Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från årsmöte 2009-11-26

  Protokoll från Björnbodaskolans Föräldraförenings Årsmöte 2009-11-26

  Ordförande Nicole Kuzmanovic hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

  Till ordförande för mötet valdes Nicole Kuzmanovic.

  Till sekreterare för mötet valdes Helena Eshammar

  Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Åsa Bergström och Anna Hallström

   

  Mötet förklarades behörigen utlyst.

   

  Dagordningen fastställdes.

   

  Ordförande informerade om att verksamhetsberättelsen skickats ut per mail till tidigare klassombud, då föräldrarföreningen inte hunnit få en ny lista på klassombud från skolan.

  Revisorns berättelse delades ut och godkändes.

   

  Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

   

  Christina Thuvander presenterade styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår samt medlemsavgift.

  Beslut togs att föra vidare till nästa styrelsemöte/klassombudsmöte vad ”kulturpengen” ska gå till. Helen Burman har tagit fram lite förslag samt ska en kontroll med skolan göras för att höra om de har några specifika önskemål.

   

  Inga övriga förslag från styrelsen fanns att behandla..

   

  Inga inlämnade motioner fanns att behandla.

   

  Budgeten för nästkommande år fastställdes och medlemsavgiften bestämdes till 110,- per familj och läsår.

   

   

  Val av styrelse:

   

  Anders Richert utsågs till Ordförande på 1 år.

  Åsa Bergström utsågs till ledamot på 2 år.

  Lisa Karlsson Parviainen utsågs till ledamot på 2 år.

  Helen Burman kvarstår som ledamot 1 år.

  Eva Taaler utsågs till suppleant för 2 år.

  Nicole Kuzmanovic utsågs till suppleant för 2 år.

   

  Val av revisor:

  Christina Thuvander utsågs till revisor på 2 år.

  Anna Lena Olsson utsågs till revisorssuppleant på 2 år.

   

  Valberedning:

  Göran Bernefors utsågs till valberedningens sammankallande på 1 år.

  Helena Eshammar utsågs till ledamot i valberedningen på 1 år.

   

  Övriga frågor:

   

  Göran Bernefors, medlem i Vinsta Villaägareförening vill samarbeta med Björnbodaskolans och Sörgårdsskolans föräldraföreningar angående byggnationen av förbifart Stockholm.

  Göran presenterade sitt förslag gällande trafikplatser och förbifarten. Göran kommer att göra en skrivelse som han önskar att styrelsen tittar vidare på.

   

   

  Mötet avslutades.

   

   

   

   

  Helena Eshammar

  Sekreterare

   

   

   

  Justeras

   

   

   

  Åsa Bergström                                                               Anna Hallström

   

   

   

   

   

   

  Published on december 10, 2009 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2009-11-26
 
false