Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2015-10-13

  Information från skolan – Håkan Wiklund (rektor)

  Lotta Högberg har börjat som ny biträdande rektor och kommer vara ansvarig för åk 2-4. Cecilia Grahn ansvarar för F-1, Ingalill Ankerhag ansvarar för Sörgårdsskolan och Håkan Wiklund för Vinsta Västra. Informationbrev kommer enligt Håkan. Ingalill är tillsvidare sjukskriven och det är ej bestämt med vikarie. Lotta/Cecilia/Håkan delar på det tillsvidare.

  Skolgården på Vinsta Västra har blivit ett moment 22 enligt Håkan. Skolan blev lovad 500 000 kr, men ännu har inga pengar synts till. Arbetet med ett nytt staket där det är brant är påbörjat. Vi som föräldrar kan maila till Gunnar Wholin för att skynda på processen.

  Brukarundersökning gjordes i våras. Bekymras över att det visar lågt på samma punkter som tidigare. Håkan vill ha feedback från föräldraföreningen på varför det är lika lågt som förra året. Undersökningen kommer att gås igenom mer genomgående på nästa klassombudsmöte den 9 november.

  I åk 3 + 6 klarar de flesta av de nationella proven.

  Flyktingsituationen gör att det kan komma att bli många nyanländningar. En våg väntas i Stockholms skolor. Hur ska det fungera?

  • Introduktion Start Stockholm (språkkunskaper osv)
  • några veckor i förberedelseklass
  • utslussning till klasser (snabbast sättet att lära sig språk)

  5 nyanlända i en klass just nu. Åk 2-4 är redan fulltaliga och kan ej ta emot.

  Frågor från klassombuden till Håkan

  Upplevelsen från föräldrar är att det efter omflyttningen i skolan och till Vinstra Västra har ökat arbetsbelastningen enormt för pedagoger och fritidspersonal. Det har blivit rörigt. Har hänt att fel barn skickats hem från Galaxen. Även åk 2 har det mycket trassligt på fritids. Föräldrar mailar, men får inget svar. Personal har slutat, men inte ersatts. Håkan vill rekrytera fler fritidspedagoger, men säger att det är svårt. Personal har flyttats runt för att fylla upp. Håkan är medveten om att Galaxen inte fungerar. Det är två personalgrupper som ska sammarbeta, men som inte gjort det tidigare + att personal har slutat. Han säger vidare att det är svårt att få pengar. Har fått pengar till 2 tjänster, som de egentligen inte skulle ha.

  Hemsidan är inte uppdaterad. Har blivit lite mer uppdaterad sista tiden, men det är inte bra. Håkan säger att det inte är prioriterat pga personalbrist. Huvudkanalen är veckobreven som lärarna skickar ut.

  Väntar på svar om lågstadiesatsning. Har sökt för 4 st, men blir glad om det blir 2 st. Detta ska leda till mindre barngrupper. Vet inte när besked kommer, men det ska gälla detta kalenderår + nästa.

  Dåligt med info från rektor. Önskemål finns att brev skickas om förändringar och nyheter. Håkan säger att han påbörjat ett brev om organisationen och lokalfrågan.

  Hur har det gått med vitet? Förbättring av ventilationen i B-huset har gjorts av Sisab som ökat ventilationsflödet. Personal har fått ändå fått allergiska reaktioner och det bullrar mer. De är trötta på huset som haft vattenläckage och det är mycket som inte fungerar. Värmen är avstängd under helgen.

  När blir det ny skola? I bästa fall är byggnationen klar 2020. Alla planeras evakuera 2018, vilket är en framflyttning av 2 år. Information har tidigare gått ut att evakuering ska ske från 2016, men det har inte gått ut information om att planen har ändrats. Inriktningsbeslutet är taget i nämnden. Genomförandebeslutet ej taget i nämnden, utan ska ske i höst. Finns en liten grupp på skolan som tittar på ritningar. Under projekteringstiden önskar Håkan att även representanter från föräldraföreningen kan ingå i gruppen. Gärna någon som vet något om byggnationer.

  Published on november 8, 2015 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2015-10-13
 
false