Agendan för våra möten är följande:

Information från och frågor till skolledningen. Särskild agenda för detta administreras av skolan.

Ekonomisk information

Status i ev arbetsgrupper

Övrigt / övrig information från klassrepresentanter / Frågor

Kommande möten

 

Minnesanteckningar från möten publiceras på hemsidan.