Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll årsmöte 20 September 2018

  På mötet deltog 8 personer.

  Protokoll för årsmötet

  1. För mötet valdes till
   a. ordförande – Nicole Medin
   b. sekreterare – Helene Sandqvist
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare – Lisa Davidsson och Åsa Westling
  2. Årsmötet blev korrekt utlyst.
  3. Dagordningen fastställandes
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Mötet bifallde ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Inga förslag från styrelsen eller medlemmar har inkommit till mötet.
  7. Styrelsen föreslog att stryka medlemsavgiften för läsåret 2018/19 helt.
   Mötet föreslog att behålla medlemsavgiften på 100 sek/familj för att eventuellt kunna öka kulturpengen per elev.
   Efter acklamation antogs mötets förslag om att behålla medlemsavgiften på 100 sek/familj.
  8. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret antogs efter justering för mötets beslut att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå.
  9. Val av styrelse
   a. till ordförande för ett år valdes Nicole Medin
   b. fyra ordinarie ledamöter valdes, Pernilla Fernberger och Valentin Oprean omvaldes båda med ett år kvar, Lisa Davidsson och Helene Sandqvist valdes för två år.
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2) valdes, Åsa Westling på två år och Thorgerdur Palsdottir fyllnadsval för ett år.
  10. Till revisor valdes Kristin Stamyr och till revisorssuppleant Joakim Engdahl, båda valdes på ett år.
  11. Ingen valberedning valdes eftersom antalet kandidater är så få att en valberedning inte ansågs nödvändig.
  12. Övriga frågor
   a) Diskussion om föreningens framtid. Föreningens framgång bygger på engagerade föräldrar som ställer upp som klassombud och styrelsemedlemmar. Utan engagemang – ingen föräldraförening på Björnbodaskolan.
  13. Mötet avslutandes.
  Published on september 24, 2018 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 20 September 2018
 
false