Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll årsstämma 2011

   

  Björnbodaskolans föräldraförenings årsmöte 15 september 2011 som avslutades

  på klassombudsmötet 2011-10-20

  1

  a) Ordförande : Anders Rickert

  b) Sekreterare: Lisa Karlsson Parviainen

  c) Natalia Bernefors och Johan Galnin

  2. 20 oktober

  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst – det framkom att inbjudan till årsmöten ska ut 3 veckor innan och i år så gick inbjudan ut två veckor innan och vi kom överens om att det är tre veckor som gäller och detta ska ta i beaktande till kommande årsmöten.

  3.20 oktober

  Fastställande av dagordning – vi fastställde denna

  4

  a) Anders Rickert berättar om föregående års budget, Anders Rickert har agerat kassör men kan ej redovisa budgeten denna gång på grund av tekniskt fel vid bankkontakt.

   b) 20 oktober

  Revisorernas berättelse – oklart vem som var revisor och vi har inte fått någon berättelse men vi beslutade idag att bortse från detta och arbetar på en skärpning till kommande årsmöten.

  5. 20 oktober

  Ansvarsfrihet för styrelsen – vi beslutade idag att ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet

  6

  a)      beslut taget om att vi fortsätter med samma avgift som föregående läsår, 110 kr per familj

  b)      inga motioner

  c)      vikten av att trygghetsvandra var god se föräldraföreningens hemsida

  7

  Beslut taget om medlemsavgift 110 kr per familj samt att vi fortsätter med samma budget.

  8 Ny styrelse

  ordförande:

  Åsa Lundborg

  sekreterare:

  Lisa Karlsson Parviainen

  ordinarie ledamot:

  Eva Gunnarsson-huvudklassombud,

  Eva T- trygghetsvandringssamordnare

  kassör: Eva E

  Suppleanter:

  Pernilla Fernberger

  9

  a) val av ny revisor: Christina Thuvander

   b) 20 oktober

  Val av revisors suppleant – ingen utsedd – välkomna med intresseanmälan till styrelsen

   10.

  Val av ordförande och 2 ledamöter till valberedningen – vi beslutade att ändra förfarandet vid tillsättande av styrelsen och klassombud, förslaget är att vi tillsamman jobbar med detta i slutet av vårterminen så att detta är någorlunda klart till höstterminens början.

  11

  övriga frågor:

  Åsa och Eva informerar om förra rektorsmötet.

   Årsmötet är avslutat

  Justerat 2011 december

  Natalia Bernefors                                                                                  Johan Galnin

  Justerat orginaldokument finns i orgianldokument pärmen som styrelsen för föräldradföreningen ansvarar för.

   

   

  Published on januari 12, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2011
 
false