Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte i Björnbodaskolan 2017-03-09

  Närvarande: Fyra föräldrar förutom rektor och styrelsen

  Nicole, ordf i Björnbodaskolans föräldraförening välkomnar

  Rektor Carina Lucas informerade inledningsvis:

  • Nya skolbyggnaden, det börjar röra på sig, det händer saker men inget konkret. Stadsmuseet är nu bromsklossen, stadsmuseet måste det klassificeras den gamla byggnaden innan den rivs. Carina informerar så fort hon vet mer antingen på föräldrasamrådsmöte eller till föräldraföreningens styrelse.
  • Skolgården: möte på påsklovet med SISAB. Multisportarenan är geggig, men förhoppningsvis ska den torka upp till våren, annars får man se över underlaget
  • Läsplattor har nu fördelats till alla klasserna förutom förskoleklasserna som inte kommer att få klassuppsättningar utan antagligen endast 5 till varje klass
  • På studiedagen 23 mars ska lärarna få utbildning i att lära ut programmering
  • Tyvärr problematisk personalomsättning i F-klass, ingen speciell orsak utan varje pedagog hade sina egna anledningar. Svårt att få behöriga lärare mitt i terminen, det saknas lärare. Men positivt är att det är många bra sökanden till hösten. I framtiden är planen är att f-klasslärare ska följa klassen upp till trean

  Föräldraföreningens synpunkter/frågor till Carina:

  • Snöröjning fungerar inte optimalt, det plogas inte vid gångbanan mot busshållplatsen, risk för skador om isigt
   • Rektor har påtalat för Sisab att plogningen inte fungerar, nu ny kontaktperson där som ska informeras. Kartorna för plogning behöver uppdateras med paviljongbygget etc
  • Hur ser planerna för sommarfritids ut?
   • Fritids är begränsad på sommaren. Carina återkommer om datum och lägger upp information på skolans hemsida
  • Finns ny information om personalförändringar?
   • Tjänstefördelningen ska bli klar under mars, föräldrarna kommer att få information i god tid innan sommaren hur klasserna ser ut till hösten
   • Fritidspersonalen kommer i stort att stanna kvar, rektor vill inte röra teamen i onödan
  • Lokalerna Solen, städningen brister
   • Efter att ha felanmält städning har det blivit bättre. Personal tillsammans med barnen måste även hjälpa till att hänga upp kläder och ställa undan skor för att städpersonal ska kunna göra rent.
   • Rutiner för att felanmäla lokalerna till vaktmästaren behöver förbättras. Rektorn har ögonen på detta.
   • Funderingar finns vad gäller en större hall så att morgonfritidsbarnen har någonstans att hänga upp sina kläder
  • Hur står det till med skolgården?
   • Container som står på skolgården är ett förråd för uteleksaker, eftersom ingen får gå in i B-huset går inte att använda det som förråd längre, Sisab ansvarar för att ordna med permanent lösning för förråd
   • Vad gäller lukten är det är ingenting som man kan göra något åt enligt rektor, dock lovar rektor att ta upp det igen med Sisab, orsaken till lukten är inte känd
   • Belysningen är uppe enigt rektor (föräldrar ställer sig frågande till det med lovade att återkomma i frågan)
  • Morgonfritids – åk 1, föräldrar upplever att barnen är lämnade utan tillsyn när de gått från Solen och står och väntar ensamma utanför klassrummet. Det borde vara fritidspersonal i gula västar som står utanför klassrummet och vaktar
   • Rektor tog emot synpunkten och meddelade att det ska finns tillräckligt med fritidspersonal för att klara tillsynen
  • Björnbodaskolans kväll, hur ser skolans medverkan ut?
   • Rektor uttryckte stort engagemang för Björnbodaskolans kväll och lovade återkomma med namn på de lärare som kommer att vara med och arrangera.

  Övrigt

  En engagerad förälder informerade utvecklingen i ärendet om höjningen av hastighetsbegränsningarna runt Björnbodaskolan som Trafikkontoret utreder. Hässelby-Vällingby stadsdelsfördelning har i en inlaga uttryckt sitt missnöje med förslaget till höjningar av hastighetsbegränsningarna

  En annan förälder lade fram ett förslag om att eleverna skulle kunna delta i turneringar i exempelvis pingis eller basket inom skolan eller med andra skolor, tyvärr hade rektor behövt lämna samrådet men styrelsen lovade att framföra förslaget till skolledningen

  Föräldraföreningens ordförande avslutade samrådet

  Published on mars 12, 2017 · Filed under: Föräldrasamrådsmöte;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte i Björnbodaskolan 2017-03-09
 
false