Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Passa på att komma på morgondagens möte med skolledningen. Klockan 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2. Kom för att ta del av ledningens information eller för att lyfta dina frågor eller funderingar.

  Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om morgondagens möte
 • På mötet deltog 10 personer.

  1. För mötet valdes till
   a. ordförande – Nicole Medin
   b. sekreterare – Lisa Davidsson
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare – Johanna Knapp och Gunilla Wiik
  2. Årsmötet blev korrekt utlyst.
  3. Dagordningen fastställandes
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Mötet bifallde ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Förslag från styrelsen att upplösa föreningen ”av annan orsak” i enlighet med paragraf 12. Orsaken är att inga personer på mötet anmälde intresse för att driva föreningen vidare. Förslag att föreningens tillgångar kommer att användas till inköp av material till Björnbodaskolan lades fram. Detta efter det att skolans rektor och biträdande rektorer godkänner inköpen. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet vad det gäller de kvarvarande pengarna i föreningen då investeringarna sker i samråd med skolan. 
  7. Styrelsen föreslog att stryka medlemsavgiften för läsåret 2019/2020.
  8. Styrelsen lade inte fram något förslag till budget för verksamhetsåret med hänvisning till punkt 6 ovan.
  9. Val av styrelse
   Då inga nya styrelsemedlemmar tillkom, kvarstår följande styrelse tills extramöte i december. Där väljs antingen en ny styrelse eller så upplöses föreningen.

  a. till ordförande valdes Nicole Medin
  b. en ordinarie ledamot valdes,  Lisa Davidsson
  c. en suppleant Åsa Westling 

  10. Till revisor valdes Kristin Stamyr och till revisorssuppleant Joakim Engdahl, båda valdes på ett år.
  11. Ingen valberedning valdes med hänsyn till punkt 6 ovan.
  12. Övriga frågor
  a) Diskussion om föreningens framtid. Föreningens framgång bygger på engagerade föräldrar som ställer upp som klassombud och styrelsemedlemmar. Utan engagemang – ingen föräldraförening på Björnbodaskolan.
  13. Mötet avslutandes.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 19 september 2019
 • Tack alla föräldrar som har bakat till fiket till Björnbodaskolans kväll. Och ett stort tack till er som ställde upp på att hjälpa till i matsalen inför/under/efter kvällen, vilket bra jobb ni gjorde!

  Vi ser fram emot fler Björnbodakvällar

  /Föräldraföreningen

  Kommentarer inaktiverade för Tack för ikväll!
  • Det ni bakar lämnas in tillsammans med lapp med ingredienserna på onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 eller kl.16-17 i Björnbodaskolans matsal.
  • Bortse från de tider som står i skolans program för Björnbodaskolans kväll, där det står att varje årskurs står i fiket ett tidspass var. Ni som har anmält er att stå i fiket, har den tid som ni har fått bekräftad via mail av Åsa. Ni som inte anmält er till att stå i fiket kan fortfarande göra det till asa.m.westling@gmail.com

  Hälsningar Föräldraföreningen

  Kommentarer inaktiverade för Aktuell info om fiket på Björnbodaskolans kväll
 • …till Björnbodaskolans kväll på onsdag 22/5.

  Ni som vill baka bakar valfritt bakverk. OBS! Allt ska vara fritt från nötter och mandel . Ni skriver ner alla ingredienser på en lapp .

  Bakverk + lapp med ingredienser lämnar ni in 22/5 kl.7:30-8:10 alternativt vid 16:00-17:00.

  Under kvällen kommer caféet vara öppet i matsalen kl. 17-19.

  Välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Hjälp med bakning önskas…
 • Närvarande: Biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm samt sju föräldrar.
  Ordförande: Christina Rudhe
  Sekreterare: Åsa Westling

  Återkoppling på punkter som togs upp vid förra mötet

  • Engångsförpackningar av smör i matsalen ses över. Rektor Tobias återkommer.
  • Björnbodaskolan kommer träffar Vinstaskolan för överlämning inför årskurs 4.
  • Möte för föräldrar till blivande förskoleklass sker 27/5, skolbesök sker 28/5.
  • Skolan har följt upp angående mottagandet på morgonomsorgen för förskoleklass. Oklart om det har blivit förändring. Fortsatt vanligt att pedagog sitter vid datorn.
  • Skolan har kontinuerlig uppföljning med personalen kring den fria leken och raster. Personalen går kurser bland annat inom lågaffektivt bemötande. Under skoldagen pågår styrda rastaktiviteter som både är valbara och icke valbara.

  Information från skolan

  • Organisationen inför hösten ses över. Från och med höstterminen kommer arbetslagen ha morgonmöte på torsdagar kl.7:50-8:50. Morgonomsorg sker som vanligt till 7:50, från 7:50 kommer alla elever vistas utomhus med aktiviteter. Klockan 9:00 börjar skoldagen. Morgonmötena införs för att gynna eleverna, då fritidspersonal och skolpersonal får gemensam planeringstid. Det blir ett bättre samarbete och ger ett mer helhetsperspektiv på elevernas skoldag. Ordinarie personal kommer ta emot eleverna ute på skolgården enligt ett rullande schema. Modersmålsundervisning kommer i största möjligaste mån läggas mellan kl.8-9 på torsdagar.
  • Personal: Bertil Trä- och metallslöjdslärare går i pension, ny personal har rekryterats. Lotta F-3-lärare går i pension, rekrytering pågår till FA inför årskurs 1. Rekrytering pågår även gällande fritidspedagog. Stommen i arbetslagen kommer finnas kvar, men viss personal kommer få byta arbetslag för att sprida kompetensen och få till fungerande arbetslag.
  • Lokaler: Blivande förskoleklasser kommer vistas på Solen (två klasser) och på Orion (en klass). Årskurs 3 blir kvar på övre plan i paviljongen, Årskurserna 1-2 kommer vara på nedre plan i paviljongen.
  • Björnbodaskolans kväll: Schema för kvällen håller på att sättas ihop. Kommer pågå kl.17-19. Nytt för i år är att musiksalen kommer stå öppen så att elever kan prova på. Andra aktiviteter som kommer finnas under kvällen är bland annat: Prova-på-slöjd, karaoke, problemlösningar och loppis. Eleverna har möjlighet att i klassvis sjunga på scenen. Föräldraföreningen håller i fiket i matsalen. Det finns fortfarande platser kvar för att hjälpa till i fiket under kvällen. De som har möjlighet att baka till kvällen kan lämna in sina bakverk onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 samt mellan kl.16-17 vid matsalen. OBS alla bakverk ska vara utan Nötter och Mandlar. Ingredienslista ska medföras med bakverken.

  Frågor från föräldrarna

  • Finns det planer på att riva B-huset (gamla skolbyggnaden med gympasalen) under sommaren? Svar: Nej, det finns ingen plan på att riva B-huset.
  • Skolpersonal slänger fimpar på marken vid fritidshuset/musikhuset, när de står där bakom och röker. Önskemål från föräldrarna är att slänga dessa fimpar i papperskorg/askkopp.
  • Fortsatt önskemål om att fritidspersonalen har på sig de gula västarna (vid lämning(hämtning) så att det blir tryggare för eleverna och lättare för de som ska hämta barnen att se vilka som arbetar på skolan.
  • Hur ser tidsplaneringen ut för skolavslutningen? Svar: Det är inte spikat än, planering pågår gällande de personal som ska delta på både Sörgårdsskolan och Björnbodaskolan så att schemana går ihop. Avslutningen kommer ske på förmiddagen, troligen start runt kl.10. Vidare information kommer inom kort.
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-05-13
 • Imorgon måndag 13 maj är det möte med skolledningen i personalrummet, andra våningen i paviljongen.
  Vi behöver förstärkning till nästa termin, kom gärna och se vad ett deltagande innebär.

  Varmt välkomna önskar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Påminnelse- möte imorgon 18:00
 • Föräldraföreningen tar hand om fikaförsäljningen under kvällen. Den kommer att vara öppen mellan 17-19. Vi behöver hjälp från er föräldrar med att stå i fiket. Det gäller i halvtimmespass från 16:30:
  16:30-17:00
  17:00-17:30
  osv fram till 19:30
  Vi kommer också behöva hjälp med bakning inför kvällen, mer information kommer.
  Stort tack på förhand för att ni ställer upp!

  Kommentarer inaktiverade för Björnbodaskolans kväll 22 maj – hjälp behövs
 • Närvarande vid mötet var:
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson
  Samt 12 föräldrar inklusive föräldraföreningen

  Återkoppling på punkter som togs upp på förra möte:
  – Utomstående, äldre ungdomar hänger på skolgården under skoltid- Polis har varit kontaktad flera gånger.
  – Föräldrar önskar information om planerad ledighet bland personal, vilka vikarier kommer. Skolan försöker förbättra detta.
  – Elever som går ut trean: Ingen överlämningsrutin var satt vid detta möte i april. Skolan arbetar för att göra en så bra överlämning till ny skola som möjligt för att det ska bli tryggt och stabilt.

  Information från skolledning
  – Förslag runt lokalerna inför nästa termin har presenterats för personal, information till vårdnadshavare kommer under våren.
  – Det finns vakanser för fritidshemmen och lärare F – 3.

  Frågor från föräldrar och föräldraförening

  -Föräldrar 1C och 1D rapporterar att det hänt saker kapprummet, kläder har blivit förstörda och försvunnit. Föräldrar upplever pedagoger som uppgivna. Skolan tar till sig detta och tar det vidare.
  – F-skoleklass, föräldrar rapporterar att det varit mindre bra bemötande på morgonomsorg. Christina följer upp detta.
  – De föräldrar som var på Polisens informationskväll om Grooming meddelar att det var uppskattat och bra!
  – Trafiksituation utanför skolan är hemsk. Även på lilla gatan ner till vändplan. Kan fartgupp hjälpa? Skolan uppmanar alla att anmäla att vi önskar åtgärder då hastigheten nu är för hög utanför skolan. Ju fler som anmäler desto bättre!
  https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet/Trygga-och-sakra-skolvagar/

  • Planering inför Björnbodaskolanskväll pågår – se separat information.
  • Nästa möte är måndagen den 13 maj klockan 18:00 i personalrummet andra våningen. Välkomna!  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-04-11
 • Vi hälsar alla intresserade föräldrar välkomna till vårt möte med skolledningen den 11 april. Här finns tillfälle att ställa frågor och få information direkt från vår skolledning.
  Många klasser är helt utan representant, inget särskilt behövs, bara att dyka upp.

  Har du frågor du vill ta upp kan du skicka dem till ordförande Nicole, eller direkt till rektor Tobias. (Du kan förstås ställa dina frågor direkt på mötet, men då kanske du får vänta på svaret.)
   nicole.medin@bjornbodaff.se

  VAR: Personalrummet på andra våningen
  NÄR: 11 april kl 18:00

  Varmt välkomna hälsar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Ta chansen att träffa skolledningen imorgon 11 april
 
false