Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande: Biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm samt sju föräldrar.
  Ordförande: Christina Rudhe
  Sekreterare: Åsa Westling

  Återkoppling på punkter som togs upp vid förra mötet

  • Engångsförpackningar av smör i matsalen ses över. Rektor Tobias återkommer.
  • Björnbodaskolan kommer träffar Vinstaskolan för överlämning inför årskurs 4.
  • Möte för föräldrar till blivande förskoleklass sker 27/5, skolbesök sker 28/5.
  • Skolan har följt upp angående mottagandet på morgonomsorgen för förskoleklass. Oklart om det har blivit förändring. Fortsatt vanligt att pedagog sitter vid datorn.
  • Skolan har kontinuerlig uppföljning med personalen kring den fria leken och raster. Personalen går kurser bland annat inom lågaffektivt bemötande. Under skoldagen pågår styrda rastaktiviteter som både är valbara och icke valbara.

  Information från skolan

  • Organisationen inför hösten ses över. Från och med höstterminen kommer arbetslagen ha morgonmöte på torsdagar kl.7:50-8:50. Morgonomsorg sker som vanligt till 7:50, från 7:50 kommer alla elever vistas utomhus med aktiviteter. Klockan 9:00 börjar skoldagen. Morgonmötena införs för att gynna eleverna, då fritidspersonal och skolpersonal får gemensam planeringstid. Det blir ett bättre samarbete och ger ett mer helhetsperspektiv på elevernas skoldag. Ordinarie personal kommer ta emot eleverna ute på skolgården enligt ett rullande schema. Modersmålsundervisning kommer i största möjligaste mån läggas mellan kl.8-9 på torsdagar.
  • Personal: Bertil Trä- och metallslöjdslärare går i pension, ny personal har rekryterats. Lotta F-3-lärare går i pension, rekrytering pågår till FA inför årskurs 1. Rekrytering pågår även gällande fritidspedagog. Stommen i arbetslagen kommer finnas kvar, men viss personal kommer få byta arbetslag för att sprida kompetensen och få till fungerande arbetslag.
  • Lokaler: Blivande förskoleklasser kommer vistas på Solen (två klasser) och på Orion (en klass). Årskurs 3 blir kvar på övre plan i paviljongen, Årskurserna 1-2 kommer vara på nedre plan i paviljongen.
  • Björnbodaskolans kväll: Schema för kvällen håller på att sättas ihop. Kommer pågå kl.17-19. Nytt för i år är att musiksalen kommer stå öppen så att elever kan prova på. Andra aktiviteter som kommer finnas under kvällen är bland annat: Prova-på-slöjd, karaoke, problemlösningar och loppis. Eleverna har möjlighet att i klassvis sjunga på scenen. Föräldraföreningen håller i fiket i matsalen. Det finns fortfarande platser kvar för att hjälpa till i fiket under kvällen. De som har möjlighet att baka till kvällen kan lämna in sina bakverk onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 samt mellan kl.16-17 vid matsalen. OBS alla bakverk ska vara utan Nötter och Mandlar. Ingredienslista ska medföras med bakverken.

  Frågor från föräldrarna

  • Finns det planer på att riva B-huset (gamla skolbyggnaden med gympasalen) under sommaren? Svar: Nej, det finns ingen plan på att riva B-huset.
  • Skolpersonal slänger fimpar på marken vid fritidshuset/musikhuset, när de står där bakom och röker. Önskemål från föräldrarna är att slänga dessa fimpar i papperskorg/askkopp.
  • Fortsatt önskemål om att fritidspersonalen har på sig de gula västarna (vid lämning(hämtning) så att det blir tryggare för eleverna och lättare för de som ska hämta barnen att se vilka som arbetar på skolan.
  • Hur ser tidsplaneringen ut för skolavslutningen? Svar: Det är inte spikat än, planering pågår gällande de personal som ska delta på både Sörgårdsskolan och Björnbodaskolan så att schemana går ihop. Avslutningen kommer ske på förmiddagen, troligen start runt kl.10. Vidare information kommer inom kort.
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-05-13
 • Imorgon måndag 13 maj är det möte med skolledningen i personalrummet, andra våningen i paviljongen.
  Vi behöver förstärkning till nästa termin, kom gärna och se vad ett deltagande innebär.

  Varmt välkomna önskar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Påminnelse- möte imorgon 18:00
 • Varmt välkomna på möte med skolledningen.

  Inför nästa termin behöver vi förstärkning. Kom gärna på detta möte för att se vad det innebär. Det är en bra möjlighet att få information direkt från skolan samt att vi föräldrar kan framföra våra frågor och åsikter direkt till rektorerna.


  Vi ser fram emot att träffa er!

  Kommentarer inaktiverade för Möte med skolledningen 13 maj 18:00
 • Föräldraföreningen tar hand om fikaförsäljningen under kvällen. Den kommer att vara öppen mellan 17-19. Vi behöver hjälp från er föräldrar med att stå i fiket. Det gäller i halvtimmespass från 16:30:
  16:30-17:00
  17:00-17:30
  osv fram till 19:30
  Vi kommer också behöva hjälp med bakning inför kvällen, mer information kommer.
  Stort tack på förhand för att ni ställer upp!

  Kommentarer inaktiverade för Björnbodaskolans kväll 22 maj – hjälp behövs
 • Närvarande vid mötet var:
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson
  Samt 12 föräldrar inklusive föräldraföreningen

  Återkoppling på punkter som togs upp på förra möte:
  – Utomstående, äldre ungdomar hänger på skolgården under skoltid- Polis har varit kontaktad flera gånger.
  – Föräldrar önskar information om planerad ledighet bland personal, vilka vikarier kommer. Skolan försöker förbättra detta.
  – Elever som går ut trean: Ingen överlämningsrutin var satt vid detta möte i april. Skolan arbetar för att göra en så bra överlämning till ny skola som möjligt för att det ska bli tryggt och stabilt.

  Information från skolledning
  – Förslag runt lokalerna inför nästa termin har presenterats för personal, information till vårdnadshavare kommer under våren.
  – Det finns vakanser för fritidshemmen och lärare F – 3.

  Frågor från föräldrar och föräldraförening

  -Föräldrar 1C och 1D rapporterar att det hänt saker kapprummet, kläder har blivit förstörda och försvunnit. Föräldrar upplever pedagoger som uppgivna. Skolan tar till sig detta och tar det vidare.
  – F-skoleklass, föräldrar rapporterar att det varit mindre bra bemötande på morgonomsorg. Christina följer upp detta.
  – De föräldrar som var på Polisens informationskväll om Grooming meddelar att det var uppskattat och bra!
  – Trafiksituation utanför skolan är hemsk. Även på lilla gatan ner till vändplan. Kan fartgupp hjälpa? Skolan uppmanar alla att anmäla att vi önskar åtgärder då hastigheten nu är för hög utanför skolan. Ju fler som anmäler desto bättre!
  https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet/Trygga-och-sakra-skolvagar/

  • Planering inför Björnbodaskolanskväll pågår – se separat information.
  • Nästa möte är måndagen den 13 maj klockan 18:00 i personalrummet andra våningen. Välkomna!



  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-04-11
 • Vi hälsar alla intresserade föräldrar välkomna till vårt möte med skolledningen den 11 april. Här finns tillfälle att ställa frågor och få information direkt från vår skolledning.
  Många klasser är helt utan representant, inget särskilt behövs, bara att dyka upp.

  Har du frågor du vill ta upp kan du skicka dem till ordförande Nicole, eller direkt till rektor Tobias. (Du kan förstås ställa dina frågor direkt på mötet, men då kanske du får vänta på svaret.)
   nicole.medin@bjornbodaff.se

  VAR: Personalrummet på andra våningen
  NÄR: 11 april kl 18:00

  Varmt välkomna hälsar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Ta chansen att träffa skolledningen imorgon 11 april
 • Missa inte chansen att lära dig mer om barnens användande av internet.
  VAR: Björnbodaskolans matsal
  NÄR: Torsdag 4 april kl 18:00

  Närpolisen tillsammans med skolan informerar vårdnadshavare från Björnboda- och Sörgårdsskolan angående barns användande av nätet och risker.
  – Vad är Grooming?
  – Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
  – Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
  – Vad ska man göra ifall man misstänker att ens barn har utsatts för Grooming?

  Välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Torsdag 4 april – information från polisen
 • Elevers användande av nätet och risker.

  Närpolisen tillsammans med skolan informerar vårdnadshavare från Björnboda- och Sörgårdsskolan angående barns användande av nätet och risker.
  – Vad är Grooming?
  – Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
  – Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
  – Vad ska man göra ifall man misstänker att ens barn har utsatts för Grooming?

  VAR
  Björnbodaskolans matsal
  NÄR
  Torsdagen den 4 april 18:00

  Välkomna önskar skolledningen och Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Inbjudan! Informationskväll i samarbete mellan polis och skola.
 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Åsa Westling

  Samt tre representanter från föräldraföreningen och sex föräldrar/klassrepresentanter

  Information från skolledning

  • Lägesbeskrivning av skolan: Det var fullt upp med aktiviteter och utflykter på sportlovet. I matsalen är det lugnt vid de olika årskursernas måltider.
  • En förälder har ordnat med att bjuda in polisen till skolan för en informationskväll angående barns användande av nätet och risker med det. Informationsträffen är torsdagen den 4 april kl.18:00 i matsalen. Alla föräldrar är välkomna!

  https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/grooming/

  • Vad är Grooming?
   • Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
   • Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
   • Vad ska man göra om man misstänker att ens barn har utsatts för grooming?
  • Björnbodskolans kväll kommer att hållas onsdagen den 22 maj.

  Arbetsgrupp för Björnbodaskolans kväll utses på dagens möte. Det kommer behövas fler föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till inför och under Björnbodaskolans kväll. Mer information kommer.

  Frågor från föräldraföreningen och föräldrar

  • Fråga från förskoleklass: Då det har varit mycket vikarier under början på året, vore det önskvärt att få information i förväg inför ordinarie personals planerade ledigheter. Ledningsgruppen tar det med sig.
  • Fråga från årskurs 1: Elever utnyttjar att de kan säga att de har ont i magen/huvudet för att få vara inne på raster eller bli hemskickade. Tips till lärare att säga till dessa elever att de mår bättre om de får komma ut i friska luften.
  • Kommentar från årskurs 2: Det har skett en positiv utveckling av fritids. Det är nu mer styrda aktiviteter och det finns tillgång till lugnt rum.
  •  Kommentarer från årskurs 3: Bra uppdelning och bra aktiviteter på fritids. Det var bra att skolan valde att ta in alla barn i samband med rånet vid Hässelbygård häromveckan. Dock var ett barn kvar ute.
  • Fråga om skolans syn på den tilltänkta skolbyggnaden, Tobias tyckte att det såg okej ut.
  • Synpunkter på engångsförpackningarna med smör i matsalen, önskas stora paket för miljöns och ekonomins skull. Elever har även påpekat att ett paket per barn är för lite, räcker knappt till en smörgås. Tobias ser över möjlighet att byta engångsförpackningarna till stora smörpaket, diskuterar med köket.
  • Halkbekämpningen upplevs undermålig, SISAB sköter sandningen och vaktmästaren stöd-sandar. Skolan ligger på för att det ska bli bättre.
  • Fundering om  vem som blir klasslärare i blivande åk1, Orion. Tobias berättar att skolan arbetar just nu med tjänsteplaneringen samt med lokalplacering. Oklart vilka som kommer få vara kvar och vilka som får byta klassrum till hösten. Planen är att hålla respektive årskurs i lokaler i anslutning till varandra.
  • Fråga om överlämning och besök inför åk4 samt blivande f-klass. Titti tar kontakt med Vinsta västra och återkommer med datum om detta.
  • Alla upplever att det är lugnt och bra verksamhet, både i skolan och på fritidshemmen.
  • Information om att ungdomar/unga vuxna hänger vid Orion på em/kvällar. På sportlovet hängde de på trappen till Orion även under skoltid.

  Nästa möte: Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00, vi önskar att fler närvarar vid mötena och att ni kommer in med förslag på ämnen att diskutera. Tack på förhand!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-03-06
 • Imorgon onsdag är det möte med skolledningen i personalrummet, andra våningen i paviljongen.
  Vi behöver förstärkning till nästa termin, kom gärna och se vad ett deltagande innebär.
  Det är 18:00 som är den korrekta tiden, bortse från annan tid.
  Varmt välkomna önskar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Kom ihåg – möte imorgon kl 18:00
 
false