2018-01-23 kl 18.00 föräldrasamrådsmöte & kort föreningsmöte för att anta två mindre stadgeändringar

2018-02-21 kl 18.00 föräldrasamrådsmöte i matsalen

2018-03-26 kl 18.00 föräldrasamrådsmöte i matsalen

2018-05-08 kl 18.00 föräldrasamrådsmöte i matsalen

___________________________
Instruktioner:
Det som står ovanför linjen blir indata till automatiska funktioner på sidan. Om dessa skall fungera krävs noggrannhet vid inmatning! Regler: