Nästa möte

Torsdag 19 september 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 233 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från möte 2018-10-22

  Närvarande var elva föräldrar och biträdande rektor Tom.

  Tom berättar om nuläget gällande skolpersonal. Just nu pågår lönesamtal med personalen. Personalfrånvaron var som tidigare nämnt hög vid terminstarten, det har senaste veckorna varit något mindre personalfrånvaro. Skolan provar användande av olika vikariebanker, framförallt utbildningsförvaltningens vikariebank. Det har dock varit svårt att få in vikarier som anmäler intresse. Tom berättar att han går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocess pågår för att anställa två biträdande rektorer, en kommer ansvara för förskoleklass och årskurs 1, den andra kommer ansvara för årskurs 2 och 3. Planeringen är i gång gällande höstlovsaktiviteter. Fokus på Halloween, vissa klasser har planerat att låna matsal eller klassrum för halloweenfirande/disco.

  Tom berättar att Björnbodaskolan ej har som tradition att bjuda in föräldrarna till luciafirande. Den tradition skolan har är årskurs 3 (kören) håller i luciafirande för resten av skolan. Skolan har ej lämpliga lokaler för alla barn och föräldrar tillsammans.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Det går även bra att använda appen “Anmäl frånvaro” från Stockholms stad. Än så länge sker ansökan om skolfrånvaro via pappersblankett. Utformandet av skolplattformen går framåt sakta men säkert. Vidare info kommer när plattformen går att använda till mer än anmälan av frånvaro.

  En fråga som lyfts från föräldrarna är hur det går med de ärenden som SISAB har. SISAB har fått in ärendena: åtgärd av lerpöl vid cykelställ mot Skattegårdsvägen, uppsättning av staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården samt belysning på skolgården exempelvis vid klätterställningen. Tom meddelar att ledningsgruppen ska lyfta belysningen på nytt, de har tidigare fått ett löfte om att strålkastare ska installeras. Processerna går segt fram och Tom uppmuntrar oss föräldrar att gå in på Stockholms stads “Tyck-till” – tjänst och lämna synpunkter på de åtgärder som vi uppmärksammar och vill skynda på.

  En förälder lyfter att barn undviker att duscha efter idrotten pga att det luktar illa i duscharna. Tom meddelar att skyddsrond nyligen har gjorts. Bland annat vattenlås har kollats upp. På Solen och på Orion måste det spolas regelbundet för att undvika avloppslukt. Tom meddelar att städningen fungerar bra på skolan, ledningsgruppen är nöjda med städbolaget. Tom tar med sig att kolla upp duscharna i omklädningsrummen. Vi samtalar även om att det är viktigt att bygga upp en god duschkultur där dusch är ett viktigt delmoment efter idrotten.

  Tom kommer med svar på frågan från föregående möte gällande om F-klass ska ha någon idrott. Han meddelar att F-klass kommer ha idrott under vårterminen när årskurs 2 åker iväg till simhallen.

  En förälder frågar om hur ledningsgruppen arbetar med att öka antalet behöriga lärare på skolan. Tom menar att det är svårt att hitta behöriga lärare och utbildade fritidspedagoger. “Obehöriga lärare” uppmuntras att utbilda sig parallellt med arbetet. Varje hösttermin måste skolan söka behöriga lärare till de tjänster som är bemannade av “obehöriga lärare”.

  Tom har ingen ny information om den nya skolan som planeras byggas. Mycket är fortfarande oklart, ledningsgruppen återkommer med vidare information så snart de vet mer.

  Styrelsen har önskemål till ledningsgruppen om att ta fram en maillista till klassrepresentanterna från samtliga klasser på skolan. Styrelsen önskar även att det skickas ut ett mail till lärarna på skolan med information om vad kulturpengen kan användas till och en uppmaning om att klasserna bör utnyttja kulturpengen.

  Published on november 5, 2018 · Filed under: Okategoriserade;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-10-22
 
false