den vara ute senast tre veckor innan och denna presenterades på hemsidan i juni och delades ut till alla elever i samband med skolstarten för tre veckor sen

  §3 Fastställande av dagordning

  Dagordningen fastställdes

  §4 Presentation av

  Styrelsens verksamhetsberättelse

  Revisionsberättelse

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  Inkomna motioner

  Förslag från styrelsen

  Skolgårdsinspektion

  Önskas från skolan och rektor – vad är farligt och vad kan vi snygga till? – en arbetsgrupp föreslås arbeta med detta.

  Trygghetsvandring

  Schema, brevmall, lappmall m.m. finns på hemsidan. Glöm inte att dokumentera på loggen så att tävlingen kan avgöras. Den klass som har flest föräldrar som vandrar totalt (både fredag och lördag) får 2 000 kronor till klasskassan och 2:an får 500 kronor till klasskassan.

  Trafiksituationen

  Vad kan vi göra åt detta? En stor fråga att arbeta med under hösten – en arbetsgrupp som leds av Johan Crambert (FB) kommer att arbeta med detta.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Genomgång av årets budgetredovisning

  Förslag till budget presenterades – det nya är att även lågstadiet (F-3) ska få kulturpeng – beslut gällande föreslagen budget

  Medlemsavgiften beslutades vara som tidigare 110 kronor per familj – information och brev till alla föräldrar kommer att gå ut så snart styrelsen kan

   

  §8 Val av styrelse

  Åsa Lundborg, Katarina Stenqvist, Lisa Parviainen, Eva Gunnarsson, Pernilla Fernberger, Sara Wickert

  Styrelsen konstituerar sig efter mötet och presenterar rollerna på kommande klassombud och på hemsidan.

  §9 Val av

  en revisor Christina Thuvander

  en suppleant Ingen valdes

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  Ska vi ha valberedning? Nej blev svaret på frågan utan styrelsen fick i uppdrag att undersöka intresset under våren 2013 och sedan arbeta vidare med detta fram till årsmötet 2013.

   

  §11 Övriga frågor

  Skolans lokaler

  Inget nytt dock så är besked om beslut framskjutet pga. av sjukdom till januari 2013, en paviljong översyn genomförs just nu – en arbetsgrupp fortsätter arbeta med detta.

  Städning av skolan

  Fortsatt stora klagomål. Frågan tas upp med rektor vid nästa möte med henne och även med bitr. rektor Inga-Lill vid nästa klassombudsmöte.

  Höstens möten

  9/10, 7/11 & 6/12

  Mötena börjar 18.30 och slutar senast 20.00, de äger rum i lärarrummet

   

  §12 Mötet avslutas

   

  Published on november 5, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 2012
 
false