Agendan för föräldrasamrådsmöten är följande:

Information från och frågor till rektor Carina Lucas. Särskild agenda för detta administreras av skolan.

Ekonomisk information

Status i arbetsgrupperna

Övrigt/ övrig information från klassombuden / Frågor

Kommande möten

 

Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöten publiceras på hemsidan.