Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från årsmöte 2007-02-15

   

  PROTOKOLL

  Möte

  Årsmöte Björnbodaskolans föräldraförening

  Datum och tid

  2007-02-15, kl. 19:00

  Plats

  Matsalen Björnbodaskolan

  Närvarande

  Bilagor

  Balans- och resultaträkning 2006

  Förslag till budgeten 2007

  Styrelsen 2006:

  Ernst Donlemar (3:A:B:C)

  Susanne Frejd (5:3)

  Nicole Kuzmanovic (3B)

  Viveka Pellissier (1, 3B)

  Abdelsalam Mahdy (6B)

  Åsa H Caesar (6B:1)

  Lina Isaksson (1:M)

  Fredrik Holmgren (3A, 6B:2)

  Farhad Abedin (5:3)

  Klassföräldrar:

  Maria Roslund (FB)

  Charlotte Johnzon (5:3)

  Nurten Ûnsal (3)

  Eva Taaler (FA, 2)

  Jessica Ritzer (FB,2)

  Mahyar Saberian (FC)

  Christina Thuvander (Loftet, 4A)

  Lena Luning (4C)

  Tom Abrahamsson (1)

  Anmält förhinder:

  Joakim Regeheim (revisor t.om 2006)

   

   

  Nr Ärende Anteckningar Beslut Bilaga nr
  1 Val för mötet

   

  a)       Ordförande

  b)       Sekreterare

  c)       två protokolljusterare, tillika rösträknare

  a)       ED

  b)       NK

  c)       FH+ FA

   
  2 Utlysning av

  årsmötet

  Har mötet blivit utlyst enligt stadga, tre veckor före JA  
  3 Fastställande av

  dagordning

  Ändringar eller avvikelser i dagordningen: 6 b + 6c+ 8b+ 9d stryks.

  8 a ändrat till en ord. ledamot.

  9 c ändras till två ledamöter

  9 e två suppleanter för två år

  samt en suppleant för ett år

   
  4 Föredragande

  av

  a)       har styrelsens verksamhetsberättelse skickats ut i tid

  b)       det balanserade överskottet för år 2006, styrelsens förslag är att överskottet balanseras i ny räkning för 2007.

  a)       JA

  b)       14 921 SEK

   
  5 Ansvarsfrihet för

  Styrelsen

  (revisorn har

  godkänt

  räkenskaperna)

  Mötets mening att gå till beslut och bevilja ansvarsfrihet genom att godkänna styrelsens och revisorns berättelser. JA  
  6 Behandling av

  förslag

  a)       budget och medlemsavgiften

  b)       struken- inga inlämnade motioner

  c)       struken

  a)       110 kr/ familj per läsår

   

   
  7 Fastställande av

  Medlemsavgift

  och budgeten

  Kan mötet anta den föreslagna budgeten för 2007, se bilaga, samt den föreslagna medlemsavgiften på 110kr per familj Budget: Justering med tillägg på 5000kr för soffrummet.

  Medlemsavgift: JA

   
  8 Val av

  föräldrarepr. till

  skolans

  förvaltningsråd

  Det ska finnas två ordinarie ledamöter och en suppleant i förvaltningsrådet. Vi behöver därför välja in en ordinarie ledamot i detta arbete. Nicole Kuzmanovic väljs in och

  Suzanne Fröjd (ord) och Fredrik

  Forell (suppleant) kvarstår.

   
  9 Val av styrelse a)       Val av ordförande

  b)       Val av ordinarie huvudklassombud på 1 år

  c)       Nyinvalda ledamöter på 2 år

  d)       Struken

  e)       Nyinvalda suppelanter på 2 år respektive 1 år

  a)       Ernst Donlemar invald på 1 år.

  b)       Vasso Karassava invald på 1 år, Lina kvarstår i 1 år till.

  c)       Fredrik, invald som sekreterare på 2 år och Viveka invald som kassör på 2 år. Susanne Frejd omvald på 2 år. Vi har därmed fem invalda ord. ledamöter istället för fyra. Se styrelsen inlägg punkt 12.

  d)       Struken

  e)       Farhad Abedin invald på 2 år. Åsa Ceasar invald på 2 år. Charlotte Johnzon invald på 1 år.

   

   

   
  10 Val av revisor Nyval av två revisor och en suppleant. Då tidigare revisor Joakim Regeheim har fullföljt och avslutat sitt uppdrag. Inkommet förslag från valberedningen, Per Eshammar. Godkänt.

  Per Eshammar revisor invald på

  2 år.

   
  11 Val av

  valberedning

  Behövs två till valberedningen. Endast ett namn föreslaget, Fredrik Holmgren. Godkänt.

  Om någon förälder har ett

  intresse för ett styrelseuppdrag

  som valberedare, kontakta

  Fredrik Holmgren.

   
  12 Övriga punkter §         Styrelsen anser att stadgan behöver ses över och revideras. Förslag på beslut på revidering är nästa årsmöte, dvs. bokslut för 2007. Styrelsen anser att stadgan inte är up to date, för snäv och begränsad.

  §         Skoltröjor finns preliminärt att beställa som styckvara via internet runt sportlovet.

  §         ABC web shop ska vara igång under sportlovet.

  §         Styrelsen behöver jobba mer med att visa föräldrar och barn på aktiviteter och åtgärder som görs. Det för att få fler engagerade i arbetet samt att få in ökat antal medlemsavgifter som sjunkit de senaste åren.

     
  13 Nästa möte 27 mars, lärarnas fikarum

  kl.18:00 (för styrelsen),

  kl.19:00  (för klassombuden)

     

   

  Ordförande Antecknat av Justerat av
  Ernst Donlemar Nicole Kuzmanovic Fredrik Holmgren

  Farhad Abedin

   

  Published on mars 10, 2007 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2007-02-15
 
false