Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Föreningsinformation

  Styrelsen | Klassombud | Arbetsgrupper | Stadgar | Vad används föreningens pengar till? | Hur betalar jag medlemsavgiften?

  Välkommen till Björnbodaskolans föräldraförening!

  Föräldraföreningen är en ideellt arbetande, politiskt- och religiöst oberoende organisation som  har som syfte att ta tillvara barnens intressen i och omkring skolan. En kvalitetsskola förutsätter engagerade föräldrar – där kommer du in i bilden.

   

   

   

   

  Styrelsen 2017-2018

  Här är styrelsens sammansättning och ansvarsområden. Hör av dig till oss om du har synpunkter eller undrar över något. Du kan kontakta oss genom de aktiva maillänkarna. Du är också välkommen att träffa oss på våra möten.

  Ordförande: Nicole Medin (åk 3)
  nicole.medin@bjornbodaff.se
  kulturansvarig

  Ledamot: Helene Sandqvist (F-klass),
  helene.sandqvist@bjornbodaff.se
  Vice ordförande, webbmaster

  Ledamot: Pernilla Fernberger (åk 2)
  pernilla.fernberger@bjornbodaff.se
  Kassör

  Ledamot: Lisa Davidsson (F-klass + åk 2)
  lisa.davidsson@bjornbodaff.se
  Sekreterare, webbmaster

  Ledamot: Valentin Oprean (åk 2)
  valentin.oprean@bjornbodaff.se

  Suppleant 1: Åsa Westling (F-klass)
  asa.westling@bjornbodaff.se
  Sekreterare

  Suppleant 2: Thorgerdur Palsdottir (åk 2)
  thorgerdur.palsdottir@bjornbodaff.se

  ——————————————————–

  Klassombud (ej ännu uppdaterat HT 2018)

  Vilket ansvar och vilka förväntningar finns på klassombuden?

  Varje klass har några utsedda klassombud, dessa utses i början av terminen. Ansvarig klasslärare lämnar dessa namnuppgifter till föräldraföreningen.

  • Klassombuden kallas regelbundet till möten med föräldraföreningens styrelse.
  • Klassombuden tar med sig frågor från föräldrar i klassen till klassombudsmöten.

  Förutom att vara en representant för sin klass ansvarar klassombudet för att organisera eventuella föräldraaktiviteter i samarbete med föräldraföreningen, ett exempel på detta är samordning inför Björnbodaskolans kväll.
  Trivselaktiviteter för enskilda klasser ingår inte i uppgifterna för rollen som klassombud.

  Nedan återfinns namn på klassombuden under 2016-17. Många klasser saknar ännu klassombud.
  Om ni saknar ert namn eller om namnet behöver uppdateras maila någon i styrelsen.

  FA
  FB
  FC
  FD
  FE
  1:1
  1:2
  1:3
  1:4
  2A
  2B
  2C
  2D
  3A
  3B
  3C
  3D

  ——————————————————–

  Arbetsgrupper

  Det finns inga arbetsgrupper för närvarande men vi har pratat om att fokusera på skolgården.

   

  ——————————————————–

   

  Stadgar

  Föreningens stadgar hittar du här: stadgar

  ——————————————————–

   

  Vad används föreningens pengar till?

  Föräldraföreningens pengar kommer från medlemsavgifter som betalas in samt intäkterna från Björnbodaskolans kväll.

  Pengarna går tillbaka till barnen exempelvis i form av lekmaterial till skolgården och fritids, eller kulturupplevelser (t ex teater).

  En del av pengarna går till föreläsningar för skolans föräldrar och en liten del går till kostnader för administration som  exempelvis plusgirokonto och hemsida.

  Se även våra verksamhetsberättelser!

  Hur betalar jag medlemsavgiften?

  Medlemsavgiften är för läsåret 2018-19 100 kr per familj. Du betalar alltså inte mer för att du har fler än ett barn i Björnbodaskolan. Betala in avgiften på plusgiro 29 20 94-0 eller swisha på 070 619 93 76 (Lisa Davidsson).

  Kommentarer inaktiverade för Föreningsinformation
 
false