Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll Klassombudsmöte 2012-03-18

  Närvarande: Föräldrar: Ulla Boman 1A, Eva Bergstrand 5C, Helena Ahnér 2A, Malin Bergdahl FB, Joel Fuzum 1A, Hanan Malki, Natlia Bernefors, Johan Galmin, Katarina Stenqvist, Daniel Isaksson, Åsa Lundborg, Eva Taaler, Pernilla Fernberger, Eva Gunnarsson   Skolan: Ulla Hedvall skyddsombud och syslöjdslärare och aktiv i lokalfrågan, Ingalill Ankerhag, biträdande rektor.

  § 1             Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Åsa öppnade mötet och agendan godkändes.
  § 2             Skolans punkter

  Ingalill:

  • Ny skolintendent är på plats sedan någon vecka. Hon heter  Lovisa Söderberg.
  • Åk 6 har påbörjat nationella prov. Samma upplägg som högstadiet med samma datum för alla landets skolor. Stora förändringar är genomförda, bl a ingår muntligt moment. Perioden är 12 mars-18 maj för åk 3.
  • Diagnostiska prov i matematik för eleverna pga att staden har uppvisat låga resultat.  Åk 2 och åk 5 ska göra dessa. 13 april är senaste datum för provet.
  • Utvecklingssamtal kommer genomföras under veckorna 13, 17 och 19. Något undantag kan ske.
  • Intensivt arbete med att placera 6-åringarna som börjar till hösten. Stadens platser räcker inte för antalet 6-åringar. Utbildningsförvaltningen har kallat till akutmöte med Hässelby-Vällingby pga detta.
  • Höstterminen 2012 börjar onsdagen den 22 augusti.
  • Hela juli är samtliga fritidshem stängda. Jourfritids kan ordnas.

  § 3             Föregående protokoll

  Godkändes.
  § 4             Kort info från möte med rektorn

  Diskussion om 6-åringarnas situation med många barn. Ingen annat informaton än det som framkom i Ingalills information ovan.
  § 5             Trygghetsvandring

  • Eva T kontrollerar vart västarna försvunnit.
  • Vandrarna får kaffe på Statoil.

  § 6             Status i arbetsgrupperna (respektive sammanhållande)

  Lokalfrågan

  • Kommunen har sagt att det inte kommer byggas något nytt så länge det finns fler antal platser än antal barn i stadsdelen. Om behovet finns är utbyggnad enda alternativet, nybyggnation kommer inte ske.
  • Ulla ska göra en anmälan till miljöinspektionen senast under nästa vecka.
  • Ingalill kontrollerar regler för brandskydd och ventilation, hur många personer får vistas i de olika lokalerna?
  • Extra ytor försvunna i och med att Bikupan revs. Det finns t ex ingen sidolokal för nationella proven, så proven genomförs i personalens arbetsrum.
  • Paven och Loftet har nu samma slutdatum, men SISAB tar efter 10 år inget ansvar för underhåll och nödvändig renovering.
  • Paviljong-utredningsgrupp har tillsats i kommunen för att utredning inom hela kommunen.

  Vad vill vi ha?

  • Samma totalyta som tidigare
  • Permanenta lokaler
  • Renoverade lokaler
  • Verksamhetsanpassade lokaler

  Skolkatalog-gruppen

  Ny upphandling av företag för skolfotografering ska göras för kommande två år. En genomgång har gjorts av tre olika företag. Kungsfoto föreslås få fortsatt förtroende.

  Björnbodaskolans kväll

  Arbetsgruppen träffas den 27 mars hos Åsa för att planera vidare. Intresserade kontaktar Åsa för info om adress.

  § 7             Information från FISS, bl.a. föreläsningar

  Se hemsidan.

   

  § 8             Övrigt/ övrig information från klassombuden

  • Föräldraföreningen brukar bidra med något till barnen. I år kommer bidraget bli två pingisbord för utomhusbruk samt sprayfärg för att måla upp innebandyplaner mm på skolgården.
  • Vi behöver återuppliva matgruppen igen pga klagomål å maten och dåligt bemötande av barnen i matsalen. En grupp tas fram vid nästa möte.

  § 9             Kommande möten

  • Extra möte den  21 mars kl 18.30 – 20.00 i personalrummet. Syftet med mötet är att samla information om lokalerna och dess brister inför styrelsens möte med kommunen angående lokalerna.
  • Mötet därefter är den 17 april kl 18.30 – 20.00 i personalrummet. Tyngdpukten på det mötet är Björnbodaskolans kväll.
  • Sista mötet för terminen är den 10 maj kl 18.30 – 20.00 i personalrummet.

  § 10           Mötet avslutas

   

  Published on mars 19, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll Klassombudsmöte 2012-03-18
 
false