Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-03-16

  Skolans representant på mötet var Mikael Kaspar, tillförordnad rektor till och med 31/3. Mikael hade mycket information att komma med, först några kortpunkter:

  • Utannonserade kuratorstjänsten: Finns två kanonbra kandidater, dock ingen anställd ännu
  • Förstärkning i elevhälsoteamet med ytterligare en skolsköterska (ej heltid), annonsering inleds efter påsk
  • Arbete pågår med att få in en flyttorganisatör så att skolans ledning och personal kan ägna sig åt sitt arbete
  • Paviljonglösningen är i fas med planeringen och sannolikt blir det inflyttning i två omgångar under hösten
  • Man har säkerställt att lokalerna på Basgränd är tillgängliga för skolan hela nästa läsår. Även om de elever som går där idag flyttar in i den nya paviljongen så kan skolan ha behov av lokalerna på Basgränd.
  • Det är många 6-åringar som söker och sannolikt kommer skolan att tvingas ta in minst en klass mer än tidigare, ca 140 elever enligt Mikael. För sklans ekonomi betyder det tillskott då man får extrapengar för nyetablering av elevplatser.
  • Förra årets bokslut färdigt och det blev i princip nollresultat. Man har dock tagit av fonderade medel för att köpa in Ipads.
  • Mikael har haft möte med en konsult som kommer att arbeta fram ett förslag på säkrare trafiklösning vid korsningen Skattegårdsvägen/Krossgatan, där många av våra elever går för att komma till Vinsta Västra.
  • Björnbodaskolans kväll utgår, vilket vi ju meddelat tidigare. Varje enhet kommer att ha eget öppet hus istället.
  • En lärare har bett att skolan och föräldraföreningen köper in två uppsättningar av spelet Fun Battle. Styrelsen fick Mikael att lova två uppsättningar och föräldraföreningen matchar detta och köper också två. Så det blir två uppsättningar på Vinsta Västra och två på Björnboda! Trovärdiga källor säger att spelet jättekul för barnen.
  • Talangjakten uteblir detta år.
  • Förstelärartjänsten för SVA är utlyst men i dagsläget är det svårt att hitta. Tjänsten är bemannad terminen ut av vikarie.
  • Man är på gång att starta upp elevrådet igen.
  • Efter påsk kommer en omfördelning av fritidspersonal att ske mellan Sörgården och årskurs två Björnbodaskolan (det är de som håller till på Basgränd samt i Sörgårdsskolan). Resurserna är mycket ojämnt fördelade idag.

  Den största nyheten från Mikael Kaspar var att man nu jobbar för att mellanstadiet från nästa läsår inte bara kommer att ha sina lokaler på Vinsta Västra, utan att de även organisatoriskt ingår i Vinstaskolan till dess att den nya Björnbodasklan är färdigbyggd. Beslut i frågan kommer att tas av grundskoledirektören Inger Pripp och man jobbar för att beslutet skall bli klart så snart som möjligt.

  Styrelsen kan konstatera att föreningens intäkter detta år blir klena. Björnbodaskolans kväll är ju förutom en trevlig händelse också en av våra två inkomstkällor. Utöver detta är antalet betalande medlemmar hittills i år lågt. En påminnelselapp var planerad men i ljuset av nyheten ovan om mellanstadiet känns det rätt onödigt att ta in mer pengar. Vi är dock glada för de medlemsavgifter som betalats in! Hur föreningens medel skall användas eller fördelas om/när skolan till hösten blir en F-3-skola är något vi behöver fundera och resonera kring så att det blir bra.

  Nästa möte är den 11 april och då kommer Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen (grundskolechef och alltså chef över vår rektor Håkan Wiklund).

  Styrelsebeslut: Föräldraföreningen betalar 2 uppsättningar av spelet Fun Battle, totalt ca 9.000 kr

  Published on mars 18, 2016 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2016-03-16
 
false