Nästa möte

Onsdag 9 oktober 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 233 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande vid mötet var:
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson
  Samt 12 föräldrar inklusive föräldraföreningen

  Återkoppling på punkter som togs upp på förra möte:
  – Utomstående, äldre ungdomar hänger på skolgården under skoltid- Polis har varit kontaktad flera gånger.
  – Föräldrar önskar information om planerad ledighet bland personal, vilka vikarier kommer. Skolan försöker förbättra detta.
  – Elever som går ut trean: Ingen överlämningsrutin var satt vid detta möte i april. Skolan arbetar för att göra en så bra överlämning till ny skola som möjligt för att det ska bli tryggt och stabilt.

  Information från skolledning
  – Förslag runt lokalerna inför nästa termin har presenterats för personal, information till vårdnadshavare kommer under våren.
  – Det finns vakanser för fritidshemmen och lärare F – 3.

  Frågor från föräldrar och föräldraförening

  -Föräldrar 1C och 1D rapporterar att det hänt saker kapprummet, kläder har blivit förstörda och försvunnit. Föräldrar upplever pedagoger som uppgivna. Skolan tar till sig detta och tar det vidare.
  – F-skoleklass, föräldrar rapporterar att det varit mindre bra bemötande på morgonomsorg. Christina följer upp detta.
  – De föräldrar som var på Polisens informationskväll om Grooming meddelar att det var uppskattat och bra!
  – Trafiksituation utanför skolan är hemsk. Även på lilla gatan ner till vändplan. Kan fartgupp hjälpa? Skolan uppmanar alla att anmäla att vi önskar åtgärder då hastigheten nu är för hög utanför skolan. Ju fler som anmäler desto bättre!
  https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet/Trygga-och-sakra-skolvagar/

  • Planering inför Björnbodaskolanskväll pågår – se separat information.
  • Nästa möte är måndagen den 13 maj klockan 18:00 i personalrummet andra våningen. Välkomna!  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-04-11
 • Vi hälsar alla intresserade föräldrar välkomna till vårt möte med skolledningen den 11 april. Här finns tillfälle att ställa frågor och få information direkt från vår skolledning.
  Många klasser är helt utan representant, inget särskilt behövs, bara att dyka upp.

  Har du frågor du vill ta upp kan du skicka dem till ordförande Nicole, eller direkt till rektor Tobias. (Du kan förstås ställa dina frågor direkt på mötet, men då kanske du får vänta på svaret.)
   nicole.medin@bjornbodaff.se

  VAR: Personalrummet på andra våningen
  NÄR: 11 april kl 18:00

  Varmt välkomna hälsar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Ta chansen att träffa skolledningen imorgon 11 april
 • Missa inte chansen att lära dig mer om barnens användande av internet.
  VAR: Björnbodaskolans matsal
  NÄR: Torsdag 4 april kl 18:00

  Närpolisen tillsammans med skolan informerar vårdnadshavare från Björnboda- och Sörgårdsskolan angående barns användande av nätet och risker.
  – Vad är Grooming?
  – Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
  – Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
  – Vad ska man göra ifall man misstänker att ens barn har utsatts för Grooming?

  Välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Torsdag 4 april – information från polisen
 • Elevers användande av nätet och risker.

  Närpolisen tillsammans med skolan informerar vårdnadshavare från Björnboda- och Sörgårdsskolan angående barns användande av nätet och risker.
  – Vad är Grooming?
  – Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
  – Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
  – Vad ska man göra ifall man misstänker att ens barn har utsatts för Grooming?

  VAR
  Björnbodaskolans matsal
  NÄR
  Torsdagen den 4 april 18:00

  Välkomna önskar skolledningen och Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Inbjudan! Informationskväll i samarbete mellan polis och skola.
 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Åsa Westling

  Samt tre representanter från föräldraföreningen och sex föräldrar/klassrepresentanter

  Information från skolledning

  • Lägesbeskrivning av skolan: Det var fullt upp med aktiviteter och utflykter på sportlovet. I matsalen är det lugnt vid de olika årskursernas måltider.
  • En förälder har ordnat med att bjuda in polisen till skolan för en informationskväll angående barns användande av nätet och risker med det. Informationsträffen är torsdagen den 4 april kl.18:00 i matsalen. Alla föräldrar är välkomna!

  https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/grooming/

  • Vad är Grooming?
   • Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
   • Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
   • Vad ska man göra om man misstänker att ens barn har utsatts för grooming?
  • Björnbodskolans kväll kommer att hållas onsdagen den 22 maj.

  Arbetsgrupp för Björnbodaskolans kväll utses på dagens möte. Det kommer behövas fler föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till inför och under Björnbodaskolans kväll. Mer information kommer.

  Frågor från föräldraföreningen och föräldrar

  • Fråga från förskoleklass: Då det har varit mycket vikarier under början på året, vore det önskvärt att få information i förväg inför ordinarie personals planerade ledigheter. Ledningsgruppen tar det med sig.
  • Fråga från årskurs 1: Elever utnyttjar att de kan säga att de har ont i magen/huvudet för att få vara inne på raster eller bli hemskickade. Tips till lärare att säga till dessa elever att de mår bättre om de får komma ut i friska luften.
  • Kommentar från årskurs 2: Det har skett en positiv utveckling av fritids. Det är nu mer styrda aktiviteter och det finns tillgång till lugnt rum.
  •  Kommentarer från årskurs 3: Bra uppdelning och bra aktiviteter på fritids. Det var bra att skolan valde att ta in alla barn i samband med rånet vid Hässelbygård häromveckan. Dock var ett barn kvar ute.
  • Fråga om skolans syn på den tilltänkta skolbyggnaden, Tobias tyckte att det såg okej ut.
  • Synpunkter på engångsförpackningarna med smör i matsalen, önskas stora paket för miljöns och ekonomins skull. Elever har även påpekat att ett paket per barn är för lite, räcker knappt till en smörgås. Tobias ser över möjlighet att byta engångsförpackningarna till stora smörpaket, diskuterar med köket.
  • Halkbekämpningen upplevs undermålig, SISAB sköter sandningen och vaktmästaren stöd-sandar. Skolan ligger på för att det ska bli bättre.
  • Fundering om  vem som blir klasslärare i blivande åk1, Orion. Tobias berättar att skolan arbetar just nu med tjänsteplaneringen samt med lokalplacering. Oklart vilka som kommer få vara kvar och vilka som får byta klassrum till hösten. Planen är att hålla respektive årskurs i lokaler i anslutning till varandra.
  • Fråga om överlämning och besök inför åk4 samt blivande f-klass. Titti tar kontakt med Vinsta västra och återkommer med datum om detta.
  • Alla upplever att det är lugnt och bra verksamhet, både i skolan och på fritidshemmen.
  • Information om att ungdomar/unga vuxna hänger vid Orion på em/kvällar. På sportlovet hängde de på trappen till Orion även under skoltid.

  Nästa möte: Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00, vi önskar att fler närvarar vid mötena och att ni kommer in med förslag på ämnen att diskutera. Tack på förhand!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-03-06
 • Imorgon onsdag är det möte med skolledningen i personalrummet, andra våningen i paviljongen.
  Vi behöver förstärkning till nästa termin, kom gärna och se vad ett deltagande innebär.
  Det är 18:00 som är den korrekta tiden, bortse från annan tid.
  Varmt välkomna önskar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Kom ihåg – möte imorgon kl 18:00
 • På onsdag den 6 mars ses vi igen! Tiden är som vanligt 18.30 och platsen är personalrummet på andra våningen. Har du frågor du vill ta upp kan du skicka dem till ordförande Nicole, eller direkt till rektor Tobias. (Du kan förstås ställa dina frågor direkt på mötet, men då kanske du får vänta på svaret.)

  Varmt välkomna hälsar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Kom ihåg! Möte på onsdag den 6 mars kl 18.30
 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                        Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson

  Samt fem representanter från föräldraförening och sex föräldrar/klassrepresentanter

  • Rektorer presenterade sig.

  Christina har ansvar för årskurs 2 och 3.
  Hans ansvarar för förskoleklass och åk 1. Hans är ny på skolan.
  Tanken är att biträdande rektor följer sina klasser, nästa läsår har Christina årskurs 3 samt förskoleklass.

  Information från skolledning

  • Arbetet med digitalisering fortsätter.
  • Arbetet som påbörjades under höstterminen med ämneskonferenser fortsätter nu under vårterminen. Några av frågorna som väcks är; arbeta med inkludering samt ökad måluppfyllelse – eleverna ska veta vart de är på väg.

  Skolan arbetar med att gå in på djupet med detta arbete och gör verksamhetsbesök, pedagogerna besöker varandra för att utveckla undervisningen och för att se vad som fungerar bra och vad som går att utveckla.

  • Skolplattformen. Fortfarande under utveckling, ambitionen är självklart att den ska fungera som det är tänkt och skolan är inte nöjd med dagens funktionalitet.
   • Veckobrev – önskemål om aviseringar när de läggs in framfördes.
   • Boka utvecklingssamtal fungerar inte i dagsläget
   • Frånvaro, sjukanmälan – fungerar som det ska rapporterar föräldrar.
   • Planering för respektive ämne ska kunna ses under Planering.
   • Några klasser har fått hem en lapp från skolan där föräldrar ombeds fylla i vad som fungerar.
  • Utvecklingssamtal
   Planerande till vecka 7-8. Tiderna är förlagda till skoltid, tidigare försök med andra tider blev för stressigt för lärarna. Samtalen är som tidigare elevledda.

  Frågor från föräldraförening och föräldrar

  • Sandningen av skolgården är inte fullgod. Skolledningen informerar att sandningen ligger på SISAB, akutsandning görs av vaktmästare. Skolan är i kontakt med SISAB för förbättring men välkomnar också föräldrar att göra felanmälan: https://sisab.se/sv/fel-skadeanmalan/felanmalan/

  Det är en läcka på taket i en av byggnaderna, SISAB har varit här och förhoppningsvis är det snart åtgärdat.

  • Elever har sagt att det fortfarande luktar illa i omklädningsrummen/duscharna samt att vattnet är kallt. Tobias säger att de sett över städningen men tar med sig att undersöka detta vidare. Föräldrar rapporterar att det blivit bättre på toaletten utanför matsalen.
  • Föräldrar framför att det var stökigt i vissa klasser på Planeringsdagen vid terminsstart. Den vikarierande personalen hade inte riktigt struktur på ankomstlappar, skolan har noterat detta sedan tidigare och tar med sig det.
  • Föräldrar framför att det fortfarande är rörigt vid lämning hos förskoleklasserna. Ofta saknas en vuxen i kapphallen vilket gör att det blir stojigt och medför också att föräldrar dröjer sig kvar vilket resulterar i mycket människor på liten plats. Tobias tar med sig detta och betonar att det är viktigt att skoldagen startar bra.
  • Ofta saknas varselvästar på fritidspersonalen när de är ute. Svårigheter att veta vem man ska vända sig till. Tobias ska undersöka varför så är fallet.
  • Frågor runt ny skolbyggnad

  Inga nyheter och Tobias väntar på ytterligare information som han kan gå ut med till personal och föräldrar. Den 30/1 ägde ett samrådsmöte rum, se mer info här:

  http://xn--vxer-loa.stockholm/nyheter/2019/01/samrad-om-detaljplan-for-bjornbodaskolan-i-vinsta/

  • Skolan arbetar med rörelseaktiviteter som är styrda och schemalagda. Tekniska hjälpmedel i form av appar ger ökad rörelse genom olika uppgifter eleverna ska utföra. Fritids arbetar också med aktiviteter som främjar rörelsen hos barnen.
  • Lärarna har möjlighet att använda appen Too loud som avger ljud när ljudnivån i klassrummet är för hög. Den kopplas upp mot projektorn för att visualisera för eleverna när det är för hög ljudnivå
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00 är nästa Föräldraföreningsmöte.

  Nästa termin avgår minst två personer i föräldraföreningen och vi ser gärna att fler deltar.

  Är du intresserad av att ansluta till styrelsen är du mer än välkommen att kontakta oss:
  ordförande: nicole.medin@bjornbodaff.se alternativt lisa.davidsson@bjornbodaff.se .

  Vi ser fram emot att höra av dig!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-01-22
 • Ordförande: Tobias Hansson, rektor

  Sekreterare: Åsa Westling

  Vid mötet närvarade fyra föräldrar samt rektor Tobias.

   

  Information från skolan

  • Rekryteringen av biträdande rektorer är i slutfasen. Ledningsgruppen har kommit fram till att det behövs två biträdande rektorer för att kunna nå ut till alla elever och all personal i verksamheten.
  • Staketet längs Skattegårdsvägen är på plats. Gällande pölen vid cykelstället, så ligger ledningsgruppen på SISAB för att denna ska åtgärdas.
  • SISAB var på besök förra veckan gällande belysningen på skolgården, återkoppling med åtgärdsplan inväntas.
  • Skolplattformen, personalen har fått information om hur de ska lägga ut nyheter, veckobrev, planeringar och uppgifter på plattformen. Personalen är i uppstartsfas och håller på att sätta sig in i användandet. Fritidspersonalen kommer sättas in mer i plattformen längre fram så att även de kan lägga ut fritidsplanering mm. Ett arbetsmål med Skolplattformen är att alla elevers bedömningsunderlag ska finnas på plattformen till årsskiftet. Det jobbas på för att försöka nå målet. Föräldrarna kommer med önskemål om möjlighet att kunna få notiser till mail när veckobrev mm. läggs upp på skolplattformen. Tobias tar med sig frågan.

   

  Frågor från föräldrarna

  • Hur arbetar skolan med projektet “Spring i benen”? Svar: Fritidspersonalen var på kurs om detta tidigare i höst. Fritids arbetar aktivt med regelbundna rörelseaktiviteter. Klasserna har även en utedag i veckan. Ett mål är att alla skoldagar ska innehålla 20 minuter rörelse. Detta kan ske i form av korta “brain breaks” under arbetspass i klassrummet. Arbetet med fysisk aktivitet i skolan är en process som ledningen arbetar med.
  • Behov av förtydligande gällande ett mail som skickats ut till föräldrar som har barn på fritidshemmet Galaxen (årskurs 3). Det handlar om att fritidspersonalen har bett föräldrarna att inte ringa hem eller skicka hem sina barn med sms. Fritidspersonalen menar att det blir svårt att sätta igång aktiviteter mellan kl.15 och kl.16. Det blir istället mycket fokus på att telefonen ringer hela tiden. Fritidspersonalen önskar att föräldrar i möjligaste mån planerar i förväg vilken tid barnet ska gå hem. Föräldrarna menar att det är viktigt att personalen lyfter detta individuellt om det är vissa familjer som berörs mer än andra. Samtidigt är det bra att personalen lyfter att de störs i verksamheten.
  • Hur arbetar skolan med NPF-anpassningar och NPF-kompetens? (NPF = Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD och Autismspektrum). NPF-anpassningar är något som gynnar alla elever med eller utan diagnos. Svar: Elinor Kennerö Tonner rektor på Källbrinksskolan har varit ute och föreläst för personalen på Björnbodaskolan. Föreläsningen fokuserade på anpassade skoluppgifter. Inom elevhälsoteamet finns även NPF-kompetens som skola arbetar med att sprida till övrig personal. Skolan arbetar med att ta fram en kit till varje klassrum med exempelvis hörselkåpor och antistress-saker.

  Övriga punkter

  • Behov av fortsatt påminnelse till lärare att utnyttja kulturpengen. Information om vad kulturpengen kan användas till såsom gå till museum eller på teater. Alternativt ta in någon föreläsare eller teater till skolan, som riktar sig till barnen. Flera klasser kan även gå ihop och göra något tillsammans.
  • Vi diskuterar möjlighet om skolan kan skicka ut påminnelse till föräldrarna med önskemål om att betala in den frivilliga medlemsavgiften till föräldraföreningen (som går till barnens kulturpeng mm). Tobias ser om det är möjligt att genomföra från skolans håll.

   

  Kommande möten med föräldraföreningen – alla föräldrar är välkomna att närvara:

  • Tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18:00
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00
  • Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00
  • Måndagen den 13 maj 2019 klockan 18:00
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 181120
 • Närvarande var elva föräldrar och biträdande rektor Tom.

  Tom berättar om nuläget gällande skolpersonal. Just nu pågår lönesamtal med personalen. Personalfrånvaron var som tidigare nämnt hög vid terminstarten, det har senaste veckorna varit något mindre personalfrånvaro. Skolan provar användande av olika vikariebanker, framförallt utbildningsförvaltningens vikariebank. Det har dock varit svårt att få in vikarier som anmäler intresse. Tom berättar att han går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocess pågår för att anställa två biträdande rektorer, en kommer ansvara för förskoleklass och årskurs 1, den andra kommer ansvara för årskurs 2 och 3. Planeringen är i gång gällande höstlovsaktiviteter. Fokus på Halloween, vissa klasser har planerat att låna matsal eller klassrum för halloweenfirande/disco.

  Tom berättar att Björnbodaskolan ej har som tradition att bjuda in föräldrarna till luciafirande. Den tradition skolan har är årskurs 3 (kören) håller i luciafirande för resten av skolan. Skolan har ej lämpliga lokaler för alla barn och föräldrar tillsammans.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Det går även bra att använda appen “Anmäl frånvaro” från Stockholms stad. Än så länge sker ansökan om skolfrånvaro via pappersblankett. Utformandet av skolplattformen går framåt sakta men säkert. Vidare info kommer när plattformen går att använda till mer än anmälan av frånvaro.

  En fråga som lyfts från föräldrarna är hur det går med de ärenden som SISAB har. SISAB har fått in ärendena: åtgärd av lerpöl vid cykelställ mot Skattegårdsvägen, uppsättning av staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården samt belysning på skolgården exempelvis vid klätterställningen. Tom meddelar att ledningsgruppen ska lyfta belysningen på nytt, de har tidigare fått ett löfte om att strålkastare ska installeras. Processerna går segt fram och Tom uppmuntrar oss föräldrar att gå in på Stockholms stads “Tyck-till” – tjänst och lämna synpunkter på de åtgärder som vi uppmärksammar och vill skynda på.

  En förälder lyfter att barn undviker att duscha efter idrotten pga att det luktar illa i duscharna. Tom meddelar att skyddsrond nyligen har gjorts. Bland annat vattenlås har kollats upp. På Solen och på Orion måste det spolas regelbundet för att undvika avloppslukt. Tom meddelar att städningen fungerar bra på skolan, ledningsgruppen är nöjda med städbolaget. Tom tar med sig att kolla upp duscharna i omklädningsrummen. Vi samtalar även om att det är viktigt att bygga upp en god duschkultur där dusch är ett viktigt delmoment efter idrotten.

  Tom kommer med svar på frågan från föregående möte gällande om F-klass ska ha någon idrott. Han meddelar att F-klass kommer ha idrott under vårterminen när årskurs 2 åker iväg till simhallen.

  En förälder frågar om hur ledningsgruppen arbetar med att öka antalet behöriga lärare på skolan. Tom menar att det är svårt att hitta behöriga lärare och utbildade fritidspedagoger. “Obehöriga lärare” uppmuntras att utbilda sig parallellt med arbetet. Varje hösttermin måste skolan söka behöriga lärare till de tjänster som är bemannade av “obehöriga lärare”.

  Tom har ingen ny information om den nya skolan som planeras byggas. Mycket är fortfarande oklart, ledningsgruppen återkommer med vidare information så snart de vet mer.

  Styrelsen har önskemål till ledningsgruppen om att ta fram en maillista till klassrepresentanterna från samtliga klasser på skolan. Styrelsen önskar även att det skickas ut ett mail till lärarna på skolan med information om vad kulturpengen kan användas till och en uppmaning om att klasserna bör utnyttja kulturpengen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-10-22
 
false