Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från årsmöte 2008-10-22

  Protokoll från Björnbodaskolans Föräldraförenings Årsmöte 2008-10-22

  Ordförande Susanne Frejd hälsade alla välkomna och utsågs till mötets ordförande.

   

  Fredrik Forell utsågs till mötets sekreterare.

   

  Till justeringsmän utsågs Nicole Kusmanovic samt Helena Eshammar

   

  Mötet förklarades behörigen utlyst

   

  Dagordningen fastställdes

   

  Ordföranden redogör för föreningens verksamhetsberättelse.

   

  Då revisionsberättelsen ännu ej är klar ajourneras punkten till nästa möte 2009-11-04 samt  följaktligen även punkten att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

   

  Budgeten för näst verksamhetsår presenteras och fastställes

   

  Val av styrelse:

   

  -Nicole Kusmanovic utses till ordförande

  -Christina Thuvander utses till vice ordförande

  -Helena Eshammar utses till sekreterare

  -Fredrik Forell utses till kassör

  -Helene Burman utses till ny ledamot

  Val av suppleant ajournerad till nästa möte 2009-11-04

  Jonas Lindberg utses till valberedningens ordförande

   

  Övrigt:

   

  Göran Bernefors, medlem i Vinsta Villaägareförening vill samarbeta med Björnbodaskolans och Sörgårdsskolans föräldraföreningar angående byggnationen av förbifart Stockholm. Föreningen kollar med skolan om en barnkonsekvens analys är gjord

   

  Avgående styrelseordförande Susanne Frejd avtackades

   

  Mötet avslutades.

   

   

  Fredrik Forell

  Sekreterare

   

   

   

  Justeras

   

   

   

  Nicole Kusmanovic                              Helena Eshammar

   

   

   

  Published on november 10, 2008 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2008-10-22
 
false