Nästa möte

Torsdag 19 september 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 233 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar möte 2019-03-06

  Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                       Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Åsa Westling

  Samt tre representanter från föräldraföreningen och sex föräldrar/klassrepresentanter

  Information från skolledning

  • Lägesbeskrivning av skolan: Det var fullt upp med aktiviteter och utflykter på sportlovet. I matsalen är det lugnt vid de olika årskursernas måltider.
  • En förälder har ordnat med att bjuda in polisen till skolan för en informationskväll angående barns användande av nätet och risker med det. Informationsträffen är torsdagen den 4 april kl.18:00 i matsalen. Alla föräldrar är välkomna!

  https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/grooming/

  • Vad är Grooming?
   • Vad ska man tänka på som barn när man är ute på nätet?
   • Vad ska man tänka på som förälder för att förebygga att något händer?
   • Vad ska man göra om man misstänker att ens barn har utsatts för grooming?
  • Björnbodskolans kväll kommer att hållas onsdagen den 22 maj.

  Arbetsgrupp för Björnbodaskolans kväll utses på dagens möte. Det kommer behövas fler föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till inför och under Björnbodaskolans kväll. Mer information kommer.

  Frågor från föräldraföreningen och föräldrar

  • Fråga från förskoleklass: Då det har varit mycket vikarier under början på året, vore det önskvärt att få information i förväg inför ordinarie personals planerade ledigheter. Ledningsgruppen tar det med sig.
  • Fråga från årskurs 1: Elever utnyttjar att de kan säga att de har ont i magen/huvudet för att få vara inne på raster eller bli hemskickade. Tips till lärare att säga till dessa elever att de mår bättre om de får komma ut i friska luften.
  • Kommentar från årskurs 2: Det har skett en positiv utveckling av fritids. Det är nu mer styrda aktiviteter och det finns tillgång till lugnt rum.
  •  Kommentarer från årskurs 3: Bra uppdelning och bra aktiviteter på fritids. Det var bra att skolan valde att ta in alla barn i samband med rånet vid Hässelbygård häromveckan. Dock var ett barn kvar ute.
  • Fråga om skolans syn på den tilltänkta skolbyggnaden, Tobias tyckte att det såg okej ut.
  • Synpunkter på engångsförpackningarna med smör i matsalen, önskas stora paket för miljöns och ekonomins skull. Elever har även påpekat att ett paket per barn är för lite, räcker knappt till en smörgås. Tobias ser över möjlighet att byta engångsförpackningarna till stora smörpaket, diskuterar med köket.
  • Halkbekämpningen upplevs undermålig, SISAB sköter sandningen och vaktmästaren stöd-sandar. Skolan ligger på för att det ska bli bättre.
  • Fundering om  vem som blir klasslärare i blivande åk1, Orion. Tobias berättar att skolan arbetar just nu med tjänsteplaneringen samt med lokalplacering. Oklart vilka som kommer få vara kvar och vilka som får byta klassrum till hösten. Planen är att hålla respektive årskurs i lokaler i anslutning till varandra.
  • Fråga om överlämning och besök inför åk4 samt blivande f-klass. Titti tar kontakt med Vinsta västra och återkommer med datum om detta.
  • Alla upplever att det är lugnt och bra verksamhet, både i skolan och på fritidshemmen.
  • Information om att ungdomar/unga vuxna hänger vid Orion på em/kvällar. På sportlovet hängde de på trappen till Orion även under skoltid.

  Nästa möte: Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00, vi önskar att fler närvarar vid mötena och att ni kommer in med förslag på ämnen att diskutera. Tack på förhand!

  Published on mars 13, 2019 · Filed under: Okategoriserade;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-03-06
 
false