Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll årsmöte 19 september 2019

  På mötet deltog 10 personer.

  1. För mötet valdes till
   a. ordförande – Nicole Medin
   b. sekreterare – Lisa Davidsson
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare – Johanna Knapp och Gunilla Wiik
  2. Årsmötet blev korrekt utlyst.
  3. Dagordningen fastställandes
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Mötet bifallde ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Förslag från styrelsen att upplösa föreningen ”av annan orsak” i enlighet med paragraf 12. Orsaken är att inga personer på mötet anmälde intresse för att driva föreningen vidare. Förslag att föreningens tillgångar kommer att användas till inköp av material till Björnbodaskolan lades fram. Detta efter det att skolans rektor och biträdande rektorer godkänner inköpen. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet vad det gäller de kvarvarande pengarna i föreningen då investeringarna sker i samråd med skolan. 
  7. Styrelsen föreslog att stryka medlemsavgiften för läsåret 2019/2020.
  8. Styrelsen lade inte fram något förslag till budget för verksamhetsåret med hänvisning till punkt 6 ovan.
  9. Val av styrelse
   Då inga nya styrelsemedlemmar tillkom, kvarstår följande styrelse tills extramöte i december. Där väljs antingen en ny styrelse eller så upplöses föreningen.

  a. till ordförande valdes Nicole Medin
  b. en ordinarie ledamot valdes,  Lisa Davidsson
  c. en suppleant Åsa Westling 

  10. Till revisor valdes Kristin Stamyr och till revisorssuppleant Joakim Engdahl, båda valdes på ett år.
  11. Ingen valberedning valdes med hänsyn till punkt 6 ovan.
  12. Övriga frågor
  a) Diskussion om föreningens framtid. Föreningens framgång bygger på engagerade föräldrar som ställer upp som klassombud och styrelsemedlemmar. Utan engagemang – ingen föräldraförening på Björnbodaskolan.
  13. Mötet avslutandes.

  Published on september 24, 2019 · Filed under: Okategoriserade;
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 19 september 2019
 
false