Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll klassombudsmöte 14 mars 2011

  Närvarande

  Klassombud: Mikael Pettersson (1A), Kent Modigh (4C), Ulla Boman (FA), Malin Westman (FB), Eva Egnell (5A), Helena Creutz Andersson (5B), Erik Holm (1M & 3M), Daniel Isaksson (1M), Marie Berling (FM & 2M), Robert Lif (5C) och Pernilla Fernberger (FC)

  Skolans representanter: Inga-Lill Ankerhag (biträdande rektor på Björnbodaskolan)

  Styrelsen: Åsa Lundborg (1C), Eva Taaler (6C), Eva Gunnarsson (1M), Helen Burman (6B) och Anders Richert (6A)

  § 1 Mötet öppnas

  Möte öppnas och Anders hälsar alla välkomna samt att vi godkänner dagordningen och som tidigare så börjar vi med skolans punkt.

  §2 Skolans punkt

  Inga-Lill informerar om:

  • Just nu så pågår det utvecklingssamtal veckor och som berör alla.
  • Nu vecka 10 är det läsvecka och man koncentrerar sig på läsning.
  • 6-års intagning pågår och den är lika svår i år som förra året trots att man återinfört syskonförturen, det är en mycket stor kull med barn som ska in i förskolan i staden. Skolan räknar med att kunna ta emot 87-88 barn till hösten 2011
  • Lärarlaget i årskurs 5 har tänkt att använde sig av förra årets nationell prov som test och en förberedelse för det nationellprovet som from i år ligger i årskurs 6.
  • Engelska skolan kommer starta upp till hösten 2011 i Hässelbystrand, de kommer ha årskurser från 4 – 9. Detta kan komma att påverka antalet 6:or som blir kvar på Björnbodaskolan.
  • Samarbete med högstadier skola saknas, vi diskuterade bl.a. att omorganisationen på Vinstagårdsskolan gav den skolan dåligt rykte. Konkurrensen om barnen gör det svårare att samarbeta, Vinstagårdsskolan tar ju emot elever from årskurs 6.
  • Nyttjarmöte med SISAB onsdagen den 16/3 angående lokaler och upprustning.
  • Inga-Lill återkommer med mer info till föräldrarna till barnen på Bikupan och lärare senare.
  • Man ska anställa tre nya biträdande skolchefer så vi får se vem som blir ansvarig för Björnbodaskolan.
  • Diskussion kring vem som ska ta över ansvaret för skolpoliserna då Åke Aronsson går i pension till hösten – frågan kommer diskuteras i lärarlaget och Inga–Lill återkommer angående detta.
  • Förläsningen som handlar om data vett ”Private Property” kommer att äga rum den 24 mars klockan 18.30 i matsalen på Björnboda. Inbjudan till de berörda i årskurs 4-6 kommer att gå ut de närmsta dagarna.
  • Klassombudens frågor till Inga-Lill, det diskuterades om lunchen och mellanmålet som en del uppfattar som lite till sort och mängd. Inga-Lill tar frågan vidare. Fråga angående utflykt till Birka för årskurs 4 diskuterades då det blivit dyrare och alldeles för trångt- skolans lärare kommer i stället göra något Vikinga tema i närområdet för årskurs 4.
  • En kartläggning i årskurs 5 kommer att göras om man har tänkt gå kvar på skolan eller byte redan i årskurs 6. Det brukar ”försvinna” ca 10 elever per år och detta kan ge organisatoriska förändringar.
  • Frågan om stökigt på rasterna framförallt i årskurs 4 diskuterades, man har planer på att ta hjälp från fritidspersonal – en förstärkning behövs och man kommer att arbeta med detta utvecklingsområde. Även en fråga om eventuell uppfräschning av skolan talade vi.

  §3 Föregående protokoll

  Inga frågor.

  §4 Kort information från möte med rektor Agneta Brandelius

  Styrelsen har inte haft något möte med Agneta, nästa möte är den 30/3.

  §5 Trygghetsvandring

  Svagt intresse för detta i klasserna. Samtal med fältassisten Bo Arkelsten resulterade i en del information om vad som hänt i området.

  Alkohol är billig och lätt att få tag i, ett test har gjorts och langningen från bilar tar ca 30 minuter. Ungarna har idag pengar och mobiler och kan lätt komma i kontakt med någon langare som gladeligen säljer till dem – senast i veckan stod det att man kunde köpa en 75:a för 60 kronor i en tobaksaffär i närorådet.

  Vintern har varit kall och det har varit mycket snö så det har varit relativt lugnt i området – det har varit en del ungar på Björnbodaskolans tak och druckit alkohol samt suttit på altanen vid 5:an, det har varit resonabla ungar och det har inte blivit några bråk, men som sagt det har varit kallt och mycket snö vilket har gjort att ungarna stannat inne men nu när våren är på väg så ökar utevistelsen bland ungarna i området och med detta bör även våra insats angående trygghetsvandring öka.

  Åsa Lundborg kommer att ta kontakt med Bo Arkelsten inför varje klassombudsmöte för att få en uppdatering angående aktiviteterna i närområdet.

  §6 Information från arbetsgrupperna

  Matgruppen, som Nadja är sammankallande för söker fler intresserade som vill vara med att utveckla detta område.

  Björnbodaskolanskväll, denna grupp består av Katarina Stenqvist, Therese Lundkvist och Helen Burman – denna grupp har alla planer klara och meddelar så fort de har något mer att tillägga.

  Lokalruppen, består av Åsa Lundborg (sammankallande), Pernilla Fernberger och Eva Egnell – denna grupp finns kvar och finns med som resurs inför Bikupans flytt.

  §7 Information från FISS

  Föreläsning angående skolmaten går av stapeln den 17 mars mellan 19.00–20.30 i Farsta på Kvickentorpsskolan (Kvickengränd 9). Sök gärna information på hemsidan om kommande föreläsningar.

  §8 Övriga frågor

  Pernilla Fernberger fortsätter sitt arbete med hemsidan. Styrelsen kommer att arbeta med att göra en punktlista av den information som Robert Lif (5C) sammanställt angående tips och råd inför klassresa. Det framkom önskemål om att ledningen för skolan skulle kunna samarbete något bättre.

  §9 Kommande möte

  14 april klockan 18.30

  §10 Mötet avslutas

  Published on mars 15, 2011 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 14 mars 2011
 
false