Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Verksamhetsberättelse 2018-2019

  Styrelsen, sammansättning & ansvarsområden

  • Nicole Medin (ordförande, kulturansvarig)
  • Helene Sandqvist (vice ordförande, ledamot, webmaster)
  • Pernilla Fernberger (ledamot, kassör, webmaster )
  • Valentin Oprean (ledamot)
  • Lisa Davidsson (ledamot, sekreterare, webmaster) 
  • Åsa Westling (suppleant 1, sekreterare)
  • Thorgerdur Palsdottir (suppleant 2)

  Reflektioner från styrelsen

  Efter flertalet rektorsbyten de senaste åren börjar vi nu bygga upp ett samarbete med nuvarande rektorer. Vi upplever att rektorerna är intresserade av ett samarbete och är öppna med att ta in styrelsens och föräldrars synpunkter. Däremot upplever vi ett allt svagare föräldraengagemang än tidigare, vilket delvis kan förklaras av att vi haft svårt att få ut vår information till skolans föräldrar. Vi antar att det fortsatt är oklart för föräldrar vad det innebär att dels vara med i styrelsen men även att vara klassombud som deltar på samrådsmöten utan förpliktelser att utföra uppgifter. Det vi önskar till kommande läsår att att skolan (skolledning och lärare) hjälper oss att informera om föräldraföreningens möten och vad det innebär att delta. Samt visa på att samverkan mellan föräldrar och skola är viktigt för att skapa en skola där alla får sin röst hörd. Vi behöver stöd med få ut information om att alla  klasser ska utse klassombud till läsåret 2019-2020. Avsaknaden av klassombud har inneburit att den naturliga kommunikations- och informationsvägen mellan föräldrar och föräldraföreningen har försvunnit. Klassombudets viktiga uppgift att fånga upp frågor från föräldrar och ta med till samrådsmöte har således försvunnit. 

  I och med de senaste rektorsbytena har mycket tid för styrelsen gått åt till att bygga upp samarbetet igen med en ny skolledning. Därav har föreningen inte haft mycket verksamhet utöver samrådsmöten. Det senaste läsåret har vi fått hjälp av skolledningen att nå ut till föräldrar via veckobrev med information om samrådsmöten, men det har inte räckt för att fånga föräldrarnas intresse. Vi har hopp om att Skolplattformen skall ge möjlighet att kommunicera med föräldrar på ett modernt och enklare sätt än tidigare. Föräldraföreningen erbjuder en bra plattform för samverkan med skolan, och för den intresserade föräldern finns goda möjligheter att genom föräldraföreningen driva sina hjärtefrågor. I och med detta vill vi i någon form fortsätta med samrådsmötena mellan skolledning och föräldrar med hopp om att fler föräldrar ser fördelen med att delta på mötena.

  Årsstämma

  20 september hade vi årsstämma och en ny styrelse utsågs.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret har ekonomin skötts av kassör Pernilla Fernberger.

  Antalet betalande medlemmar under året var 102. Det är något färre än förra året (109). Uppmaning att betala medlemavgiften gick ut via hemsidan, och vi delade ut en en pappersavi via skolan. Pappersavin var mest effektiv. Utöver plusgirobetalning erbjöds även Swish som alternativ för medlemsavgiften.

  Nettointäkterna från caféet på Björnbodaskolans kväll blev 12 433 kr.

  Kulturbidrag

  Kulturbidraget har detta år utnyttjats i första hand för att förköpa kultur till höstterminen. Detta är förstås bättre än inget då de flesta årskurser använt bidraget, men till nästa läsår måste vi annonsera kulturbidraget bättre och i god tid (redan på hösten) så att det utnyttjas under innevarande år!

  Utfall kulturbidrag:

  • Två klasser i årskurs 1 åkte till Skansen i maj 2019
  • Läsårets f-klasser kommer att åka till Fjärilshuset i augusti 2019 när de börjat årskurs 1
  • Läsårets årskurs 2 kommer att få författarbesök i oktober 2019 när de går i årskurs 3
  • Årskurs 3 utnyttjade inte bidraget trots upprepade påminnelser.

  Björnbodaskolans kväll

  Skolan stod för planering och genomförande av aktiviteterna på Björnbodaskolans kväll. Föreningens styrelse planerade fikaförsäljningen med god hjälp av dokumentation från tidigare år. Caféverksamheten genomfördes av styrelsen tillsammans med hjälpsamma föräldrar och storasyskon. Detta år var det många föräldrar som ställde upp och hjälpte till med fikaförsäljning och städning efteråt! Det var smidigt att använda swish som betalningsmetod då trycket i cafét var stort. Information om hjälp med bakning gick ut till föräldrar och vi fick ganska precis ihop de bakverk som behövdes. 

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten i anslutning till föräldrasamrådsmöten.

  Nya biträdande rektorer

  Biträdande rektor Tom Fermbo gick i pension vid årsskiftet. Efter honom tillträdde två nya biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm. Innan tillträdet som biträdande rektor var Christina lärare på Björnbodaskolan medan Hans är rekryterad externt. Under vårterminen 2019 har Christina haft ansvar för årskurs 2-3 och Hans haft ansvar för förskoleklass-årskurs 1. Planen är att de biträdande rektorerna följer sina klasser.

  Föräldrasamrådsmöten

  Datum för samrådsmöten fanns på föreningens hemsida i god tid och publicerades samtidigt på Facebook. Alla föräldrar är välkomna på dessa möten. Vid samtliga möten har minst en av rektorerna deltagit oftast båda biträdande rektorer. Vid enstaka möte har en lärare deltagit vilket välkomnas varmt även i fortsättningen. Minnesanteckningar från samrådsmöten publiceras på hemsidan. Till kommande läsår behöver vi få skolan att utse klassombud.

  Published on augusti 19, 2019 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2018-2019
 
false