Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från Björnbodaskolans klassombudsmöte 17 februari 2011

  Närvarande

  Klassombud: Therese Lundqvist (4B),  Annalena Olsson (4A), Robert Lif (5C), Katarina Stenqvist (2A),  Annika Sellerstrand (FC), Pernilla Fernberger (FC), Satu Harnesk (FB, 1B), Ulla Boman (FA), Fati Azimi (1C), Maria Nordström (1B, 5A), Nadia Benhajji Ryttar (1A)

  Styrelsen: Anders Richert (6:1), Helen Burman (6:2), Marika Norell (6:1), Eva Gunnarsson (1M)

  Skolans representanter: Inga-Lill Ankerhag, Kicki Wiik.

  1)                   Mötet öppnades

  Anders hälsade alla välkomna.

   

  2)                   Skolans punkter

  Inga-Lill hälsade att ”Alla-hjärtan godiset” som föräldraföreningen bjöd alla elever på är mycket uppskattat.

   

  Skolan har bokat föreläsning via Rädda barnen ”Private Property- Rädda barnens långsiktiga initiativ mot nätmobbingen”.  Föreläsningen är för åk 4-6 elever och dess föräldrar och pedagoger. Datumet är satt torsdag 24 mars (inget klockslag ännu) och både Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan blir inbjudna.

  Pedagogerna på skolan kommer att få en verktygslåda att arbeta vidare med.

   

  Hemsidan: Utbildningsförvaltningen har beslutat att alla skolor i Stockholms stad ska ha samma ram på sina hemsidor. En referensgrupp har bildats på förvaltningen för att ta fram detta.

   

  Björnbodaskolans kväll: Beslut är taget att den kommer att inträffa den 25/5 i år.

   

  Lokalerna: Mitt i västerort har varit i kontakt med skolan angående utgående bygglov på olika lokaler i skolan. Ev kommer en artikel om detta nästa vecka.

   

  Brukarundersökning: Blankett för åk 2 och 5 har gått ut till eleverna. Resultaten kommer under våren. Ett klassombud meddelade att även F-klasserna har fått blanketter angående skolundervisningen. Det var ingenting som skolan hade blivit informerad om.

   

  Ansökan till skolan: Den 15/2 gick ansökningstiden ut för sökande till F-klasserna. Lite för tidigt hur utfallet ser ut med sökande. Syskonförturen återtagen. F-klassernas storlek kommer ej att påverkas av  rivningen av Bikupan meddelade Inga-Lill efter fråga från klassombud.

   

  Utbildningsförvaltningen ska anställa tre biträdande grundskolechefer att börja arbeta innan skolstart till hösten. Fram till dess ansvarar Christer Oja för Hässelby/Vällingby.

   

  Bikupan: Föräldrar önskar mer information. Inga-Lill ska ansvara för informationen till föräldrarna. På skolan har man startat en evakueringsgrupp som ska planera hela flytten. Alla sexor kommer att gå i klassrummen efter varandra så att tvåorna kan gå ihop. Alla lärarna ser positivt på detta att man möjliggör för eleverna att gå kvar på skolan. Skolan hoppas på nybyggnation så småningom. De vill ha draghjälp från oss i FF när svaret kommer beroende på vad de har beslutat.Vid en ombyggnation vet man inte om eleverna ska evakueras. FF vill ha bekräftelse från utbildningsförvaltningen att alla får gå kvar även kommande år.

   

  Rektorerna i Hässelby/Vällingby har fått mandat från Christer Oja att besluta om man vill ha kvar 6:orna.

  Man kan se ett ”hot” från bl.a Engelska skolan där man tar in elever från åk 4.

   

  Frågor från klassombud till skolan:

  Hur fungerar idrottstimmarna ute en vinter som denna?

  De har inte hört att det ska vara ett problem. Man har haft utegympa i 7-8 år och det har fungerat bra.

   

  Varför endast 1 skridskodag?

  Björnideparken spolas inte längre och för att ta sig till Spånga krävs det hjälp med busstransport (stöd från SL) och det krävs mer resurser från skolan för att åka med barnen samt ”vakta vid skridskoåkningen”. Genom att samla allt under en vecka så blir det effektivt även om det kräver mycket resurser.

   

  Matportionerna har blivit mindre. Vad har hänt?

  Lärarna upplever det inte så, men de ska kolla upp det.

   

  Varför blev inte föräldrarna inbjudna till julspelet?

  Musikläraren var sjukskriven så de gjorde en minivariant detta år.

   

  3)                   Föregående protokoll

  Inga frågor.

   

  4)                   Rektorsmöte

  Agneta informerade bl.a om It-satsningen på skolan, hemsidan och lokalfrågan. Läs vidare i rektorns brev till föräldrarna på http://www.bjornbodaskolan.stockholm.se/pdf/brev_fran_rektor_v8.pdf

   

  5)                   Trygghetsvandring

  Dåligt med uppdateringar i loggboken. Vet ej hur många som promenerat sedan årsskiftet.

   

  6)                   Arbetsgrupperna

  Matgruppen: Frågan kom upp om den behövs. Nadja meddelade att hon kan ta tag i detta igen. Hon ska kontakta de tidigare deltagarna och höra om intresse finns att tex ta upp med skolan om man kan ordna med frukost till eleverna.

   

  Björnbodaskolanskväll: All info om kvällen kommer att uppdateras på hemsidan och samma schema som förra året kommer troligtvis att gälla.

   

  7)                   Info från FISS.

  De undrar hur många medlemmar vi har och hur vi arbetar i föreningen. De har varit i kontakt med Anders. FF betalar 200:-/år till FISS.

   

  8)                   Övriga frågor:

   

  Angående styrelsen 2011/12

  Vi är tre i styrelsen som har våra yngsta barn i sexan och lämnar våra uppdrag när de slutar skolan. Vi tycker det är bra om man redan under våren vet vilka som kan tänka sig att ta över ordförandeklubban, kassörsrollen och webbansvaret.

  Pernilla Fernberger anmälde sitt intresse att ta över hemsidan om hon får göra en helt ny. Hon ska ta fram en användarvänlig mall.

   

  Skoltröjorna:

  Nadja informerade att provningen av kläderna var på måndag den 14/2 och det kom ganska många intresserade. Man kan beställa tröjor fram till den 28/2.

  En fråga kom upp man själv som skola eller föräldraförening kan ta fram skoltröjor och sälja. Det konstaterades att för detta krävs ett stort engagemang och mycket tid.

   

  Valberedningen:

  Vi lovade att ta fram valberedningens ordförande. Det är Lina isaksson.

   

  9)                   Nästa möte: 14/3 klockan 18.30

   

  Vid protokollet/

  Helen Burman

  Published on februari 18, 2011 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från Björnbodaskolans klassombudsmöte 17 februari 2011
 
false