Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från möte 181120

  Ordförande: Tobias Hansson, rektor

  Sekreterare: Åsa Westling

  Vid mötet närvarade fyra föräldrar samt rektor Tobias.

   

  Information från skolan

  • Rekryteringen av biträdande rektorer är i slutfasen. Ledningsgruppen har kommit fram till att det behövs två biträdande rektorer för att kunna nå ut till alla elever och all personal i verksamheten.
  • Staketet längs Skattegårdsvägen är på plats. Gällande pölen vid cykelstället, så ligger ledningsgruppen på SISAB för att denna ska åtgärdas.
  • SISAB var på besök förra veckan gällande belysningen på skolgården, återkoppling med åtgärdsplan inväntas.
  • Skolplattformen, personalen har fått information om hur de ska lägga ut nyheter, veckobrev, planeringar och uppgifter på plattformen. Personalen är i uppstartsfas och håller på att sätta sig in i användandet. Fritidspersonalen kommer sättas in mer i plattformen längre fram så att även de kan lägga ut fritidsplanering mm. Ett arbetsmål med Skolplattformen är att alla elevers bedömningsunderlag ska finnas på plattformen till årsskiftet. Det jobbas på för att försöka nå målet. Föräldrarna kommer med önskemål om möjlighet att kunna få notiser till mail när veckobrev mm. läggs upp på skolplattformen. Tobias tar med sig frågan.

   

  Frågor från föräldrarna

  • Hur arbetar skolan med projektet “Spring i benen”? Svar: Fritidspersonalen var på kurs om detta tidigare i höst. Fritids arbetar aktivt med regelbundna rörelseaktiviteter. Klasserna har även en utedag i veckan. Ett mål är att alla skoldagar ska innehålla 20 minuter rörelse. Detta kan ske i form av korta “brain breaks” under arbetspass i klassrummet. Arbetet med fysisk aktivitet i skolan är en process som ledningen arbetar med.
  • Behov av förtydligande gällande ett mail som skickats ut till föräldrar som har barn på fritidshemmet Galaxen (årskurs 3). Det handlar om att fritidspersonalen har bett föräldrarna att inte ringa hem eller skicka hem sina barn med sms. Fritidspersonalen menar att det blir svårt att sätta igång aktiviteter mellan kl.15 och kl.16. Det blir istället mycket fokus på att telefonen ringer hela tiden. Fritidspersonalen önskar att föräldrar i möjligaste mån planerar i förväg vilken tid barnet ska gå hem. Föräldrarna menar att det är viktigt att personalen lyfter detta individuellt om det är vissa familjer som berörs mer än andra. Samtidigt är det bra att personalen lyfter att de störs i verksamheten.
  • Hur arbetar skolan med NPF-anpassningar och NPF-kompetens? (NPF = Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD och Autismspektrum). NPF-anpassningar är något som gynnar alla elever med eller utan diagnos. Svar: Elinor Kennerö Tonner rektor på Källbrinksskolan har varit ute och föreläst för personalen på Björnbodaskolan. Föreläsningen fokuserade på anpassade skoluppgifter. Inom elevhälsoteamet finns även NPF-kompetens som skola arbetar med att sprida till övrig personal. Skolan arbetar med att ta fram en kit till varje klassrum med exempelvis hörselkåpor och antistress-saker.

  Övriga punkter

  • Behov av fortsatt påminnelse till lärare att utnyttja kulturpengen. Information om vad kulturpengen kan användas till såsom gå till museum eller på teater. Alternativt ta in någon föreläsare eller teater till skolan, som riktar sig till barnen. Flera klasser kan även gå ihop och göra något tillsammans.
  • Vi diskuterar möjlighet om skolan kan skicka ut påminnelse till föräldrarna med önskemål om att betala in den frivilliga medlemsavgiften till föräldraföreningen (som går till barnens kulturpeng mm). Tobias ser om det är möjligt att genomföra från skolans håll.

   

  Kommande möten med föräldraföreningen – alla föräldrar är välkomna att närvara:

  • Tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18:00
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00
  • Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00
  • Måndagen den 13 maj 2019 klockan 18:00
  Published on november 27, 2018 · Filed under: Okategoriserade;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 181120
 
false