Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 238 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte 2016-11-24

  Närvarande på mötet var skolans rektor Carina Lucas samt 11 föräldrar. Samtliga årskurser F-3 var representerade.

  Information från skolan

  • Carina Lucas har tillträtt som ordinarie rektor för skolan, något hon är glad för och tycker är spännande.
  • Just nu jobbar rektor och lärare intensivt med att införa Skolverkets bedömningsstöd i verksamheten. Det tar mycket tid men är bra. Fördjupning på lärarmöten varje vecka och man samverkar också med Sörgårdsskolans lärare.
  • Arbete pågår med att bygga upp nya traditioner för skolans elever och personal. Ett exempel på detta är införandet av en ”kulturtrappa” som innebär att man återkommande varje år gör specifika kulturaktiviteter i de olika årskurserna, exempelvis besöker ett särskilt museum eller åker till Uppsala. Ett annat exempel på tradition är återskapandet av Björnbodaskolans kväll. Föräldraföreningen och skolan skall samarbeta kring denna under vårterminen för att anpassa till en skola med bara yngre elever.
  • Multiarenan skulle sättas upp under höstlovet men det fick skjutas fram till veckan efter lovet. Eftersom det den veckan kom stora mängder snö blev det inget av bygget då heller. Ny prognos för detta är vecka 49.
  • Rektor har träffat landskapsarkitekter som tittar på hur skolgården kan förbättras. Asfaltering av ytan framför paviljongen kan göras först när förslaget för skolgården är klart.
  • Föräldraföreningen har lyft frågan om belysning på skolgården. Många belysningsstolpar tycks vara ur funktion. Enligt rektor har det varit folk och tittat på belysningen men inga åtgärder har skett ännu.
  • Angående bygge av en nya skola sägs Björnbodaskolan vara ”prioriterad” inom staden men betydelsen av detta är oklar då man samtidigt säger att man i första hand prioriterar bostäder. Föreningen skulle kanske kunna påverka något genom att på nytt försöka uppvakta skolborgarrådet Olle Burell.
   (Hos stadsbyggnadskontoret ligger sedan maj ett ärende men det är oklart vad det innehåller eller när det processats färdigt. En skrivelse skall ha lämnats ut eller inkommit under veckan.)
  • På personalfronten har man anställt en förskollärare och en resurspedagog till Solen. I övrigt saknas fritidspedagoger vilket är svårt att få tag på. Det är dock full bemanning på tjänsterna med vikarier. Mycket av rektors tid går åt till rekrytering.
  • Närvarande föräldrar frågar om den bristfälliga administrationen på skolan. Rektor säger att man jobbar med att bygga upp nya administrativa rutiner. Så gott som alla inom administrationen och även husmor är nyanställda så det finns inga gamla rutiner att luta sig på.
  • Ledningsgruppen kommer att förstärkas med Tom Fermbo som idag är fritidspedagog på Satelliten. Han kommer att gå in som biträdande rektor för fritidsverksamheten.
  • Kontaktuppgitfterna på skolans hemsida skall nu vara uppdaterade.
  • Föräldrar i F-klassen lyfte frågan om morgonfritids. Det är många barn som trängs på liten yta. Det saknas plats för barn som inte går på Solen annars att hänga undan sina ytterkläder och ryggsäckar, allt hamnar i en enda hög i den lilla hallen. Rektor hade inget svar på detta just nu men föreningen tar upp frågan igen till nästa möte om inte förr.
  • Förskoleklasserna har av föräldrar upplevts som en isolerad ö som inte är del av skolans verksamhet. Rektor berättar att f-klassernas lärare nu är med på skolans lärarmöten som ett sätt för verksamheterna att närma sig varandra.

  Ekonomisk information

  Nya kassören Pernilla Fernberger meddelar att arbete med åtkomst till föreningens bankkonto har inletts. När vi fått åtkomst till kontot skall vi utreda möjligheten att sänka kostnaderna för kontot. Vi skall också försöka göra det möjligt att betala via Swish vilket sannolikt skulle öka antalet betalande medlemmar, samt minska kontanthanteringen vid Björnbodaskolans kväll.

  Status i arbetsgrupperna

  En arbetsgrupp för trafikfrågor inrättades, bestående av Kristin Stamyr och Joakim Rådström. De kommer främst att jobba med att få till en ändring av förslaget om höjda hastigheter på vägarna runt skolan. Vill du engagera dig i trafikgruppen? Kontakta styrelsen för vidarebefordrad kontakt med Kristin och Joakim (eller kontakta dem direkt om du redan känner dem).

  Till våren kommer vi att inrätta en arbetsgrupp för Björnbodaskolans kväll. Vi behöver ta fram nya aktiviteter som passar skolan nuvarande åldersgrupper, samt planera hur servering skall gå till. Du som är intresserad av att delta får gärna höra av dig redan nu till styrelsen!

  Ett förslag som kom upp på mötet är att varje årskurs/fritids ordnar med en station med roliga aktiviteter för alla.

  Övrigt/ övrig information från klassombuden / Frågor

  Vi påminner om medlemsavgiften! 100 kr per familj – man behöver alltså inte betala mer för att man har fler än ett barn i Björnbodaskolan. Pengarna går ju till barnen, tex som bidrag till kulturupplevelser. Betala till plusgiro 29 20 94-0.

  Kommande möten

  Vårens möten är planerade till nedanstående datum. OBS! Vi kommer att byta lokal och hålla mötena i det nya personalrummet i paviljongen. (Vi lovar att sätta upp skyltar.)

  2017-01-25 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00.

  2017-03-09 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00. Fokus på planering av Björnbodaskolans kväll.

  2017-05-10 Föräldrasamråd med rektor i personalrummet kl 18.00.

  Published on november 27, 2016 · Filed under: Samråd;
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte 2016-11-24
 
false