Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 9 okt 2012

  $1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning

  Dagordningen godkändes.

  $2 Skolans punkter – info från Inga-Lill Ankerhag

  Lokalfrågan är högst aktuell. 594 elever detta läsår. Nyinflyttade elever är det svårt att välkomna när det är fullt i skolan. Skolan ringer och söker andra alternativ för nyinflyttade inom radie på 2 km. Placeras dock på Björnbodaskolan om ingen annan lösning kan hittas.  Dessutom tillhör nybygget vid Johannelundstoppen Björnbodaskolan, vilket initialt inte var planerat.

  Översynen av skolans lokaler innefattar både Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan.

  Skolan tackar för utomhus-bordtennisborden som Föräldraföreningen köpt till skolgården. De är mycket populära.

  Angående fotograferingen är skolan mycket nöjda med Svenskt skolfoto. På mötet framkom vissa synpunkter på bildkvaliteten, men de flesta har inte fått bilderna ännu.

  Utvecklingssamtal är klara för terminen. Framöver kommer de ske i början av höstterminen samt jan-feb. För åk 3 och 6 kommer någon form av avslutningssamtal öven hållas i slutet av vårterminen. Dokumentation kommer läggas ut på skolweben inför kommande utvekclingssamtal. I vissa fall har det hänt att lärarnas arbetsmaterial har i blivit åtkomligt för vårdnadshavare, vilket ska rättas till.

  Det kommer bli flera Nationella prov för Åk 6. Förutom svenska, engelska och matematik ska även ett NO- och ett SO-ämne ingå.

  29 oktober kommer alla fritidshem vara stängda, inget jour-fritids kommer att finnas tillgängligt. All fritidspersonal ska på utbildning.

  Många långtidssjukskrivningar inom fritidsverksamheten. Frånvaron är sjukdomsrelaterad, ej arbetsrelaterad.

  Föräldraföreningen undrar om skolan är intresserad av att även F-3 kan bjudas på teater av Föräldraföreningen. Eleverna behöver i så fall åka in till stan. Skolan återkommer. 19-20 november är aktuella för åk 4-6.

  Angående trafiksituationen framförde föräldraföreningen att skolans buskar behöver klippas för att barnen inte ska behöva gå ut i vägen.

  Utflyktspeng: Har skolans peng minskat? Det finns inga öronmärkta pengar till längre utflykter. Skolans verksamhetspeng och fritidspeng kombineras av vissa arbetslag för att göra utflykter av längre karaktär, t ex Birka. I övrigt hänvisas till muséer i stan.

  $3 Föregående protokoll

  Finns inga protokoll att godkänna.

  $4 Kort info från mötet med rektorn

  Inget möte sedan sist.

  $5 Ekonomisk information

  Ekonomin inte överlämnad till nya kassören ännu.

  En fråga väcktes om Föräldraföreningen kan köpa duschdraperier till omklädningsrummens duschar. Frågan kommer att lyftas till Agneta Brandelius vid nästa möte.

  $6 Status i arbetsgrupperna

  Lokalgruppen

  • Åsa, Pernilla ansvariga från styrelsen.
  • Inväntar beslut om ombyggnad från utbildningsnämnden.
  • Inspektion av skolgården ska ske tillsammans med Cecilia Grahn,

   

  Björnbodaskolans kväll

  • Åsa, Katarina ansvariga från styrelsen.
  • Samtliga klassombud har uppgifter denna kväll.

  Trygghetsvandring

  • Sara ansvarig från sytrelsen.

  Skolkläder

  • Åsa ansvarig från styrelsen.

  Trafiksituationen

  • Bör bilda en arbetsgrupp angående trafiksituationen och diskutera även med förskolan som berörs av samma situation.

  $7 Övrigt

  • Formulering av klassombudens ansvar ska tas fram. Syftet att vara länk mellan övriga föräldrar och skolan ska specificeras.
  • Städning ska tas upp på nästa möte med Agneta.

  $8 Kommande möten

  7 november och 6 december

  $9 Mötet avslutas

  Ordförande avslutade mötet.

   

  Vid tangenterna: Eva Gunnarsson

   

  Närvarande:

  Anna Hansers, Jenny Wallqvist Papageorgadas, Malin Örth, Katarina Björkander, Kjell Mesch, Cecilia Spångare, Eva Taaler, Åsa Melinder, Anna-Lena Utterström, Pernilla Ekström, Annika Elfring, Åsa Lundborg, Eva Gunnarsson, Katarina Stenqvist, Pernilla Fernberger

  Published on oktober 9, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 9 okt 2012
 
false